Mobiele menu

Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden, fase 2

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project behelst de tweede fase van het project Gezondheidsbevordering bij uitkeringsgerechtigden. In dit project wordt enerzijds ingezet op het optimaliseren van de implementatie van en kennis over interventies door de uitvoering van 2 proefimplementaties en het beschrijven en analyseren van 10 praktijksituaties (good practices). De nadruk ligt op het in kaart brengen van toegepaste methodieken, het verhelderen van de succes- en faalfactoren en de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de methodiek toe te kunnen passen in nieuwe praktijksituaties. Tegelijkertijd zal landelijk ingezet worden op kennisvermeerdering en verspreiding door middel kenniskringen, die worden opgezet i.s.m. met belangrijke partners (bijv. Borea, Divosa en Stimulanz). Er zal worden gewerkt in twee landelijke kenniskringen. Eén kenniskring zal zich richten op gemeentelijke diensten die zich met bevordering van de maatschappelijke participatie van uitkeringsgerechtigden bezighouden de andere kenniskring zal zich richten op bedrijven en instellingen die zich met activering en reïntegratie van uitkeringsgerechtigden bezighouden.In beide kenniskringen ligt daarbij de nadruk op uitkeringsgerechtigden met gezondheidsklachten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
40150009
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2007
2009
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Drs. J.E.C.M. Vervoordeldonk
Verantwoordelijke organisatie:
Centraal Begeleidings Orgaan - CBO