Gouden Kans Project

Projectomschrijving

De MDT-reis

Impact maken, je talenten ontdekken en samenwerken met andere jongeren aan interessante vraagstukken in jouw omgeving. Dat is de Gouden Kans die jongeren geboden wordt bij het Gouden Kans project. Ze zetten zich bijvoorbeeld in om meer cliënten te werven voor een zorgboerderij, zoeken uit hoe je een succesvolle crowdfunding opzet en maken een plan hoe je meer mensen met een beperking kunt laten dansen en sporten. Het zijn zomaar een paar voorbeelden van maatschappelijke opdrachten waar jongeren uit kunnen kiezen in deze MDT.

Tegelijkertijd werken ze aan hun persoonlijke ontwikkeling, 21st century skills als samenwerken en projectmatig werken. Bijvoorbeeld via de wekelijkse terugkomdagen, challenges en praktijkgerichte, interactieve workshops. Stapsgewijs en dankzij de begeleiding op maat werken ze toe naar een oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk en maken ze hun eigen idee werkelijkheid.

Dit project is een vervolg op de proeftuin Gouden Kans Project1.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens de MDT-reis ervaren jongeren zonder druk van een opleiding of werkgever waar hun talenten liggen, wat hun plek en meerwaarde is voor de samenleving en doen hechte vriendschappen op. Ze ontwikkelen skills zoals creatief denken, empathisch vermogen, presenteren en samenwerken. Deze vaardigheden zijn niet alleen handig voor het programma, maar bereidt hen ook voor op de toekomst vol maatschappelijke uitdagingen. Ze ervaren daarnaast hoeveel voldoening het geeft om een ander te helpen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de wereld waarin ze leven en wonen. Hierdoor zijn ze ambassadeurs voor vrijwilligerswerk en enthousiasmeren op hun beurt weer andere jongeren om zich maatschappelijk in te zetten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De jongeren werken aan projecten die een positieve bijdrage hebben op mens of milieu, hierdoor wordt de regio groener en socialer. Daarnaast zetten jongeren die op jonge leeftijd zich al leren inzetten voor een ander, dat vaak langer in voor de samenleving. Hun inzet levert hiermee inclusie, betrokkenheid en sociale cohesie op. Daarnaast dragen zij tijdens de individuele plaatsing bij een maatschappelijke organisatie of bedrijf bij aan een positief beeld over jongeren. De maatschappelijke organisaties kunnen de jongeren enthousiasmeren voor hun doelen en werkzaamheden. Ze brengen daarnaast nieuwe, frisse ideeën in de organisatie.

Doelgroep

Jongeren tussen de 16 en 27 jaar die om diverse redenen 3 dagen in de week tijd hebben voor MDT.

Regio

Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel, Schagen, Hollands Kroon) West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) en Alkmaar en omgeving (Alkmaar, Bergen, Dijk en Waard, Heiloo, Castricum en Langedijk)

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het Gouden Kans Project wil 8 groepen van 18 jongeren een programma bieden dat bestaat uit 4 maanden inhoudelijke inzet op een maatschappelijke opdracht van een gastorganisatie gecombineerd met 1 dag in de week een terugkomdag met trainingen, workshops en individuele coaching. Gevolgd door een maand individuele follow-up en nazorg. Het programma begint met 2 startweken, waarin leuke activiteiten ingezet worden om het groepsgevoel te creëren. De gastorganisaties pitchen hun opdracht aan de jongeren. Zij maken een keuze voor een opdracht en maatschappelijke organisatie. Na de keuze gaan jongeren in (kleinere) groepjes aan de slag met hun maatschappelijke opdracht. Het traject van de jongeren kent halverwege een pitch event om input op te halen van buiten op hun projectopdracht en een slotevent waarin de opdracht wordt afgesloten met een spetterend eindfeest dat ze zelf organiseren voor de groep. Projectopdrachten en organisaties worden geselecteerd op kwaliteit van inhoud (aansprekende, nieuwe projecten) en begeleiding (tenminste 1 dag in de week beschikbaar voor de jongeren). De opdrachten van de maatschappelijke organisaties hebben betrekking op ten minste een SDG: denk aan duurzame consumptie en productie, inclusieve economische groei en werkgelegenheid voor iedereen, gezondheidszorg, etc. De trainingen hebben betrekking op persoonlijke ontwikkeling, 21st century skills, samenwerken en projectmatig werken
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430062110008
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
ir. F. Blokker