Mobiele menu

Gezondheidseffecten van sport voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.

Voor veel kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijk om deel te nemen aan sport en spel activiteiten. Dit heeft vaak tot gevolg dat zij weinig actief zijn wat leidt tot verminderde conditie en een verhoogde kans op obesitas, verminderd functioneren en gezondheidsproblemen. Omdat er voor deze kinderen veel obstakels zijn om in onze Nederlandse maatschappij deel te nemen aan sport willen we in dit project evalueren wat de mogelijkheden en effecten zijn met betrekking tot het beoefenen van sport in de naschoolse periode. Het beoefenen van sport in de naschoolse periode lijkt een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor deze kinderen en jongeren. We hebben geconcludeerd dat (liefst 2 maal per week of meer) sporten goed is voor lichamelijke en geestelijke fitheid, hoeveelheid beweging en gezondheid bij kinderen en jongeren met een chronische ziekte of aandoening.  De kans op een sportblessure is wel wat hoger, maar vooral in de groep kinderen die maar 1 keer per week sport. De opbrengsten van het project zijn in beeld gebracht in een kennisclip en uitgebreider beschreven in een artikel op KcSport.

Producten

Titel: Sport-2-Stay-Fit study: Health effects of after-school sport participation in children and adolescents with a chronic disease or physical disability
Auteur: Maremka Zwinkels, Olaf Verschuren, Kristel Lankhorst, Karin van der Ende-Kastelijn, Janke de Groot, Frank Backx, Anne Visser-Meily, Tim Takken
Titel: Exercise training programs to improve hand rim wheelchair propulsion capacity: a systematic review
Auteur: Maremka Zwinkels, Olaf Verschuren, Thomas WJ Janssen, Marjolijn Ketelaar, Tim Takken, on behalf of the Sport-2-Stay-Fit study group
Magazine: Clinical Rehabilitation
Titel: Body mass index and fitness in high-functioning children and adolescents with cerebral palsy: What happened over a decade?
Auteur: Maremka Zwinkels, Tim Takken, Thijs Ruyten, Anne Visser-Meily, Olaf Verschuren, on behalf of the Sport-2-Stay-Fit study group
Magazine: Research in Developmental Disabilities
Link: http://dx.doi.org/10.1016/j.ridd.2017.09.021
Titel: Sports Participation, Physical Activity, and Health-Related Fitness in Youth With Chronic Diseases or Physical Disabilities
Auteur: Lankhorst, Kristel, Takken, Tim, Zwinkels, Maremka, van Gaalen, Leendert, Velde, Saskia te, Backx, Frank, Verschuren, Olaf, Wittink, Harriet, de Groot, Janke
Magazine: Journal of Strength and Conditioning Research
Titel: The associations of cardiorespiratory fitness, adiposity and sports participation with arterial stiffness in youth with chronic diseases or physical disabilities
Auteur: Haapala, Eero A, Lankhorst, Kristel, de Groot, Janke, Zwinkels, Maremka, Verschuren, Olaf, Wittink, Harriet, Backx, Frank JG, Visser-Meily, Anne, Takken, Tim
Magazine: European Journal of Preventive Cardiology
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5495431/
Titel: Sporten is gezond, ook voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking!
Auteur: Duijff M, Dijkhuis T.
Magazine: Nieuwsbrief Kenniscentrum Sport
Link: https://tinyurl.com/ybadnhfu
Titel: Effects of a School-Based Sports Program on Physical Fitness, Physical Activity, and Cardiometabolic Health in Youth With Physical Disabilities: Data From the Sport-2-Stay-Fit Study
Auteur: Zwinkels, Maremka, Verschuren, Olaf, Balemans, Astrid, Lankhorst, Kristel, te Velde, Saskia, van Gaalen, Leendert, de Groot, Janke, Visser-Meily, Anne, Takken, Tim
Magazine: Frontiers in Pediatrics
Titel: Sport-2-Stay-Fit study: Health effects of after-school sport participation in children and adolescents with a chronic disease or physical disability.
Auteur: Zwinkels M1, Verschuren O1, Lankhorst K2, van der Ende-Kastelijn K2, de Groot J2, Backx F3, Visser-Meily A4, Takken T5; Sport-2-Stay-Fit study group.
Magazine: BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation
Titel: Associations of sport participation with self-perception, exercise self-efficacy and quality of life among children and adolescents with a physical disability or chronic disease—a cross-sectional study
Auteur: te Velde, Saskia J., Lankhorst, Kristel, Zwinkels, Maremka, Verschuren, Olaf, Takken, Tim, de Groot, Janke
Magazine: Sports Medicine
Titel: Effects of High-Intensity Interval Training on Fitness and Health in Youth With Physical Disabilities
Auteur: Zwinkels, Maremka, Verschuren, Olaf, de Groot, Janke F., Backx, Frank J. G., Wittink, Harriet, Visser-Meily, Anne, Takken, Tim
Magazine: pediatric physical therapy
Titel: Kennisclip HAYS en S2SF Onderzoek
Auteur: Takken T, Lankhorst K, Zwinkels M, met medewerking van MVOTV.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VuWS63avfsM
Titel: impact of (adapted) organized sports participation on health in youth with a chronic disease or physical disability Health in adapted youth sports
Auteur: Lankhorst, K

Verslagen


Eindverslag

Veel kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte hebben een lagere fysieke fitheid en leven ook vaak een inactief bestaan en participeren minder in sport dan hun gezonde leeftijdsgenoten (Van Brussel et al 2011; Murphy et al 2008). Hierdoor missen zij ontwikkelingskansen en ervaren zij een verminderde kwaliteit van leven (Ketelaar 2012). Daarnaast brengt inactiviteit gezondheidsrisico’s met zich mee (o.a. grotere kans op overgewicht, diabetes type II en metabool syndroom), en kan ook een negatief effect op schoolprestaties hebben (Basch 2011). De ervaring uit verschillende interventiestudies bij kinderen met een chronisch aandoening leert ons dat tijdens de trainingsperiode de fitheid en participatie in fysieke activiteiten/sport toeneemt bij de kinderen die trainen. Echter, vaak zien we dat na afloop van een trainingsperiode de behaalde winst op fitheid, maar ook op participatie niet geheel behouden blijft (o.a. Verschuren et al 2007; De Groot et al 2011; Van Brussel et al 2008). Het lukt veelal niet om na een interventie de behaalde fysieke vast te houden door participatie in sportactiviteiten. Het beoefenen van sport in de buitenschoolse periode lijkt daarom een veelbelovende mogelijkheid voor het ontwikkelen van een duurzame sportieve/actieve leefstijl voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening of ziekte. Hiermee kan het kind de opgebouwde fitheid vast houden dan wel verder uitbouwen. Echter, elke deelname aan sport betekent eveneens een verhoogd risico op sportblessures. Door de oorzaken van blessures te doorgronden kunnen wij deze kinderen beter begeleiden bij sportactiviteiten. Daarnaast willen we de effecten van (aangepast) sporten op fysieke fitheid, gezondheid en participatie bij kinderen met een chronische aandoening of ziekte onderzoeken. Ook willen we het effect op schoolprestaties, blessures, schoolverzuim en psychosociaal functioneren onderzoeken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
525001005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. Takken
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht