Mobiele menu

Goed Geregeld Berflo Es

In de wijk Berflo Es in Hengelo wonen in verhouding veel kwetsbare ouderen, waaronder allochtone 75-plussers.

Doel

Het voorkomen van grote problemen door een snelle, gerichte en gezamenlijke aanpak. Doelgroep van dit project waren bewoners met chronische aandoeningen, psychische en sociale problemen. Een aanpak die is gericht op het oplossen van één probleem werkt niet.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren samen met een buurtmaatschappelijk werker het gezicht van het wijkteam. Ze beoordeelden signalen uit de wijk met behulp van een nieuw instrument. Het wijkteam, waarin verschillende disciplines samenwerkten, bood vervolgens zorg op maat. Daarnaast signaleerden de wijkverpleegkundigen in samenwerking met de huisartsen vroegtijdig problemen bij kwetsbare ouderen. Ten slotte werkten ze samen met de GGD en de geestelijke gezondheidszorg aan preventie bijvoorbeeld door middel van groepsvoorlichting en gezondheidsconsulten.

Resultaten

In de wijk Berflo Es in Hengelo is een wijkverpleegkundige opgeleid om samen te werken binnen nieuwe organisatorische kaders, die zijn afgestemd op de kenmerken van de wijk en de hiaten die gemeente en bewoners ervaren in de zorg-/welzijnsvoorzieningen in de wijk. In gezamenlijkheid wordt gereflecteerd op de activiteiten in de wijk, verbeterpunten en individuele cases. Voor preventie en samenwerking in de eerste lijn is de samenwerking met de huisartsen gezocht. Huisartsen hebben een belangrijke regiefunctie en zijn dossierhouder. Voor vroegsignalering is de samenwerking met hen en het ouderenadvieswerk van belang. De wijkverpleegkundigen werken samen op basis van de easy-care methode. Voor de medisch kwetsbaren, kan de wijkverpleegkundige als casemanager werken.

Producten

Titel: Symposium

Verslagen


Eindverslag

In de wijk Berflo Es in Hengelo is een wijkverpleegkundige opgeleid om samen te werken binnen nieuwe organisatorische kaders, die zijn afgestemd op de kenmerken van de wijk en de hiaten die gemeente en bewoners ervaren in de zorg-/welzijnsvoorzieningen in de wijk. De domeinoverstijgende aanpak is tot stand gekomen in het integrale wijkteam Berflo Es te noemen: Sleutelteam. Van daaruit wordt onderling gecoördineerd om vooral de allochtone groepen en (kwetsbare) ouderen te bedienen met adequate preventievormen. In gezamenlijkheid wordt gereflecteerd op de activiteiten in de wijk, verbeterpunten en individuele cases. Voor preventie en samenwerking in de eerste lijn is de samenwerking met de huisartsen gezocht. Huisartsen hebben een belangrijke regiefunctie en zijn dossierhouder. Voor vroegsignalering is de samenwerking met hen en het ouderenadvieswerk van belang. De wijkverpleegkundigen werken samen op basis van de easy-care methode. Voor de medisch kwetsbaren, kan de wijkverpleegkundige als casemanager werken.

Kenmerken

Projectnummer:
206020007
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Beskers
Verantwoordelijke organisatie:
Carintreggeland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.