Mobiele menu

Gouda tegen Eenzaamheid - Netwerk Samen voor Goud

Projectomschrijving

Doel

Het project Gouda tegen Eenzaamheid – Netwerk Samen voor Goud heeft als doel het verminderen van sociale eenzaamheid onder ouderen. Daarbij wordt er gericht op het signaleren van eenzaamheid en het opbouwen van duurzame contacten tussen jongeren en ouderen.

Plan van Aanpak

Een straattafel is een ontmoetingsplek op straat of in een openbare ruimte, waar mensen kunnen aanschuiven voor gratis koffie en thee. Tijdens het project worden diverse straattafels gerealiseerd in de stad. Aan de straattafels nemen twee jongeren plaats als gastheer/gastvrouw. Zij komen uit een poule van jongeren die op bezoek gaat bij ouderen. Zij gaan in gesprek met de ouderen die hun levenservaring kunnen delen. Dit gaat onder leiding van een professional.

Bevindingen

Tijdens het project zijn er diverse straattafels georganiseerd waarbij 80 ouderen en 55 jongeren zijn bereikt. Er zijn mooie koppelingen ontstaan tussen jongeren en ouderen. De deelnemers hebben plezier beleefd aan te ontmoetingen en geven aan dat gevoelens van eenzaamheid zijn verminderd. Een van de ouderen is zelf gastvrouw geworden bij een nieuwe straattafel.

Er is een handboek beschikbaar van het project Gouda tegen Eenzaamheid – Netwerk Samen voor. Wilt u het handboek lezen of heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met Maurice de Korne via maurice@samenvoorgoud.nl.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

We realiseren activiteiten voor 75+ers waar ze op ludieke wijze in contact komen met jongeren. Daarnaast organiseren we straattafels/ontmoetingsplekken waar jongeren en 75+ers met elkaar in contact komen. Uit deze ontmoetingen halen we behoeftes op voor zowel sociale als praktische hulpvragen. Vervolgens gaan jongeren van het bezoekteam op bezoek bij de 75+ers en pakken de hulpvragen op. Dit alles doen we in samenwerking met diverse partijen, zoals scholen, bedrijven, verzorgingstehuizen en buurtcentra.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639621933
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. de Korne
Verantwoordelijke organisatie:
stichting Netwerk Samen voor Goud