Mobiele menu

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis

Goodbye kinderarts: implementatie inzet peerbuddy als onderdeel van transitiezorg in het ziekenhuis’ gaat over de inzet van jongeren om andere jongeren te ondersteunen in de transitiefase van kindzorg naar volwassenenzorg in de curatieve zorg. Peerbuddy’s zijn jongeren met een chronische aandoening die gekoppeld zijn aan jongeren die overgaan naar de volwassenzorg. Het concept is ontwikkeld in een eerder project en succesvol gebleken. Er is met de jongeren een proof of concept ontwikkeld met diverse succesvolle producten en werkwijzen, zoals de training. Om meer impact te bereiken worden de ontwikkelde producten nu ingebed binnen een ziekenhuis als impactvolle tool om goede transitiezorg te bieden. Ook wordt er een toolbox inclusief implementatiestappenplan ontwikkeld voor andere ziekenhuizen om peerbuddy’s in te bedden als structureel onderdeel van de transitiezorg. Zodat formele en informele zorg op elkaar aansluiten en jongeren elkaar kunnen helpen. Zie ook www.goodbyekinderarts.nl.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742001016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. C.J.C. Kalsbeek
Verantwoordelijke organisatie:
Landelijke Vereninging Kind en Ziekenhuis