Mobiele menu

GIZ method for parents-to-be: a shared decision-making method for the assessment of care needs in the first 1000 days

GIZ methode voor gedeelde besluitvorming door aanstaande ouders en verloskundigen

Doel

De GIZ (Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften) is een methode waarmee de sterke kanten en zorgbehoeften van een gezin in kaart gebracht kunnen worden samen met (aanstaande) ouders. De GIZ wordt veel gebruikt in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en kraamzorg, maar nog niet in de verloskundige zorg.

Aanpak

De behoeften van aanstaande ouders en verloskundigen worden in kaart gebracht. Op basis daarvan wordt de GIZ in co-creatie aangepast aan en geïmplementeerd in de verloskundige zorg. Vervolgens worden de effecten op o.a. de tevredenheid over de geleverde zorg en de gezamenlijke besluitvorming tussen aanstaande ouders en verloskundige onderzocht.

Verwachte resultaten

Het gebruik van de GIZ in de verloskundige zorg kan de gezamenlijke besluitvorming bevorderen en risicofactoren voor BIG4 aandoeningen verminderen. Als verloskundigen én de JGZ de GIZ inzetten, heb je ook een gemeenschappelijk instrument wat zorgt voor een ‘gezamenlijke taal’.

Kenmerken

Projectnummer:
05430052110006
Looptijd: 79%
Looptijd: 79 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. O.A. Blanson Henkemans
Verantwoordelijke organisatie:
TNO