Mobiele menu

Gezonder Oud Oost

In Leeuwarder stadsdeel Oud-Oost hebben de afgelopen periode partijen uit het formele en informele netwerk gezamenlijk gesprekken gevoerd over de wijk en over de cijfers uit de wijk (via het Regiobeeld). Uitgangspunt daarbij was: waar herkennen we gezamenlijk kansen voor het verbeteren van de gezondheid van de inwoners uit het gebied. Daaruit kwamen drie onderwerpen naar voren: problemen rond armoede en schulden, eenzaamheid en bekendheid van het informele aanbod. Uit de verdiepende evaluaties van deze thema’s is gebleken dat er onvoldoende ingespeeld wordt op de barrières rondom deze thema’s, veelal omdat deze zich “achter de voordeur” afspelen en de problemen pas opgemerkt worden door de huidige systemen als ze reeds ver gevorderd zijn en professionele hulp vaak pas zeer laat geleverd wordt. Het resultaat is een gezamenlijk plan van aanpak waarbij het informele netwerk (inwoners uit de wijk) een rol vervult bij de (vroeg)signalering van deze problematiek.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100012020016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. Cramer
Verantwoordelijke organisatie:
Healthy Ageing Network Northern Netherlands