Gift to Gift (GtG

Projectomschrijving

Gift to Gift: Laat ouderen elkaar helpen

Terwijl aan de ene kant een steeds grotere groep ouderen behoefte heeft aan hulp en ondersteuning, is er aan de andere kant een groep vitale ouderen die anderen kunnen en willen helpen. Door deze groepen bij elkaar te brengen, kan een gemeenschap ontstaan van mensen die elkaar bijstaan en actief houden.

Hoe het werkt

Het Gift-to-Gift-project ontwikkelt samen met, en voor, ouderen een financieel gezond samenwerkingsplatform dat ouderen ondersteunt en activeert. De gedachte is dat de ene oudere zijn waardevolle kennis of kunde (in de tuin, met de computer, een wandeling) aanbiedt, zodat deze kan worden ingezet voor een andere oudere met een bijbehorende hulpvraag. Wij gaan een platform creëren waarin ‘ouderen die hulp nodig hebben’ - eventueel op verzoek van een derde - in staat worden gesteld ‘oudere helpers’ (digitaal) te ontmoeten voor klussen en gezamenlijke activiteiten in en rond hun woonomgeving.

Wat het oplevert

Gift-to-Gift stimuleert niet alleen de onderlinge betrokkenheid en hulpvaardigheid, er ontstaat ook een platform voor laagdrempelige uitruil van hulp en steun. Een innovatieve manier om contacten te leggen en langer actief te blijven!

Voor wie

Voor ouderen die elkaar willen helpen en sociaal bewust in het leven staan.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
The project aims to co-create a novel collaborative economy initiative, which both assists and activates the elderly population. We want to mimic the situations where a friend or neighbour does you a favour. However, to extend beyond friends and neighbours, we will be giving elderly without a local support network the chance to receive help from other senior citizens. We will build a senior-to-senior platform that can enable a task force of helpers to assist other less resourceful with help in and around their homes. To make the platform economically sustainable, we build our business model on a novel business concept, a gift card relaying model. We use the concept of passing on a baton in a relay race. We call the model Gift-to-Gift (GtG). With this model, we leverage the growing market for gift cards as a means to generate the revenue needed to run the associated services. At the same time, the helping citizen gets a token of appreciation in return, and the concept uniquely combines intrinsic and extrinsic rewards. The GtG project will develop this novel senior-to-senior civic citizenship-based service through the assessment of user and market needs, co-creation of a helper-user interface in workshops and small pilots, and ICT research and prototyping. The co-creation will take place with user-groups in Denmark, Netherlands and Portugal and brought to market by cross-border partnerships. The potential is thus a born European social business innovation, which both assists and activates the elderly population as well as increase elderly participation in the booming collaborative economy.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
735180003
Looptijd:
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Schydlowski
Verantwoordelijke organisatie:
HierTV