Mobiele menu

Goed Georganiseerd Zelfstandig

Om ambulantisering in de GGZ succesvol toe te passen is meer nodig dan alleen het verminderen van intramurale voorzieningen. In de afgelopen jaren is gebleken dat zorg in de wijk niet altijd de veiligheid kan bieden die de intramurale setting wel biedt. Het vermoeden bestaat dat zorgverleners niet of te laat signalen van cliënten in de wijk ontvangen wanneer zij terug dreigen te vallen in hun eerdere probleemgedrag. Buren, familie en vrienden, de postbode, de huisarts, de wijkagent of de apotheker; iedere burger kan in aanraking komen met iemand die tijdelijk of structureel verward gedrag vertoond. Het plan ‘Goed Georganiseerd Zelfstandig’ richt zich op de efficiëntere en effectievere benutting van het professionele en informele netwerk van personen in de wijk die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit proces wordt ondersteund door een mobiele applicatie die voor en door zorgprofessionals, ketenpartners, ervaringsdeskundigen en betrokken burgers wordt ontwikkeld en gebruikt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638020042
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2018
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Uittenbogaard
Verantwoordelijke organisatie:
Twynstra Gudde Zorg B.V.