Mobiele menu

Gezondheidsonderzoek bij rampen-COVID-19. Monitor Jeugd 2021 en opzetten programma

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 Jeugd 2021

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. Het netwerk-GOR monitort voor de overheid de gezondheidseffecten van de crisis via de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

In 2021 ligt de focus op Jeugd, middels literatuuronderzoek en kort- en lang cyclische monitoringsonderzoek gebruikmakend van vragenlijstonderzoek en huisartsenregistraties. De resultaten worden op verschillende momenten in 2022 gepubliceerd en geven inzicht in de impact van corona op jongeren.

Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kan een passend zorg- en ondersteuningsaanbod worden opgezet met als doel de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het netwerk-GOR: RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Producten

Titel: The Dutch GOR-Covid-19 health monitor: a five-year research program to inform public health policy
Auteur: Michel Dückers, Elske Marra, Anouk van Duinkerken, Mark Bosmans, Marjonneke de Vetten, Christos Baliatsas, Anne Meerdink, Noor Jansen
Titel: Netwerktafel – Integrale brede GOR-COVID-19 Gezondheidsmonitor: doelgroep jeugd
Auteur: Elske Marra, Anne Meerdink
Titel: Landelijk gezondheidsonderzoek bij rampen
Auteur: Mark Bosmans, Elske Marra, Nannah Tak, Noortje Jansen, Femke de Zwart, & Michel Dückers
Magazine: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Link: https://link.springer.com/article/10.1007/s12508-021-00326-7
Titel: Gezondheidsonderzoek COVID-19
Auteur: Elske Marra, Mare Derks, Marjonneke de Vetten, Lydia van Leersum-Bekebrede, Noortje Jansen, Nannah Tak, Anne Meerdink, Anouk van Duinkerken, Christos Baliatsas, Mark Bosmans, Michel Dückers
Link: https://www.rivm.nl/gor-covid-19
Titel: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021; regio
Auteur: Bron: Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021, GGD’en en RIVM
Link: https://statline.rivm.nl
Titel: Atlas VZ info. Kaarten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021
Auteur: P. Geuijen (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) D.L. van der A (RIVM) M. Hiemstra (RIVM) R. Boekee (RIVM) C. Dinnissen (RIVM) C.M. Deuning, red. (RIVM) H. Giesbers, red. (RIVM)
Link: https://vzinfo.nl/atlas-vzinfo/kaarten-gezondheidsmonitor-jeugd
Titel: Gezondheidsproblemen bij de jeugd in het eerste jaar van de COVID-19 pandemie in Nederland
Auteur: Anouk van Duinkerken, Mark Bosmans, Michel Dückers, Christos Baliatsas
Titel: De gevolgen van de coronapandemie voor de gezondheid en het welzijn van de jeugd. Een systematische literatuurstudie
Auteur: Bosmans, M Marra, E Alblas, E Baliatsas, C de Vetten, M van Gameren, R Schulpen, S Moleman, Y Bhattathiri, G Gerbecks, J Ditchev, L Dückers, M

Verslagen


Eindverslag

Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 Jeugd 2021

De coronacrisis heeft impact op ieders leven, direct en/of indirect. Het netwerk-GOR monitort voor de overheid de gezondheidseffecten van de crisis via de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

In 2021 zijn gezondheidseffecten van de coronacrisis op de jeugd gemonitord door middel van literatuuronderzoek en kort- en langcyclisch monitoringsonderzoek gebruik makend van vragenlijstonderzoek, huisartsenregistraties en andere reguliere registraties. We lieten zien dat verregaande coronamaatregelen zoals scholen sluiting en lockdowns een sterk negatief effect op jongeren hebben; met name de mentale gezondheid verslechterde.

In 2022 tot en met 2025 wordt dit onderzoek voortgezet onder zowel jeugd als volwassenen en specifiek kwetsbare groepen. De resultaten worden op verschillende momenten gepubliceerd en geven inzicht in de impact van corona op jongeren, volwassenen en kwetsbaren.

Het doel van de monitor is om beleidsmakers op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij beleidsvorming. Op basis van de resultaten kan een passend zorg- en ondersteuningsaanbod worden opgezet met als doel de negatieve gezondheidseffecten van de crisis te beperken.

De monitor is ontwikkeld door het netwerk-GOR: RIVM, de GGD’en, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430202110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.W.G. Bosmans
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL