Mobiele menu

Gezonde voeding

Nijmegen wil overgewicht bij mensen in zeven achterstandswijken terugdringen.
Voor de jeugd introduceert de stad het sport- en bewegingsprogramma ‘JUMP-in’. Met ‘Ketenaanpak actieve leefstijl’ wil Nijmegen meer volwassenen verleiden tot een gezonde leefstijl.

Mensen in achterstandswijken hebben vaak een gezondheidsachterstand. Nijmegen organiseert allerlei activiteiten samen met onder andere de voedselbank en andere bedrijven en wijkorganisaties. Dit sluit aan bij de al bestaande wijkaanpak waarin veiligheid, leefbaarheid en werkgelegenheid een belangrijke rol spelen.

Verslagen


Eindverslag

Het project "Gezonde Voeding" heeft een bijdrage geleverd aan het verminderen van gezondheidsverschillen op het gebied van overgewicht en gezonde leefstijl door het verbeteren van het voedingspatroon bij de wijkbewoners in zeven aandachtswijken in Nijmegen met specifieke aandacht voor jeugdigen en hun ouders en mensen met financiele problemen.

Aan het eind van de projectperiode laat de monitorgegevens van de GGD een voorzichtig positief beeld zien; de eetgewoonte van mensen met een lage sociaal economische status is verbeterd.

Door de inzet van gezondheidsmakelaars in combinatie met dietisten is het thema voeding, naast meer bewegen, echt een onderdeel geworden van de aanpak overgewicht.

Op diverse onderdelen zijn er acties en interventies geweest. Dit heeft geresulteerd in
- verbeterd schoolgezondheidsbeleid en gezonde schoolomgeving, met onder andere aandacht voor gezonde lunch en tussendoortjes, schooltuinen
- borging van het thema "gezonde voeding hoeft niet veel te kosten" in zowel de verplichte als vrijwillige budgetteringscursus.
- Verbetering van voedingsaanbod in gemeentelijke speeltuinen.
- Ontwikkeling van nieuwe interventies o.a Overheerlijk Overblijven, Voedingslessen, Smaakworkshop, Uitleenkist resturant op school, Opvoedingspel etc.

Het project heeft enkele nieuwe samenwerkingensverbanden opgeleverd onder andere met schuldhulpverlening en de lokale middenstand. Tevens heeft de samenwerking tussen GGD en dietisten een impuls gekregen en is daardoor versterkt.

Door de samenwerking tussen verschillende partijen blijft ook na afloop van het project voeding een belangrijk thema en is er op verschillende manieren aandacht voor het thema. De gezondheidsmakelaars zullen gebruik blijven maken van de interventies en de afdeling schuldhulpverlening blijft een dietist betrekken bij de budgetteringscursus voor het thema "Gezonde voeding hoeft niet veel te kosten".

Het project Gezonde Voeding wordt uitgevoerd als onderdeel van het lokaal gezondheidsbeleid van de gemeente Nijmegen. Doel van het project is dat ouders en hun kinderen en mensen met een lage sociaal economische status en/of financiele problemen een gezondere eetpatroon (en een gezondere leefstijl) krijgen. Er is een aparte gezondheidsmakelaar aangesteld voor het onderwerp voeding. Samen met de drie andere gezondheidsmakelaars en de diëtisten van de Thuiszorg worden diverse maatregelen genomen en activiteiten georganiseerd in de wijk en op school, vooral gericht op ontbijt, gezonde traktaties/tussendoortjes, gezonde kantine en meer groente en fruit. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met scholen, partners in de wijk en experts om het het netwerk en de kennis te vergroten omtrent voeding. Dit heeft geresulteerd in kleine en grote activiteiten in de wijk en op school.
Supermarktrondleidingen, Dietiste-inloop spreekuur in de supermarkt, kookcursussen, opzetten schooltuin, organiseren van gezonde en fitte weken, netwerkontbijt, ouderbijeenkomsten voor scholen en peuterspeelzalen. Er worden ook structurele maatregelen doorgevoerd zoals invoeren gezond traktatiebeleid en schoolgruiten op scholen. Samen met schuldhulpverlening wordt er aanvullend op de budgetteringscursus een module Gezonde Voeding gegeven. Er is ook samenwerking gezocht met de Voedselbank.
Er is ook met succes samenwerking gevonden met locale supermarkten en goede gesprekken gevoerd met Lidl op landelijk niveau.
Er worden steeds meer mensen bereikt met de diverse activiteiten op school en in de wijk, waardoor het thema gezonde voeding steeds meer aandacht krijgt. Daarnaast sluiten steeds meer partijen aan bij het project, wat de mogelijkheden van activiteiten en maatregelgen vergroot.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
201000010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. K. Mourits
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Nijmegen