Mobiele menu

Gini in a bottle: Impact of PrEP on sexual behavior and sexually transmitted infections in the MSM population

Er zijn grote verschillen in seksueel risicogedrag onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). De meeste MSM nemen weinig risico terwijl een kleinere groep mannen veel seksueel risicogedrag vertoont. Daardoor komen er binnen deze kleinere groep ook meer hiv-infecties en andere soa’s voor.

PrEP voor hoog seksueel risicogedrag

Om het aantal nieuwe hiv-infecties in Nederland terug te dringen wordt pre-exposure prophylaxe (PrEP) beschikbaar gesteld voor MSM met een hoog seksueel risicogedrag. Deze interventie heeft daarmee mogelijk een grotere impact op de groep MSM met veel seksueel risicogedrag en een kleinere impact op de grotere groep MSM met weinig seksueel risicogedrag.

Infecties in kaart gebracht

In dit project brachten onderzoekers van het UMC Utrecht in kaart hoe het aantal nieuwe hiv-infecties en andere soa’s varieert over groepen MSM die verschillen in hun mate van seksueel risicogedrag. Met behulp van ongelijkheidsmaten uit de economie keken ze naar de invloed van PrEP op de verspreiding van hiv onder verschillende groepen MSM.

Monitoring blijft belangrijk

De onderzoekers vonden dat in de tijdsperiode 2009-2019 het vindpercentage voor chlamydia en syfilis gelijk was terwijl chlamydia en syfilis na invoering van PrEP meer geconcentreerd waren in de groep met hoog risicogedrag. Deze trends zijn mogelijk beïnvloed door PrEP. Monitoren van soa en gerichte interventie bij MSM met hoog risico blijven belangrijk.

Lees meer informatie over hiv en de onderzoeken op onze themapagina over hiv

Producten

Titel: Quantifying heterogeneity in sexual behaviour and distribution of STIs before and after pre-exposure prophylaxis among men who have sex with men
Auteur: van Wees DA, Diexer S, Rozhnova G, Matser A, Den Daas C, Heijne J, Kretzschmar M.
Magazine: Sexually Transmitted Infections
Link: https://sti.bmj.com/content/early/2021/10/28/sextrans-2021-055227.info

Verslagen


Eindverslag

Er zijn grote verschillen in seksueel risicogedrag onder mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij een kleine groep met hoog risico komen meer hiv infecties en andere soa’s voor. Om het aantal nieuwe hiv infecties in Nederland terug te dringen wordt pre-exposure prophylaxe (PrEP) beschikbaar gesteld voor deze groep MSM. Wij onderzochten hoe het aantal soa diagnoses varieert over groepen MSM die verschillen in hun seksueel risicogedrag. Met behulp van ongelijkheidsmaten uit de economie keken we naar de invloed van PrEP op de verspreiding soa. Wij vonden dat in de tijdsperiode 2009-2019 het vindpercentage voor chlamydia en syfilis gelijk bleef, terwijl het voor gonorrhoe is toegenomen. De verdeling van gonorrhoe diagnoses bleef gelijk, terwijl chlamydia en syfilis na invoering van PreP meer geconcentreerd waren in de groep met hoog risicogedrag. Deze trends zijn mogelijk beinvloedt door PrEP. Monitoren van soa en gerichte interventie bij MSM met hoog risico blijven belangrijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522008010
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.E.E. Kretzschmar
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht