Mobiele menu

GG app helpt inwoners van Deventer bij versterken eigen regie

In het project Gezondheid en Gedrag werken gemeente Deventer, Saxion, Eno, Big Move Instituut, Raster en GGD IJsselland samen. Het project beoogt een transformatie te realiseren in denken en doen van Ziekte en Zorg (ZZ) naar Gezondheid en Gedrag (GG). Daartoe zetten ze de GG-methodiek van Big Move in. Deze brengt het begrip positieve gezondheid naar de dagelijkse praktijk, door inwoners - met of zonder tussenkomst van een professional - de regie te laten nemen over hun gezondheid. Met de GG-app werken ze in een persoonlijk gezondheidsdossier aan zelf gestelde doelen en eigen functioneren. Daarnaast wordt de app gebruikt voor evaluatieonderzoek. Na lancering en verspreiding in februari 2017 zullen 200 tot 300 gebruikers worden bereikt. De subsidie wordt ingezet om gebruik en opbrengsten van de app voor gebruiker en professional te onderzoeken. Tevens wordt de bruikbaarheid voor monitoring en evaluatie bekeken. De uitkomsten van het gebruikersonderzoek helpen de GG-app te optimaliseren

Filmpje eindproduct

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
50004679
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. M.A.J.G. de Jong
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Deventer