Mobiele menu

GLI opschalingscoaching AM medical

Projectomschrijving

Dat een gezonde lifestyle in deze tijden van Covid van belang is, is duidelijk. AM medical heeft daartoe een tweetal interventies GLI’s in ontwikkeling en ter vaststelling bij het RIVM.

Vanuit een SWOT analyse hebben we een centraal  probleem geformuleerd:

uit verdere gesprekken zijn o.a. de volgende inzichten opgehaald: Het actuele kennis-niveau is laag, toegang en financiering is lastig, professionals zijn cruciaal in opschaling, AM medical heeft veel kennis en ervaring, multi aanpak ontbreekt. Vanuit de analyse hebben we een drietal opschalingsadviesen geformuleerd, waarvan de eerste verder is verkend en uitgewerkt, uitwerking hiervan is opvraagbaar in overleg, gezien de concurrentiegevoeligheid.

Opschalingsadvies 1: Zet een kennis- en expertisecentrum op voor lifestyle, als inhoudelijke start van de verder GLI introductie.

Opschalingsadvies 2: Verken de mogelijkheden van een Lifestyle kliniek.

Opschalingsadvies 3: Maak een specifieke aanpak voor Diabetes.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Aanleiding en beschrijving aanvraag coaching De maatschappelijk risico’s van een ongezonde levensstijl zijn groot Maatschappelijke cijfers en context De maatschappelijke cijfers voor onderstaande aandoeningen geven aan dat er gigantisch probleem Aan het ontstaan is in Nederland, op het gebied van zorgkosten, kwaliteit van leven. Dit zijn algemene cijfers van geheel Nederland. Cijfers Diabetes Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, dus 1 op de 14 Nederlanders. Meer mannen dan vrouwen. Naar schatting zijn er meer dan 1,1 miljoen Nederlanders met prediabetes Cijfers Overgewicht In 2019 had 50,1% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder matig of ernstig overgewicht. In totaal heeft 14,7% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder obesitas. Van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud had 13,2% in 2019 overgewicht, waarvan 11% matig overgewicht en 2,1% ernstig overgewicht (obesitas) Cijfers Cardiovasculaire aandoeningen In 2019 waren er naar schatting ruim 1,6 miljoen personen met hart- en vaatziekten. Coronaire hartziekten komen het meeste voor. Artrose en diabetes behoren ook tot de grootste stijgers in aantal; daarnaast zal het aantal mensen met gezichtsstoornissen (als gevolg van diabetes) en coronaire hartziekten sterk toenemen tot 2040. (Bron: volksgezondheidenzorg.info - RIVM 2020) De Gecombineerde Lifestyle interventies Het AM Lifestyle Medicine Center heeft 2 verschillende leefstijlbehandelingen ontwikkeld, en toegepast op 2 verschillende populaties: De deelnemers werden intensief en op maat begeleid vanuit het AM Lifestyle Medicine Center. Per persoon is gekeken naar de behoefte en benodigde aandacht om de juiste verandering te kunnen bewerkstelligen. Dit werd o.a. gedaan door gebruik te maken van verschillende weekmenu’s afhankelijk van de aandoeningen, coachingsessies, medische checks en een online peergroup waar elke deelnemer terecht kan met vragen, inspiratie en motivatie. Volgens de 7 bouwstenen van een gezonde leefstijl Een multidisciplinaire behandeling met een interdiscipliniar team. Wij lopen voorop in de behandeling van leefstijl gerelateerde ziekten. Uitgevoerd Dit doen wij op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en actuele internationale voedings- en leefstijlgeneeskunde richtlijnen. Een gezonde leefstijl bestaat uit 7 bouwstenen, op al deze vlakken wordt in een traject bij ons naar gekeken en, indien nodig, aan gewerkt: Gebaseerd op de 7 internationale pijlers voor Leefstijlgeneeskunde (Richtlijnen Harvard Medical School & American College of Lifestyle Medicine): 1. Gezonde voeding (evidence-based plant-based voedingspatroon, zoals gepubliceerd door AMA in JAMA & Lancet – juni 2017) 2. Minder zitten en meer beweging 3. Gedragsondersteuning 4. Gezond bioritme en slaapoptimalisatie 5. Stressmanagement 6. Bewustwording van de gevaren van alcohol en roken 7. Gezonde relaties en omgeving Voor de gecombineerde leefstijlbehandelingen voor personen met overgewicht& obesitas is een erkenningstraject aangevraagd bij het RIVM op 31 december 2018. Inmiddels is de laatste fase van het erkenningstraject bereikt, en zal de commissie in januari 2021 de GLI goedkeuren. De 2 door ons ontwikkelde GLI’s zijn de eerste fase van testen voorbij, accreditatie Door het RIVM zal spoedig volgen in aangegeven, en dan is de innovatie gereed voor opschaling. De opschalingsaanvraag behelst ondersteuning op hoe het beste kan worden opgeschaald voor de GLI innovaties van AM medical, die wordt verder toegelicht in het aanmeldformulier.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002606
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Obenhuysen
Verantwoordelijke organisatie:
AM Medical B.V.