Mobiele menu

Gezonde Slagkracht Woerden

Meer Woerdenaren aan het bewegen krijgen. Dat is de wens van ’Woerden Actief’. Woerden heeft allerlei activiteiten, programma’s en evenementen in het leven geroepen om Woerdenaren tot een gezonde leefstijl te bewegen.

De Sportraad is omgevormd tot Sportoverleg. Hierin zitten vertegenwoordigers uit alle delen van de Woerdense bevolking. Docenten, jongeren, senioren, mensen met een chronische beperking, ondernemers en sportadviseurs, iedereen doet mee! Samen kijken zij welke acties prioriteit verdienen om maximaal rendement te behalen.

Interessant is dat de kosten beperkt zijn gehouden. De betrokken partijen haken onder andere in op al bestaande succesvolle initiatieven om win-win situaties te realiseren. Woerden financiert veel evenementen uit al beschikbare budgetten. ‘Woerden Actief’ is vergelijkbaar met het succesvolle project ‘Hartslag Limburg’.

Verslagen


Eindverslag

De integrale aanpak Woerden Actief heeft in de periode 2010-2015 kunnen realiseren dat er een solide overleg en uitvoeringsstructuur is ontstaan, waarbinnen professionals samen met betrokken burgers diverse interventies heeft kunnen ontwikken, uitvoeren en borgen. Zo zijn o.a. de interventies Stapjefitter, Samen Fit en Vitaal, diverse sportstimuleringsprojecten, Sportsterren (pauzesport) en Lekker Fit / Lekker in je lijf ontwikkeld en uitgevoerd. Woerden Actief, Stapjefitter en Sportsterren zijn inmiddels ook opgenomen binnen de interventie database van het loket gezond leven. Door tijdig in te spelen op het wegvallen van de subsidie na 2014, hebben we (mede door publiek private samenwerking) kunnen realiseren dat alle interventies, op de sport en gezondheidsmarkt na, ook na het wegvallen van de subsidie in 2015 zullen worden voortgezet. De aanpak is beloond met de ekenning van het europese spotlightproject (World Obesity Federation) en de Zonmw parel (uitgereikt in december 2014).

Gezonde slagkracht in Woerden heeft geleid tot een integrale aanpak van beweeg en gezondheidsbeleid voor verschillende doelgroepen in de leeftijd van 4 tot 100(+) jaar. Highlight zijn te vinden in de gerealiseerde aanpak, opstart en uitvoering van de interventies:

- Woerden actief,
- Gezondheidsinterventies (‘Lekker Fit!) voor de jeugd
- Dubbel30teams (beweegteamstructuur)en resultaat van ten minste 6 wijkgerichte activiteiten voor de jeugd.
- sportstimuleringsprojecten (sportstimulering en sport en gezondheidsmarkt)voor jeugd en alle inwoners van de gemeente Woerden.
- Verschillende interventies omtrent aangepast bewegen, zoals kennismakingsdagen aangepast bewegen voor de doelgroep en voorlichtende projecten als (s)Cool on Wheels voor de jeugd en hun leefomgeving.
- Stapjefitter: ontwikkeling van nieuwe methodiek die zowel voor senioren, kwetsbare volwassenen en re-integratie toegankelijk is om te werken aan een gezonde levensstijl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000022
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. Meiborg-Lievestro
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Woerden