Mobiele menu

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis

Projectomschrijving

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis’ gaat over de inzet van jongeren om andere jongeren te ondersteunen in de transitiefase van kindzorg naar volwassenenzorg in de curatieve zorg. Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die gekoppeld zijn aan jongeren die overgaan naar de volwassenzorg. Het concept is ontwikkeld in een eerder project en succesvol gebleken. Er is met de jongeren een proof of concept ontwikkeld met diverse succesvolle producten en werkwijzen, zoals de training. Om meer impact te bereiken worden de ontwikkelde producten nu ingebed binnen een ziekenhuis als impactvolle tool om goede transitiezorg te bieden. Ook wordt er een toolbox inclusief implementatiestappenplan ontwikkeld voor andere ziekenhuizen om peerbuddy’s in te bedden als structureel onderdeel van de transitiezorg. Zodat formele en informele zorg op elkaar aansluiten en jongeren elkaar kunnen helpen. Zie ook www.goodbyekinderarts.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis Het project ‘Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis’ gaat over de inzet van jongeren om andere jongeren te ondersteunen in de transitiefase in het ziekenhuis van kinderzorg naar volwassenzorg in de curatieve zorg. Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die gekoppeld zijn aan kinderen die net overgaan van de kindzorg naar de volwassenzorg. Zij ondersteunen deze ‘peer’. Het concept is ontwikkeld in een project gefinancierd door Fonds Nuts Ohra en succesvol gebleken. Er is dus een proof of concept en er zijn diverse producten en werkwijzen ontwikkeld, zoals een training van de buddy’s. Om meer impact te bereiken, kunnen de ontwikkelde producten nu ingebed worden binnen een ziekenhuis als één van de succesvolle en impactvolle tools om goede transitiezorg te bieden. In deze eerste fase beginnen we met één transitiepoli, die van het Amalia kinderziekenhuis van het Radboudumc, die hun medewerking hieraan heeft toegezegd als pilot van een koploper. Na afloop van het project zijn peerbuddy’s ingebed in dit ziekenhuis als structureel onderdeel van de transitiezorg. Zodat formele en informele zorg op elkaar aansluiten en jongeren elkaar kunnen helpen. Daarnaast is er naar aanleiding van de ervaringen uit dit project een toolbox inclusief implementatiestappenplan ontwikkeld voor andere ziekenhuizen om peerbuddy’s structureel in te bedden na afloop van het project. Nog zes ziekenhuizen hebben aangegeven koploper te willen zijn. Die gaan als eerst na deze pilot peerbuddy’s inbedden met behulp van de toolbox en het implementatiestappenplan dat daarna landelijk uitgerold kan worden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742001016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.J.C. Kalsbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Landelijke Vereninging Kind en Ziekenhuis