Mobiele menu

Goed besteed: De bijdrage van dagbesteding aan kwaliteit van leven van ouderen in verhouding tot de maatschappelijke kosten

In dit project is onderzocht wat de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Daarnaast is onderzocht hoe de opbrengsten zich verhouden tot maatschappelijke investeringen in dagbesteding. De studie beantwoordt de volgende vragen:
1.    Welke ouderen maken gebruik van dagbesteding?
2.    Is er een verschil in kwaliteit van leven en zorggebruik van ouderen die gedurende een jaar gebruik maken van dagbesteding en ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding.

Werkwijze

De TOPICS-MDS database is gebruikt om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze database bevat informatie over kwaliteit van leven en zorggebruik van ouderen en mantelzorgers.

De bevindingen zijn besproken in samenwerking met Zorgbelang Zuidholland, het Ben Sajet centrum en Cordaan door middel van interviews met ouderen, mantelzorgers, beleidsmedewerkers en zorgmanagers. Zij konden in de interviews hun visie geven over de bijdrage van dagbesteding aan hun kwaliteit van leven.

Resultaten

Dit project geeft inzicht in de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Hiervoor is de TOPICS-MDS database (http://topics-mds.eu/) gebruikt en zijn er interviews gehouden met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. De kwantitatieve resultaten laten zien dat ouderen die gebruik maken van dagbesteding op een groot aantal kenmerken verschillen van ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding. Na een jaar zijn er slechts minieme verschillen in kwaliteit van leven van ouderen (en hun mantelzorgers) die wel en geen gebruik maakten van dagbesteding. De maatschappelijke kosten zijn hoger.

De resultaten verschillen sterk met het inzicht uit het kwalitatieve onderzoek. De geïnterviewden
gaven aan dat (‘passende’) dagbesteding erg belangrijk is en voor ieder wat oplevert, bijvoorbeeld:
-    Je bent er even uit;
-    Je voelt je beter/ waardevol;
-    Je bent ‘onder de mensen’;
-    Je kunt thuis blijven wonen;
-    Mantelzorgers: je hebt even tijd voor jezelf.

Meer info

Factsheet Goed besteed
Rapport Goed besteed

Ook interessant voor u

Themapagina Ouderen
Nieuwsbrief Ouderen

Producten

Titel: Cost-effectiveness of adult day services for older adults living at home in the Netherlands
Auteur: van Leeuwen, K.M. Bosmans, J.E. Ostelo, R.W.J.G.
Titel: Factsheet: ‘Goed Besteed: de opbrengsten van dagbesteding voor ouderen, mantelzorgers en de maatschappij’
Auteur: van Leeuwen, K.M. Bosmans, J.E. van Maanen, M.
Link: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55624
Titel: Goed besteed: de opbrengsten van dagbesteding
Auteur: van Leeuwen, K.M. van Maanen, M.
Link: http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55624

Verslagen


Eindverslag

Dit project geeft inzicht in de bijdrage van dagbesteding is aan de kwaliteit van leven van ouderen en hun mantelzorgers. Hiervoor is de TOPICS-MDS database (http://topics-mds.eu/) gebruikt en zijn er interviews gehouden met ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals.

De kwantitatieve resultaten laten zien dat ouderen die gebruik maken van dagbesteding op een groot aantal kenmerken verschillen van ouderen die geen gebruik maken van dagbesteding. Na een jaar zijn er slechts minieme verschillen in kwaliteit van leven van ouderen (en hun mantelzorgers) die wel en geen gebruik maakten van dagbesteding. De maatschappelijke kosten zijn hoger.

De resultaten verschillen sterk met het inzicht uit het kwalitatieve onderzoek. De geïnterviewden gaven aan dat (‘passende’) dagbesteding erg belangrijk is en voor ieder wat oplevert, bijvoorbeeld:
• Je bent er even uit
• Je voelt je beter/ waardevol
• Je bent ‘onder de mensen’
• Je kunt thuis blijven wonen
• Mantelzorgers: je hebt even tijd voor jezelf

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
633400016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. K.M. van Leeuwen
Verantwoordelijke organisatie:
Vrije Universiteit Amsterdam