Mobiele menu

Goede alliantie, effectievere jeugdzorg? De voorspellende waarde van alliantie voor het resultaat van ambulante jeugdhulp, en de samenhang met cliënt- en professionalfactoren

Projectomschrijving

Jeugdigen en gezinnen in de jeugdzorg verdienen effectieve hulp. Een goede alliantie (professionele samenwerkingsrelatie) tussen cliënten en professionals lijkt belangrijk voor het bereiken van goede zorgresultaten. We weten echter nog niet of dat ook echt het geval is. Daarom onderzoeken we met zes Brabantse en drie Gelderse jeugdzorgorganisaties in hoeverre de alliantiekwaliteit aan het begin van het hulptraject latere zorgresultaten voorspelt. Ook bekijken we hoe alliantiekwaliteit samenhangt met kenmerken van cliënten en professionals. 200 ouders die ambulante gezinsbegeleiding krijgen, nemen samen met hun hulpverlener deel aan het onderzoek. Zij vullen in de begin- en eindfase van het hulptraject vragenlijsten in. Projectresultaten worden gedeeld met professionals, organisaties, onderwijsinstellingen en beleidsmakers in de jeugdzorg. Het doel hiervan is het realiseren van meer effectieve allianties in de jeugdzorg, en daardoor betere zorgresultaten voor cliënten.

Producten

Auteur: Huub Pijnenburg Mariette van Brandenburg Marieke de Greef I.s.m. collega's uit de Noord-Brabantse jeugdzorg: Judith van Vugt - Combinatie Jeugdzorg Eefje Strijbosch - Juzt Monique van Driel - Kompaan en De Bocht Ellen Marres - Bijzonder Jeugdwerk Brabant Linda Heutink - Stichting Maashorst
Titel: Samenwerken met ouders: (hoe) werkt het?
Auteur: De Greef, M.
Link: http://jeugdinonderzoek.nl/images/pdf/presentaties/W2.7-Marieke-de-Greef.pdf
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?
Auteur: De Greef, M.
Titel: Inleiding alliantie
Auteur: De Greef, M.
Titel: Effectieve samenwerking: over alliantie en andere sleutelfactoren.
Titel: Alliance, associated factors and impact on outcome of child/family welfare services
Auteur: Pijnenburg, H.M. & De Greef, M.
Titel: Inleiding alliantie
Titel: Minisymposium Samen Sterker, Samen Verder: Goede allianties, effectievere jeugdzorg
Titel: Parent-professional alliance and treatment outcomes
Auteur: De Greef, M., Pijnenburg, H.M., Van Hattum, M.J.C., McLeod, B.D., & Scholte, R.H.J.
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?
Auteur: De Greef, M.
Titel: Parent-professional alliance and outcomes of child, parent, and family treatment: A systematic review
Auteur: De Greef, M., Pijnenburg, H.M., Van Hattum, M.J.C., McLeod, B.D., & Scholte, R.H.J.
Link: http://programme.exordo.com/eusarf2016/delegates/presentation/56/
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?
Auteur: De Greef, M.
Titel: Effectieve samenwerking: over alliantie en andere sleutelfactoren
Auteur: Pijnenburg, H.M.
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?
Auteur: De Greef, M.
Titel: Alliantieworkshop
Auteur: Grooteboer, W., Van Rijsingen, R., Nieuwhoff, R., & De Greef, M.
Titel: Alliantieworkshop
Auteur: Grooteboer, W., Van Rijsingen, R., Nieuwhoff, R., Van Hattum, M., & Pijnenburg, H.M.
Titel: Schept samenhang tussen alliantie en outcome in jeugdhulp professionele verplichtingen?
Auteur: Pijnenburg, H.M., Van Brandenburg, M., & De Greef, M.
Titel: Predictors of parent-professional alliance in home-based parenting support
Auteur: de Greef, Marieke, van Hattum, Marion J.C., Granger, Kristen L., McLeod, Bryce D., Pijnenburg, Huub M., Scholte, Ron H.J.
Magazine: Children & Youth Services Review
Titel: Predictive value of parent-professional alliance for outcomes of home-based parenting support
Auteur: De Greef, M., McLeod, B. D., Scholte, R. H. J., Delsing, M. J. M. H., Pijnenburg, H. M., & Van Hattum, M. J. C.
Magazine: Child & Youth Care Forum
Titel: Parent-Professional Alliance and Outcomes of Child, Parent, and Family Treatment: A Systematic Review
Auteur: de Greef, Marieke, Pijnenburg, Huub M., van Hattum, Marion J. C., McLeod, Bryce D., Scholte, Ron H. J.
Magazine: Journal of Child and Family Studies
Link: http://link.springer.com/article/10.1007/s10826-016-0620-5
Titel: Bouwstenen van effectief werken
Auteur: De Greef, M.
Titel: Kennisclips over werkzame factoren en alliantie
Auteur: Akkermans, P., Van Hattum, M., De Greef, M., & Pijnenburg, H.M.
Link: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/alliantiegericht-werken-v/
Titel: Werkzame factoren, alliantie en monitoring
Auteur: De Greef, M.
Titel: Opening alliantiedag
Auteur: Pijnenburg, H.M.
Titel: Workshop alliantie en alliantiemonitoring
Auteur: Marion van Hattum
Titel: Alliantiefeedback en Onderzoek in de Praktijk
Auteur: De Greef, M.
Titel: Alliantietraining voor docenten
Auteur: De Vries, T. & De Greef, M.
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg? Ervaringen uit praktijk en onderzoek
Auteur: De Greef, M.
Titel: Werkzame factoren en alliantie
Auteur: De Greef, M.
Titel: Bouwstenen van effectief werken
Auteur: De Greef, M.
Titel: Opening Jeugdzorgdag
Auteur: Van Hattum, M.J.C.
Titel: Alliantie
Auteur: De Vries, T. & De Greef, M.
Titel: Workshop alliantie en alliantiemonitoring
Auteur: Marion van Hattum
Titel: Werkzame Factoren, alliantie en monitoring
Auteur: De Greef, M.
Titel: Goede alliantie, effectievere jeugdzorg?
Auteur: De Greef, M.
Titel: Alliantie
Auteur: Pijnenburg, H.M. * Theunissen, J.
Titel: Addressing the alliance
Auteur: Marieke de Greef
Titel: Minisymposium Samen Sterker, Samen Verder: Goede allianties, effectievere jeugdzorg
Auteur: De Greef, M., Pijnenburg, H.M., & Van Brandenburg, M. i.s.m. Tranzo en organisaties voor jeugd- en opvoedhulp Noord-Brabant.
Link: https://uvtapp.uvt.nl/tsb11/nb.nb_lib.frmToonNieuwsbrief?v_nieuwsbrief_id=36528
Titel: Samen Sterker
Auteur: Janssen, E., Van Vugt, J., De Greef, M., & Strijbosch, E.
Link: https://www.han.nl/onderzoek/werkveld/projecten/samen-sterker/
Titel: Alliance, associated factors and impact on outcome of child/family welfare services: From gaining understanding to forging attitude and skills.
Titel: Evidence based werken en alliantie

