Mobiele menu

Gezondheidsonderzoek bij rampen-COVID-19. Monitor Jeugd 2021 en opzetten programma

Projectomschrijving

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 Jeugd 2021

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. Het netwerk-GOR monitort voor de overheid de gezondheidseffecten van de crisis via de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

In 2021 ligt de focus op Jeugd, middels literatuuronderzoek en kort- en lang cyclische monitoringsonderzoek gebruikmakend van vragenlijstonderzoek en huisartsenregistraties. De resultaten worden op verschillende momenten in 2022 gepubliceerd en geven inzicht in de impact van corona op jongeren.

Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kan een passend zorg- en ondersteuningsaanbod worden opgezet met als doel de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het netwerk-GOR: RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Producten

Titel: The Dutch GOR-Covid-19 health monitor: a five-year research program to inform public health policy
Auteur: Michel Dückers, Elske Marra, Anouk van Duinkerken, Mark Bosmans, Marjonneke de Vetten, Christos Baliatsas, Anne Meerdink, Noor Jansen
Titel: Netwerktafel – Integrale brede GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor: doelgroep jeugd
Auteur: Elske Marra, Anne Meerdink
Titel: Landelijk gezondheidsonderzoek bij rampen
Auteur: Mark Bosmans, Elske Marra, Nannah Tak, Noortje Jansen, Femke de Zwart, & Michel Dückers
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00326-7
Titel: Gezondheidsonderzoek COVID-19
Auteur: Elske Marra, Mare Derks, Marjonneke de Vetten, Lydia van Leersum-Bekebrede, Noortje Jansen, Nannah Tak, Anne Meerdink, Anouk van Duinkerken, Christos Baliatsas, Mark Bosmans, Michel Dückers
Link: https://www.rivm.nl/gor-covid-19
Titel: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021; regio
Auteur: Bron: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM
Link: https://statline.rivm.nl
Titel: Atlas VZ info. Kaarten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
Auteur: P. Geuijen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) D.L. van der A (RIVM) M. Hiemstra (RIVM) R. Boekee (RIVM) C. Dinnissen (RIVM) C.M. Deuning, red. (RIVM) H. Giesbers, red. (RIVM)
Link: https://vzinfo.nl/atlas-vzinfo/kaarten-gezondheidsmonitor-jeugd
Titel: Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland
Auteur: Anouk van Duinkerken, Mark Bosmans, Michel Dückers, Christos Baliatsas
Titel: De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Een systematische literatuurstudie
Auteur: Bosmans, M Marra, E Alblas, E Baliatsas, C de Vetten, M van Gameren, R Schulpen, S Moleman, Y Bhattathiri, G Gerbecks, J Ditchev, L Dückers, M

Verslagen


Eindverslag

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 Jeugd 2021

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. Het netwerk-GOR monitort voor de overheid de gezondheidseffecten van de crisis via de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

In 2021 zijn gezondheidseffecten van de coronacrisis op de jeugd gemonitord door middel van literatuuronderzoek en kort- en langcyclisch monitoringsonderzoek gebruik makend van vragenlijstonderzoek, huisartsenregistraties en andere reguliere registraties. We lieten zien dat verregaande coronamaatregelen zoals scholen sluiting en lockdowns een sterk negatief effect op jongeren hebben; met name de mentale gezondheid verslechterde.

In 2022 tot en met 2025 wordt dit onderzoek voortgezet onder zowel jeugd als volwassenen en specifiek kwetsbare groepen. De resultaten worden op verschillende momenten gepubliceerd en geven inzicht in de impact van corona op jongeren, volwassenen en kwetsbaren.

Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kan een passend zorg- en ondersteuningsaanbod worden opgezet met als doel de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het netwerk-GOR: RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Samenvatting van de aanvraag

De aard van de COVID-19 pandemie; de langdurigheid, de complexiteit en de impact op alle onderdelen van het leven van alle burgers, maakt dit een zeer uitzonderlijke crisis. Het is van belang om de impact van de crisis op de gezondheid en het welzijn van de bevolking op landelijk, regionaal en lokaal te volgen. Het voorgestelde onderzoeksproject (GOR-COVID-19 programma) beoogt hierin te voorzien. De hoofddoelstelling van dit project is het bieden van een goede informatiebasis over de fysieke en mentale gezondheidseffecten van de COVID-19 crisis bij jongeren (0-25 jaar), jongvolwassenen, volwassenen en de OGGZ doelgroep om lokale en regionale bestuurders te kunnen adviseren én ondersteunen bij respectievelijk beleidsvorming en het aanreiken van handelingsperspectieven. Op landelijk niveau worden de resultaten door het consortium ook gebruikt ter advisering van VWS. Met de juiste informatie kan beoordeeld worden wat er nodig is om de impact van de coronacrisis op de gezondheid en het welzijn van jongeren te beperken. Daarnaast is een belangrijk doel van deze aanvraag om de infrastructuur voor te bereiden voor een verbreding van het GOR-COVID-19 programma naar de overige doelgroepen: de algemene populatie en de OGGZ-doelgroep. Subdoelstellingen van het GOR-COVID-19 programma zijn: inzicht verwerven in de directe effecten van het coronavirus (COVID-19) op de gezondheid; inzicht verwerven in de effecten op de gezondheid van de maatregelen gericht op de beheersing van de pandemie; bevorderen dat kennis en inzichten naar landelijke, regionale en lokale beleidmakers en zorgverleners worden doorgeleid. In deze aanvraag worden de activiteiten van het Nivel binnen het eerste jaar (2021) van het GOR-COVID-19 programma, onderdeel jeugd, onderdeel (fase 1) van het GOR-COVID-19 deelprogramma beschreven. De in dit aanvraagformulier beschreven activiteiten passen bij de doelen van het bredere GOR-COVID-19 programma met een beoogde looptijd van 5 jaar. Na 2021 zal dit programma zich naast jeugdigen ook op de overige genoemde doelgroepen richten. Het Nivel zal zich in 2021 in het kader van de GOR-COVID-19 programma, onderdeel jeugd, naast meewerken aan projectmanagement en aan het opstellen van adviezen m.b.t. publieke gezondheid, richten op het gezamenlijk met RIVM uitvoeren van literatuurreviews (onderdeel 1), en het uitvoeren van gezondheids-monitoring, zowel kortcyclisch (onderdeel 2a) als longitudinaal (onderdeel 2b) d.m.v. huisartsen-registratiedata. Naast de werkzaamheden zoals hierboven geschetst zal het Nivel participeren in de voorbereiding, begeleiding en analyse van de kort-cyclische panelonderzoeken en in het verbreden van het programma naar de overige doelgroepen. De ruggengraat van GOR-COVID-19 is het Netwerk GOR, een netwerk van de 25 GGD'en, GGD GHOR Nederland, het RIVM, Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Dit zijn de partijen die reguliere opdrachten hebben om GGD’en en de regio’s te ondersteunen in hun taken rondom psychosociale hulpverlening (PSH) en GOR. GGD GHOR NEDERLAND (koepelorganisatie van de GGD’en) coördineert het GGD-netwerk GOR, waaronder ook alle 25 GGD'en vallen. De genoemde partijen werken vanaf het begin van de opschaling van de coronacrisis nauw samen en vormen een goede basis om het benodigde netwerk naar gemeentelijke onderzoeks- en statistiekafdelingen en andere wetenschappelijke (onderzoeks)instituten en -onderdelen vorm te geven.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430202110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.W.G. Bosmans
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL