Mobiele menu

Gezonde leefomgeving Nijmegen: Verbinden en organiseren van proces, advies, kennis en samenwerking

De gemeente Nijmegen werkt aan versterken van de sociale basis en aan verschillende ruimtelijke projecten in Kanaalzone-Zuid. In deze twee trajecten is aandacht voor een gezonde leefomgeving van groot belang, maar nog beperkt. Met actiegericht onderzoek maken we inzichtelijk welke concrete maatregelen nodig zijn voor een gezondere leefomgeving, brengen we de processtappen en beslismomenten van ruimtelijke projecten in beeld, en maken we een vertaling van wensen en behoefte vanuit stadsdeelprogrammering naar fysieke maatregelen. 

Doel

Het doel van dit project voor gemeente Nijmegen en GGD Gelderland-Zuid is om te komen tot een structurele en heldere werkwijze in het proces van fysieke projecten in de Kanaalzone-Zuid, waarin gebruik wordt gemaakt van gezondheidskundige kennis voor het realiseren van een gezondere leefomgeving. Dit willen we bereiken door inzicht te krijgen over ruimtelijke trajecten & processtappen, rollen, kennisbehoefte, beslismomenten en de verbinding en inbreng vanuit sociale stadsdeelprogrammering

Aanpak/werkwijze

Het project kent 3 werkpakketten die nauw met elkaar verbonden zijn. Werkpakket 1 gaat over het inzichtelijk maken van de gewenste verbeteringen in de wijk aan de hand van een receptenboek. Werkpakket 2 gaat over het versterken van de samenwerking binnen ruimtelijke planprocessen door heldere afspraken te maken over proces, advies en benodigde kennis. Werkpakket 3 gaat over verbinding van het proces in werkpakket 2 met de inwoners en professionals in de wijk, en het inbrengen van kennis, ervaring en behoefte uit de wijk in het proces van ruimtelijke planprojecten. 

Samenwerkingspartners

Dit project is een samenwerking tussen de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-Zuid, Bindkracht 10 en onderzoeksinstellingen Academische werkplaats AMPHI/Radboudumc en Radboud Universiteit. De partijen werken al langer met elkaar en vele andere partijen in de stad samen onder de noemer ‘Groen, gezond en in beweging’. Met elkaar zetten deze partijen zich in voor gezonde inwoners in een gezonde stad, want alleen met inzet van verschillende partijen op verschillende terreinen kan een collectieve impact worden gerealiseerd. 

(Verwachte) Resultaten

Resultaat van dit project is onder andere een heldere werkwijze tussen GGD en gemeente over samenwerking, advisering en kennisbehoefte bij ruimtelijke projecten. Daarnaast leveren we een receptenboek voor gewenste ingrepen voor een gezondere leefomgeving in kwetsbare wijken, waarop de opzet een voorbeeld kan zijn voor andere gemeenten. Het derde resultaat is een werkwijze waarop actiever gebruik wordt gemaakt van de kennis, ervaring en behoefte van inwoners en sociale wijkprofessionals bij ruimtelijke projecten

Kenmerken

Projectnummer:
11010012310011
Looptijd: 17%
Looptijd: 17 %
2024
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Kristine Mourits
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Nijmegen