Verslagen


Eindverslag

Organisaties voor jeugd- en opvoedhulp in Noord-Brabant en Gelderland, gemeentelijke partners, de Radboud Universiteit, Praktikon en het lectoraat Werkzame Factoren in de Jeugd- en Opvoedhulp aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen onderzochten of de alliantie tussen ouders en hulpverleners bijdraagt aan goede zorgresultaten. Ook bekeken we hoe cliënt- en professionalfactoren samenhangen met alliantiekwaliteit. 185 ouders die ambulante gezinshulpverlening kregen en hun hulpverlener vulden in de begin- en eindfase van de hulp vragenlijsten in. Het onderzoek laat zien dat een goede alliantie in de beginfase van hulptrajecten belangrijk is voor goede resultaten. Ook het goed houden van alliantie is nodig: verbetering van de alliantie leidt tot betere resultaten, (blijvende) verslechtering leidt tot slechtere resultaten. We zien betere allianties wanneer ouders nog niet eerder hulp kregen, ouders en hulpverleners positieve verwachtingen hebben over de hulp en ouders meer opvoedingsbelasting ervaren.

Jeugdigen en gezinnen in de jeugdzorg verdienen effectieve hulp. Een goede alliantie (professionele samenwerkingsrelatie) tussen cliënten en professionals lijkt belangrijk voor het bereiken van goede zorgresultaten. We weten echter nog niet of dat ook echt het geval is. Daarom onderzoeken we met zes Brabantse en drie Gelderse jeugdzorgorganisaties in hoeverre de alliantiekwaliteit aan het begin van het hulptraject latere zorgresultaten voorspelt. Ook bekijken we hoe alliantiekwaliteit samenhangt met kenmerken van cliënten en professionals. 200 ouders die ambulante gezinsbegeleiding krijgen, nemen samen met hun hulpverlener deel aan het onderzoek. Zij vullen in de begin- en eindfase van het hulptraject vragenlijsten in. Projectresultaten worden gedeeld met professionals, organisaties, onderwijsinstellingen en beleidsmakers in de jeugdzorg. Het doel hiervan is het realiseren van meer effectieve allianties in de jeugdzorg, en daardoor betere zorgresultaten voor cliënten.

Samenvatting van de aanvraag

Jeugdigen en gezinnen in de jeugdzorg verdienen effectieve hulp. Een goede alliantie (professionele samenwerkingsrelatie) tussen cliënten en professionals lijkt belangrijk voor het bereiken van goede zorgresultaten. We weten echter nog niet of dat ook echt het geval is. Daarom onderzoeken we met zes Brabantse en drie Gelderse jeugdzorgorganisaties in hoeverre de alliantiekwaliteit aan het begin van het hulptraject latere zorgresultaten voorspelt. Ook bekijken we hoe alliantiekwaliteit samenhangt met kenmerken van cliënten en professionals. 200 ouders die ambulante gezinsbegeleiding krijgen, nemen samen met hun hulpverlener deel aan het onderzoek. Zij vullen in de begin- en eindfase van het hulptraject vragenlijsten in. Projectresultaten worden gedeeld met professionals, organisaties, onderwijsinstellingen en beleidsmakers in de jeugdzorg. Het doel hiervan is het realiseren van meer effectieve allianties in de jeugdzorg, en daardoor betere zorgresultaten voor cliënten.

Kenmerken

Projectnummer:
729101013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.J.C. van Hattum
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool Arnhem Nijmegen