Mobiele menu

Gezonde Leefstijl in Salland (GLIS)

GLI: CooL, Beweegkuur en mogelijk ook SSiB

Het samenwerkingsverband ‘Gezonde Leefstijl in Salland’, bestaande uit de Huisartsencoöperatie HCDO, zorgverzekeraar ENO, Leefstijlcoach R.UIT en Sportbedrijf in Deventer heeft als doel om de GLI breder in de gehele regio Salland te implementeren. Passend binnen de onlangs opgestelde Regiovisie, waarbij ‘Preventie’ één van de belangrijke pijlers is, wordt hiermee een (gezonde leefstijl) aanbod gecreëerd voor inwoners met overgewicht. Op dit moment zijn er slechts 3 GLI aanbieders actief in de regio, waardoor er geen dekkend GLI-aanbod is in de bijbehorende gemeentes. Binnen 12 maanden wordt een implementatieplan opgesteld en uitgevoerd, waarbij ervaren drempels en randvoorwaarden voor het starten als GLI-aanbieder zijn meegenomen.

Doel

Binnen een jaar is het aantal GLI aanbieders uitgebreid van 3 naar 10 aanbieders, waardoor er 1000 inwoners met het GLI traject bereikt kunnen worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. van den Hoek
Verantwoordelijke organisatie:
HCDO Holding Huisartsenzorg Deventer en Omstreken