Mobiele menu

Gezonde Wijkaanpak – onderdeel van het Regioplan integrale zorg Heerenveen e.o.; Populatiegerichte aanpak

Projectomschrijving

Regioplan Integrale Zorg Heerenveen e.o. is een regionaal samenwerkingsverband zorg & welzijn. Onze ambitie: het realiseren van meer ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen minder of gelijkblijvende kosten. Om deze doelen te bereiken is een populatiegerichte aanpak ontwikkeld. Met deze aanpak ontwikkelen en implementeren we samen interventies voor de inwoners in de regio. Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid is in 2022 het project ‘Gezonde Wijkaanpak’ opgestart in 3 wijken/dorpen door de gemeente Heerenveen, GGD Fryslan en Caleidoscoop. In deze aanvraag verbinden we de aanpak, ontwikkelcapaciteit en kennis van het Regioplan aan de Gezonde Wijkaanpak. Door deze verbinding onderzoeken we een belangrijk implementatievraagstuk van het Regioplan: Hoe organiseren we een gelijkwaardige dialoog met inwoners en betrekken we hen bij de definitie van gezondheidsproblemen én bij de keuze en implementatie van effectieve en toekomstvaste oplossingen hiervoor.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Regioplan Integrale Zorg Heerenveen e.o. is een regionaal samenwerkingsverband zorg & welzijn. Onze ambitie: het realiseren van meer ervaren kwaliteit van zorg, een gezondere populatie, tegen minder of gelijkblijvende kosten. Om deze doelen te bereiken is een populatiegerichte aanpak ontwikkeld. Met deze aanpak ontwikkelen en implementeren we samen interventies voor de inwoners in de regio. Vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid is in 2022 het project ‘Gezonde Wijkaanpak’ opgestart in 3 wijken/dorpen door de gemeente Heerenveen, GGD Fryslan en Caleidoscoop. In deze aanvraag verbinden we de aanpak, ontwikkelcapaciteit en kennis van het Regioplan aan de Gezonde Wijkaanpak. Door deze verbinding onderzoeken we een belangrijk implementatievraagstuk van het Regioplan: Hoe organiseren we een gelijkwaardige dialoog met inwoners en betrekken we hen bij de definitie van gezondheidsproblemen én bij de keuze en implementatie van effectieve en toekomstvaste oplossingen hiervoor.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100162210024
Looptijd: 62%
Looptijd: 62 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Veenstra
Verantwoordelijke organisatie:
KwadrantGroep