Mobiele menu

GLOW UP! - MDT Rotterdam 2022-2023

Projectomschrijving

De MDT-reis

Dementerende ouderen helpen, voedselverspilling tegengaan of helpen bij een daklozenopvang? In deze MDT dragen jongeren bij aan de preventie van grote problematiek zoals schulden, armoede, eenzaamheid en depressie. Dat doen ze bij gastorganisaties zoals een zorg- of welzijnsorganisatie, organisaties die zich richten op kwetsbare bewoners of ze doen mee aan een maatschappelijk project gericht op duurzaamheid, biologische producten en circulaire economie.

Naast het vrijwilligerswerk bij een van de gastorganisaties is maar liefst 4 van de 16 uur per week inzet gereserveerd voor training, intervisie en ontmoeting. Iets goeds doen voor de maatschappij en goede begeleiding zorgen ervoor dat de jongeren gaan stralen!

Jongeren sluiten deze MDT-reis af met een slotviering, waarin ze terugblikken en een presentatie geven over hun ervaringen. Willen ze vrijwilligerswerk blijven doen? Dan wordt er samen gekeken naar een kortstondige òf blijvende match.

Dit project is een vervolg op de proeftuin GLOW UP! – MDT Rotterdam.

Betekenis

  • Voor jongeren

Jongeren kunnen in de praktijk ontdekken wat ze kunnen, wat ze willen, hoe ze naar zichzelf en anderen kijken. Uit GLOW UP! fase 1 blijkt dat ze na deze MDT zelfverzekerder en meer in balans zijn. Ze gaan blijvende vriendschappen aan met leeftijdgenoten in hun community, waardoor ze minder eenzaamheid ervaren en in aanraking komen met jongeren en professionals die ze anders niet zouden ontmoeten. De deelnemers krijgen meer zicht op wie ze zijn en wat ze willen in de toekomst. Bovendien vergroten ze hun netwerk en maatschappelijke betrokkenheid en staan ze positief tegenover het doen van vrijwilligerswerk.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deze MDT helpt jongeren om beter om te gaan met de uitdagingen die op hen en de samenleving afkomen. Dat levert de gemeente een bottom-up beweging op van sociaal ondernemende burgers en betrokken Rotterdammers die meebouwen aan een weerbare, sociale en inclusieve stad. De maatschappelijke organisaties kunnen de hulp van jongeren goed gebruiken. Ze hebben creatieve ideeën, een frisse blik, zijn bereid hun handen uit de mouwen te steken en leergierig. MDT helpt ze de jongeren te bereiken en hun organisatie en vrijwilligerswerk ‘jongerenproof’ te maken. Hoe beter hen dat lukt, hoe meer jongeren deel gaan uitmaken van het dna van de organisaties.

Doelgroep

Kwetsbare tot zeer kwetsbare en weerbare jongeren tussen de 17 en 27 jaar die zich willen ontwikkelen door iets te doen voor de samenleving.

Regio

COROP-regio Groot-Rijnmond

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

GLOW UP! heeft tot doel jongeren duurzaam te activeren tot maatschappelijke inzet, diverse jongeren bijeen te brengen om actief samen te werken, hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor maatschappelijke organisaties. Daarnaast is GLOW UP! bedoeld ter preventie van grotere problematiek zoals schulden, armoede, eenzaamheid en depressie. Het levert de gemeente een bottom-up beweging op van sociaal ondernemende burgers en betrokken Rotterdammers die meebouwen aan een weerbare, sociale en inclusieve stad. Bij GLOW UP! is het streven om de groepen zo divers mogelijk samen te stellen, op grond van opleiding, sociale en culturele achtergrond etc. Uit GLOW UP! fase 1 blijkt dat jongeren na hun traject zelfverzekerder en meer in balans zijn. Ze zijn blijvende vriendschappen aangegaan met leeftijdgenoten in hun community, waardoor zij minder eenzaamheid ervaren en zijn in aanraking gekomen met jongeren en professionals die ze anders niet zouden ontmoeten. De deelnemers kregen meer zicht op wie ze zijn en wat ze willen in de toekomst. Bovendien is hun maatschappelijke betrokkenheid vergroot en staan ze positief tegenover het doen van vrijwilligerswerk. De inzet van deelnemers in GLOW UP! fase 2 is 16 uur per week en de looptijd van een MDT-traject is 20 weken. De totale inzet van deelnemers in het MDT-traject is daarmee 320 uur. Van de 16 uur per week is 4 uur gereserveerd voor training, intervisie en ontmoeting.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
07430062110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
M. Kathmann
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Rotterdam