Mobiele menu

GO Learns to Move

Op Goeree-Overflakkee zijn 7 gym verenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Zij werkten hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN/PeuterEiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleidden de gym verenigingen en onderhielden de contacten met alle samenwerkingspartners. In 2 jaar tijd werd op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU, welke aansluit op het bestaande beweegaanbod van de gym verenigingen. Het behalen van het beweegdiploma is dankzij het project voor veel ouders net zo belangrijk en vanzelfsprekend geworden als het behalen van het zwem ABC. De betrokkenheid van de ouders/verzorgers in dit traject was cruciaal voor het slagen ervan. In totaal hebben 400 kindjes een officieel KNGU nijntje Beweegdiploma behaald dankzij dit project! De nijntje beweeglessen zijn inmiddels opgenomen in het reguliere beweegaanbod van de gym verenigingen, waardoor ook in de toekomst kinderen in staat worden gesteld om het Beweegdiploma te behalen.

Verslagen


Eindverslag

Op Goeree-Overflakkee zijn 7 gym verenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Zij werkten hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN/PeuterEiland), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleidden de gym verenigingen en onderhielden de contacten met alle samenwerkingspartners. In 2 jaar tijd werd op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU, welke aansluit op het bestaande beweegaanbod van de gym verenigingen. Het behalen van het beweegdiploma is dankzij het project voor veel ouders net zo belangrijk en vanzelfsprekend geworden als het behalen van het zwem ABC. De betrokkenheid van de ouders/verzorgers in dit traject was cruciaal voor het slagen ervan. In totaal hebben 400 kindjes een officieel KNGU nijntje Beweegdiploma behaald dankzij het project! De nijntje beweeglessen zijn inmiddels opgenomen in het reguliere beweegaanbod van de gym verenigingen, waardoor ook in de toekomst kinderen in staat worden gesteld om het Beweegdiploma te behalen.

Op Goeree-Overflakkee zijn 8 gymverenigingen in het project GO Learns to Move gezamenlijk aan de slag gegaan om het karige beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee te vergroten en de procentuele beweegparticipatie van die doelgroep te verhogen. Het doel van GO Learns to Move is deelname aan beweegdiploma lessen door 20% (530) van de kinderen van 2 t/m 6 jaar op Goeree-Overflakkee vóór november 2017. In 2 jaar tijd wordt op Goeree-Overflakkee een integraal en structureel beweegaanbod voor kinderen van 2 t/m 6 jaar gerealiseerd, aansluitend met een vervolg beweegaanbod. Aan het einde van de projectperiode zijn 400 kinderen (15%) die hebben deelgenomen aan het beweegdiploma 1 en/of 2, ingestroomd binnen het regulier sportaanbod. Om dit doel te bereiken zal het nieuwe beweegaanbod gestructureerd opgezet worden op basis van de interventie Beweegdiploma 1 & 2 van de KNGU en geborgd worden binnen het bestaande aanbod van de gymverenigingen. Zij werken hiervoor samen met de peuterspeelzalen (Stichting ZIJN), openbare basisscholen (Stichting OPOGO) en christelijke basisscholen (Stichting Kindwijs) op Goeree-Overflakkee. De combinatiefunctionarissen sport (Sportteam GO) van de gemeente begeleiden de gymverenigingen en onderhouden de contacten met alle partners.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524004047
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Moerman
Verantwoordelijke organisatie:
Gymvereniging MH-SD