Mobiele menu

Goat Goan: prettig oud worden in Markelo.

Projectomschrijving

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende ouderen, en zien grotendeels dezelfde clienten.

De thuiszorg en de huisartsenpraktijk zijn sinds 2015 gevestigd in het (nieuw opgezette) gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo. Hierna groeide geleidelijk de behoefte tot een meer structurele samenwerking, waarbij ook de welzijnsorganisatie Salut betrokken is.

De 3 netwerkpartners zijn zich steeds meer bewust van overlap in activiteiten en interventies, bijvoorbeeld tussen het werk van de huisarts/praktijkondersteuner, dat van de wijkverpleegkundige en van Salut, maar ook wat betreft het in kaart brengen van de mate van kwetsbaarheid en de behoeften van de doelgroep. Ze hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomst bestendige zorg en begeleiding in de wijk, rondom kwetsbare ouderen.

Het is de bedoeling om met dit ontwikkeltraject vanuit de drie genoemde netwerkpartners een zodanige structuur op te zetten dat andere partijen vervolgens gemakkelijk aan kunnen sluiten en de werkwijze ook naar een groter gebied kan worden uitgerold.

Verslagen


Eindverslag

Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, thuiszorgorganisatie Carint Reggeland en welzijnsorganisatie Salut hebben begin 2019 het initiatief genomen tot het opzetten van een lokaal netwerk ouderenzorg in Markelo. De gezamenlijke ambitie van de leden van het netwerk is dat ouderen Good Goan, prettig oud worden in Markelo. Het netwerk richt zich hierbij op ouderen in kwetsbare situaties, op mantelzorgers, en ook op de groep ‘jongere ouderen’, de beginnend kwetsbare mensen.

De netwerkpartners willen samen faciliteren dat ouderen in Markelo langer thuis kunnen blijven wonen op een verantwoorde en prettige manier. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het in goede banen leiden van complexe situaties in afstemming met de oudere en mantelzorger en het tijdig opvangen en oppakken van signalen van (beginnende) kwetsbaarheid.
Ook wil men zich gezamenlijk gaan inzetten voor voldoende woonruimte en voorzieningen dichtbij het dorp en voldoende passend aanbod aan activiteiten op basis van wensen en behoeften van ouderen / mantelzorgers zelf.

Samenvatting van de aanvraag

Er komen steeds meer ouderen en ze blijven langer thuis wonen. De zorgvraag wordt complexer en er wordt steeds meer een beroep gedaan op zorg en welzijn. De huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot, de thuiszorgorganisatie/wijkverpleging Carint Reggeland en de brede welzijnsorganisatie Salut waren in Markelo ieder op hun eigen wijze bezig met dezelfde doelgroep, in dit geval de thuis wonende ouderen, en zien grotendeels dezelfde clienten. De thuiszorg en de huisartsenpraktijk zijn sinds 2015 gevestigd in het (nieuw opgezette) gezondheidscentrum Het Stroaten in Markelo. Hierna groeide geleidelijk de behoefte tot een meer structurele samenwerking, waarbij ook de welzijnsorganisatie Salut betrokken is. De 3 netwerkpartners zijn zich steeds meer bewust van overlap in activiteiten en interventies, bijvoorbeeld tussen het werk van de huisarts/praktijkondersteuner, dat van de wijkverpleegkundige en van Salut, maar ook wat betreft het in kaart brengen van de mate van kwetsbaarheid en de behoeften van de doelgroep. Ze hebben gezamenlijk geconcludeerd dat structurele afstemming en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen essentieel is voor adequate en toekomst bestendige zorg en begeleiding in de wijk, rondom kwetsbare ouderen. Het is de bedoeling om met dit ontwikkeltraject vanuit de drie genoemde netwerkpartners een zodanige structuur op te zetten dat andere partijen vervolgens gemakkelijk aan kunnen sluiten en de werkwijze ook naar een groter gebied kan worden uitgerold.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639005020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Olde Reuver of Briel
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsenpraktijk Rosing en Bruins Slot