Mobiele menu

Gezonde kinderen in een Gezonde Kindomgeving (GKGK) Winterswijk

Winterswijk zet zich in om overgewicht bij kinderen terug te dringen. De stad pakt het groots aan door samen te werken met de initiatiefnemers van de studie ‘Gezonde Kinderen in Gezonde Gemeenten’, de Universiteit Twente, de Gelderse Sportfederatie en TNO.

Het is de bedoeling om alle oorzaken van overgewicht aan te pakken, zoals slechte voeding, weinig beweging en weinig ruimte voor beweging. Ook gaat Winterswijk onderzoek doen naar de relatie tussen opvoeding en gezond gewicht bij Turkse en Marokkaanse gezinnen. Hierbij wordt vooral naar de rol van de vaders gekeken.

Winterswijk heeft eerst een pilotstudie gedaan. De studie ging in maart 2009 van start op vijf basisscholen bij 456 kinderen van 4 tot en met 7 jaar. Vanwege het succes gaat Winterswijk door met de GKGK-aanpak op meerdere scholen, sportclubs en zorginstellingen. De uitwerking van de aanpak vindt plaats in samenspraak met zeven andere gemeenten.

Producten

Titel: Borging
Titel: Schoolfruitprogramma basischool De Vlier succesvolle stimulans
Titel: Evaluatie smaaklessen
Titel: Winterswijk vitaal
Titel: Winterswijk Vitaal
Titel: Winterswijk op wielen
Titel: Gym in de buurt
Titel: Gemeente Winterswijk
Titel: K2 Nederland
Titel: Family Practice
Titel: Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving

Verslagen


Eindverslag

Gemeente Winterswijk heeft door het programma Gezonde slagkracht enorm kunnen inzetten op het bevorderen van een gezonde leefstijl bij onze inwoners. De samenwerking die we hebben opgezet met tal van organisaties (onderwijs, sport, welzijn, gezondheid) is geweldig. We zijn er trots op dat we in zo’n korte tijd al zoveel met elkaar bereikt hebben. We zijn er nog lang niet, volhouden is iets van de lange termijn maar er is wel een goede basis gelegd.
We weten veel beter wat werkt en dat heeft zeker geleid tot meer lokale samenwerking, meer bewustwording en gedragsverandering bij bepaalde doelgroepen
Het dagelijks 60/90 minuten bewegen en voedingslessen op school zijn noodzakelijke ingrediënten om de gezondheid van kinderen in Winterswijk te bevorderen. Dat dit vooral op een positieve manier moet gebeuren en in samenspraak met ouders, staat buiten kijf. Onze resultaten bij de doelgroep van ouder en kinderen met een andere etniciteit, vroeg aanvankelijk veel inspanning, maar we zijn trots op het resultaat. We zijn trots op wat we hebben bereikt met Simpel fit!

Vandaag de dag worden kinderen en volwassenen steeds zwaarder en de conditie gaat achteruit. Dat is vooral te wijten aan een veranderde leefstijl. Meer zitten, te vaak, te vet en te zoet eten. Bovendien is fastfood goedkoper dan slowfood.
De gemeente Winterswijk zet zijn schouders onder het tegengaan van bewegingsarmoede, ongezonde voeding, slaaptekort en streng of makkelijk opvoeden. Samen met gezinnen, scholen, jeugdgezondheidszorg, stichting welzijn, sportorganisaties en het bedrijfsleven wordt de gezondheid gestimuleerd. In 3 jaren wordt een pakket van positieve maatregelen getroffen om na te gaan wat er bij kinderen, ouders, volwassen etc. het beste werkt. Extra aandacht gaat uit naar gezinnen waar de kans op overgewicht groot is. Winterswijk wordt nog vitaler, bewegingsarmoede neemt af en inwoners voelen zich lekkerder!

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000019
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Winterswijk