Mobiele menu

GoodMoves

Projectomschrijving

Het project "Iedereen kan sporten" is gericht op jongeren tussen de 16 en 23 jaar met psychische problemen. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw. "Iedereen kan sporten" is een bestaande interventie van het NOC*NSF en wordt door Bodysports B.V. en vanHild Sport & Welzijn op maat geïmplementeerd voor de betreffende doelgroep. Het doel van het project is om jongeren met psychische problemen structureel aan het sporten te krijgen en te houden. Dit willen wij bereiken door het ontwikkelen, onderzoeken en implementeren van een sportprogramma waarmee de jongeren onder deskundige begeleiding gaan sporten. Na het volgen van het sportprogramma hebben de jongeren voldoende handvatten gekregen om zelfstandig verder te sporten in het reguliere sportaanbod. Na afloop van het project wordt er een rapport opgesteld met als doel het succes van het programma kenbaar te maken aan betrokken instanties om sporten voor deze doelgroep op een reguliere landelijke basis mogelijk te maken. 

Verslagen


Eindverslag

GoodMoves: het sportproject voor jongeren met psychische klachten in Utrecht. (16 t/m 26 jaar)

Twee keer per week, 32 weken lang sporten onder deskundige begeleiding in klein groepsverband. Het sporten is gericht op fysiek en mentaal fitter worden, meer zelfvertrouwen krijgen en uiteindelijk structureel blijven sporten

Bekijk onderstaand artikel van het AD voor meer informatie

https://www.ad.nl/utrecht/jongeren-met-psychische-klachten-kunnen-weer-…- gave-ze-trust~ab784ea0/

Samenvatting van de aanvraag

Dit programma sluit van de menukaart Sportimpuls aan bij de interventie “Iedereen kan Sporten” van NOC*NSF en heeft als doel jongeren met psychische problemen aan het sporten te krijgen en te houden. Jaarlijks krijgt 1 op de 4 personen te maken met psychische problemen. 75 procent van psychiatrische ziektebeelden ontstaat vóór het 25 e levensjaar en verloopt vaak chronisch. Psychische stoornissen zijn in ontwikkelde landen verantwoordelijk voor meer verloren gezonde levensjaren (Disease Adjusted Life Years Lost, DALY’s) dan enige andere groep ziekten, waaronder kanker en hart- en vaatziekten. Aan diagnose en behandeling van psychische aandoeningen zijn hoge kosten verbonden in Nederland; jaarlijks 5,7 miljard euro. Ondanks voorgaande feiten wordt in het programma Sportimpuls weinig aandacht besteed aan psychische problemen, het gaat vooral om lichamelijke problemen en gedragsstoornissen. Dit programma, lokaal in Utrecht ontwikkeld met de gemeente, GGZ-instellingen Altrecht & Fivoor, Stichting Lokalis buurteams Jeugd en Gezin, BodySports en van Hild Sport&Welzijn, wil een positieve bijdrage leveren aan sporten voor jongeren met psychische problemen. Naast de reguliere behandelingen binnen de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg zoals medicatie, gedragsinterventies en therapie heeft sporten een bewezen positief effect op het beloop van psychiatrische ziektebeelden zoals schizofrenie, angststoornissen en depressie. Sporten bevordert de integratie in de maatschappij door onderling contact en vermindert eenzaamheid. Van de succes ervaring gaat een therapeutische werking uit. Het stellen en behalen van doelen leert deze groep jongeren oplossingsgericht te werken in plaats van zich te concentreren op hun psychische klachten en op wat ze niet kunnen. Ondanks voornoemde positieve effecten van sporten geldt juist voor deze groep jongeren dat ze weinig deelnemen aan sportactiviteiten, dit wordt bevestigd door de lokale zorgpartijen die met ons samenwerken in dit project. Om het sporten structureel voor deze doelgroep mogelijk te maken hebben Bodysports B.V. en VanHild Sport & Welzijn de handen ineengeslagen om een gedegen sportprogramma op te zetten voor jongeren met psychische problemen tussen de 16 en 23 jaar. Met als doel de jongeren tijdens het programma voldoende handvatten en middelen aan te reiken om zelfstandig sporten structureel mogelijk te maken. Hierbij is het overdragen van kennis -waarom doe je wat je doet en met welk resultaat- van wezenlijk belang. Naast het sportprogramma wordt er onderzoek gedaan naar de behaalde resultaten en zullen er diverse valide meetinstrumenten worden ingezet om de voortgang te kunnen monitoren, zowel op fysiek als mentaal vlak. De meetgegevens en behaalde resultaten worden meteen teruggekoppeld aan de jongeren zodat zij gemotiveerd worden door hun eigen behaalde resultaten. Na afsluiting van het programma worden methode en resultaten gepubliceerd in een Nederlandstalig (sport)tijdschrift zodat anderen het programma kunnen overnemen. Het onderzoek wordt overkoepelend uitgevoerd met fysiotherapie praktijken Schiepers en Sterfysio in Maastricht die, voor Sportimpuls, eenzelfde aanvraag indienen. Op deze manier bereiken we meer jongeren, is de kans van slagen van het project groter en kunnen we meer data verzamelen voor het onderzoek. Uiteindelijk willen we, met ondersteuning vanuit het onderzoek en ervaring vanuit dit project, ons inzetten om sporten voor deze doelgroep landelijk structureel mogelijk te maken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
524007017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H. Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Bodysports b.v.