Mobiele menu

Gezondheidscentrum Charley Toorop implementatie e-health oplossingen

Projectomschrijving

Gezondheidscentrum Charley Toorop huisvest een team van huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist welke zorg verlenen aan de patiëntenpopulatie in het Rotterdamse gebied Prins Alexander.
Het gezondheidscentrum biedt verder fysiotherapie, verloskunde, diëtetiek, podotherapie en geestelijke gezondheidszorg en is er een apotheek gevestigd.
Door de groei en zeker ook door de beperkingen die de COVID-19-pandemie ons opgelegd heeft willen wij versneld een aantal belangrijke stappen zetten in het verder digitaliseren van onze organisatie en e-health oplossingen structureel implementeren. Dat is niet alleen nodig om de onderlinge afstemming en interne samenwerking verder te optimaliseren, maar ook omdat onze patiënten steeds vaker vragen naar online contact. We hebben ons gerealiseerd dat wij onvoldoende in staat zijn, door het gebrek aan tijd en expertise, om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten die nu nodig zijn. De coach gaat ons daarbij helpen.

Verslagen


Eindverslag

Gezondheidscentrum Charley Toorop is een gezondheidscentrum waar een team van huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist zorg verleend aan de patiëntenpopulatie in het Rotterdamse gebied Prins Alexander (wijk Nesselande).
Het gezondheidscentrum biedt verder fysiotherapie, verloskunde, diëtetiek, podotherapie en geestelijke gezondheidszorg en is er een apotheek gevestigd.
Door de groei van ons gezondheidscentrum en zeker ook door de beperkingen die de Covid-19 pandemie ons opgelegd heeft willen wij versneld een aantal belangrijke stappen zetten in het verder digitaliseren van onze organisatie en e-health oplossingen structureel implementeren. Dat is niet alleen nodig om de onderlinge afstemming en interne samenwerking verder te optimaliseren maar ook omdat onze patiënten steeds vaker vragen naar online contact. We hebben ons gerealiseerd dat wij onvoldoende in staat zijn, door het gebrek aan tijd en expertise, om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten die nu nodig zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Gezondheidscentrum Charley Toorop is een gezondheidscentrum waar een team van huisartsen, centrumassistenten, praktijkondersteuners en een verpleegkundig specialist zorg verleend aan de patiëntenpopulatie in het Rotterdamse gebied Prins Alexander (wijk Nesselande). Door de groei van ons gezondheidscentrum en zeker ook door de beperkingen die de Covid-19 pandemie ons opgelegd heeft willen wij versneld een aantal belangrijke stappen zetten in het verder digitaliseren van onze organisatie en e-health oplossingen structureel implementeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002779
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Speetjens
Verantwoordelijke organisatie:
Gezondheidscentrum Charley Toorop