Mobiele menu

GLI na kanker: co-creatie en evaluatie van een gecombineerde leefstijlinterventie voor patiënten die herstellen van kanker

Projectomschrijving
Steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker en ondervinden problemen die lang kunnen aanhouden, zoals vermoeidheid, verslechterde conditie of gewichtsproblemen. Gezonde leefstijlaanpassingen hebben een positief effect op de gevolgen van kanker en de behandeling.

Doel
Het doel is om samen met patiënten en zorgverleners een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) te ontwikkelen en te evalueren voor patiënten na behandeling van kanker, begeleid door een leefstijlcoach en een verpleegkundig specialist oncologie/oncologieverpleegkundige. Hierbij is specifieke aandacht voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. 

Een GLI richt zich op meerdere leefstijlfactoren (o.a. bewegen, energiemanagement, slaap, stress, voeding) met focus op duurzame gedragsverandering.

Aanpak/werkwijze 
Stap 1: Patiënten en zorgverleners gaan samen de wenselijke vorm, inhoud en timing van begeleiding in de GLI bepalen. Ook vindt afstemming tussen verschillende zorgverleners plaats. 

Stap 2: Onderzoeken van de effectiviteit en kosteneffectiviteit. Een groep die de GLI krijgt wordt vergeleken met een controlegroep met standaardzorg. Uitkomstmaten zijn kwaliteit van leven en vitaliteit (primair) en leefstijl en kosten (secundair). 

Stap 3: Procesevaluatie om inzicht te krijgen in o.a. de bevorderende en belemmerende factoren bij het uitvoeren van de GLI. Gegevens over patiënttevredenheid worden ook verzameld.

Samenwerkingspartners 
Er is een uniek samenwerkingsverband waarin patiënten, meerdere universiteiten, een hogeschool, een academisch ziekenhuis, (thuis)zorgorganisaties en zorgprofessionals uit verschillende disciplines (diëtetiek, leefstijlcoaching, verpleegkunde, fysiotherapie, huisartsgeneeskunde, oncologie) samenwerken om tot de best mogelijke gecombineerde interventie te komen.

Verwachte resultaten 
Met deze GLI willen we een betere ondersteuning bereiken voor patiënten na kanker, inclusief degenen die minder gezondheidsvaardig zijn, bij het aanpassen van hun leefstijl met als doel om zich beter te voelen. Of dit daadwerkelijk zo is, onderzoeken we in een evaluatiestudie, waarbij we een groep die de GLI volgt vergelijken met een groep die de reguliere zorg krijgt.

Kenmerken

Projectnummer:
10930012310008
Looptijd: 11%
Looptijd: 11 %
2024
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. Dr. Ingrid Steenhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam