Mobiele menu

Green Holds. Providing responsible creative climbing performance.

Sportklimmen groeit explosief wereldwijd. Het is een atletische tak afkomstig uit de bergsporten die zich vanaf de jaren ‘80 in een eigen vorm is gaan ontwikkelen. Deze van nature “buitensport” wordt binnen klimcentra artificieel aangeboden. De sport is bereikbaar voor iedereen en is meer en meer een uitdagend alternatief binnen de gevestigde sportwereld. In 2020 zal de sport voor het eerst onderdeel zijn binnen de Olympische spelen in Tokyo.

Deze innovatie richt zicht op de ntwikkeling van een grondstof voor de productie van duurzame en milieuvriendelijke klimgrepen die voldoen aan de hoge eisen voor klimgrepen. Ons minimaal streven is dat dit gebeurd binnen een 100% circulair proces. Deze beoogde cirkel is zuiver, omdat we de materialen gescheiden kunnen inzamelen (direct bij klimcentra). Een recyclebare grondstof die bij hergebruik geen positieve eigenschappen verliest. Optimale eigenschappen die het mogelijk maken met minder grondstof grepen te produceren. De beoogde innovatie geeft wereldwijd een impuls aan de indoorklimsport en haar infrastructuur in al haar facetten. Van duurzaam tot klim technisch en van economisch tot het creatieve design aspect. Dit alles resulteert uiteindelijk in onze one phrase strategy: Providing responsible creative climbing performance.

Het consortium komt voort uit een unieke (geografische) kennisomgeving op het gebied van materialen, sport en kennisinstellingen. Door de expertise van verschillende kennisgebieden bij elkaar te brengen creëren we de mogelijkheid een grondstof te produceren welke wereldwijd al het voorgaande obsoleet maakt binnen de markt van klimgrepen.

Verslagen


Eindverslag

Sportklimmen is een wereldwijd explosief groeiende sport. Het aantal klimcentra en de bijbehorende marktwaarde voor klimgrepen zal de komende 10 jaar gaan verdubbelen. Grondstoffen die gebruikt worden voor de productie van deze klimgrepen zijn allesbehalve duurzaam en ecologisch verantwoord.
Onze uitgangspositie binnen deze haalbaarheidsstudie is: Ontwikkeling van een grondstof voor de productie van duurzame en milieuvriendelijke grepen die voldoen aan de hoge eisen voor klimgrepen. Ons minimaal streven is dat dit gebeurd binnen een 100% circulair proces.
De opzet van het haalbaarheidsonderzoek en de gekozen meetinstrumenten voor het meten van de geoperationaliseerde variabelen hebben een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit. De metingen werden verricht in een lab setting en waren onderzoeker onafhankelijk, hadden een hoge mate van test-hertest betrouwbaarheid en waren intern consistent.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
538003003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. T. Mullens
Verantwoordelijke organisatie:
Inespérance B.V.