Mobiele menu

GLIMT: Gecombineerde LeefstijlInterventie Maakt Utrechters viTaler

Projectomschrijving

GLI: CooL en SLIMMER

In Utrecht wordt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) al ingezet, maar nog niet voldoende. Om het aanbod van de GLI in Utrecht te verbeteren werkt Huisartsen Utrecht Stad (HUS) in dit project samen met gemeente Utrecht, SportUtrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra, Careyn, Samen030 en Zilveren Kruis.

Doel

Het GLIMT-project zal de juiste omstandigheden scheppen voor een breed GLI-aanbod in Utrecht.

Werkwijze

De 3 dingen die we de komende maanden gaan doen zijn:

  1. Een stedelijke visie ontwikkelen rondom leefstijl waarmee we GLI de juiste plek binnen het bestaande aanbod kunnen geven;
  2. Een implementatieplan ontwikkelen voor het opschalen van het GLI-aanbod;
  3. Een financieel plan maken om het aanbieden van de GLI financieel haalbaar te maken.

Wat levert het op?

Over 12 maanden kunnen nieuwe GLI-deelnemers eenvoudig starten en uitstromen. Huisartsen kunnen eenvoudig doorverwijzen. Uitvoerders kunnen gemakkelijk aan de slag met nieuwe groepen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In Utrecht kunnen bewoners met overgewicht op dit moment niet in alle wijken gebruik maken van de GLI en/of doorstromen naar passend aanbod in de wijk. Dat komt enerzijds doordat zorg- en hulpverleners nog geen samenwerkingsafspraken hebben gemaakt. Er is nog geen netwerk ontstaan waar eigenaarschap op het versterken van een gezonde leefstijl kan landen. Waar sturing op de totale opgave in de stad en de wijken wordt vormgegeven. Daarmee is er voor de bewoner onvoldoende samenhang in het aanbod om stappen te zetten in een gezonde leefstijl. Die samenhang is nodig om gezondheidswinst te behalen. Utrecht is een veelkleurige regio met wijken die een uiteenlopend gezondheidsprofiel hebben. Per wijk bestaat er een divers aanbod aan interventies op het gebied van zorg en welzijn. Omdat de druk op de zorg en de betaalbaarheid toeneemt is het belangrijk dat het zorgaanbod complementair is en optimaal kan worden ingezet. De GLI is een waardevolle toevoeging binnen dit aanbod en willen we optimaal kunnen aanbieden. Aansluiting en doorstroom naar passend beweegaanbod en sociale ondersteuning zijn een belangrijk deel van het GLI-aanbod. Om doorstroom te kunnen garanderen is ook verdere ontwikkeling van de samenwerking met partners als SportUtrecht, DOCK en bewonersnetwerken noodzakelijk. Op dit moment is een nieuwe O&I organisatie voor geïntegreerde eerstelijnszorg in oprichting die het leefstijlaanbod in Utrecht wil ondersteunen en coördineren. Omdat er een nieuwe vorm van samenwerking tussen verschillende partijen wordt ontwikkeld is dit een perfect moment om de GLI haar plaats in het bestaande aanbod te geven. Daarvoor is het belangrijk om te onderzoeken hoe de GLI het bestaande aanbod kan aanvullen en dit samen met de betrokken zorgverleners en andere partijen te doen. Ambitie van alle betrokken organisatie is om een stevig samenwerkingsverband op gezonde leefstijl te realiseren zodat o.a. GLI’s, als onderdeel van gezond leven in de stad, in meer wijken benut kan worden. Er liggen mooie kansen voor een netwerk die zich uitstrekt van de sociale basis t/m specialistische zorg waardoor zorg op de juiste plek realiseerbaar wordt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100052110003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. R. Top
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Utrecht Stad