Mobiele menu

GREENBASE

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Zo’n honderd jongeren bouwen samen met betrokken PO-leerlingen hun schoolplein om tot een ‘GreenBase’: een duurzame, leuke plek voor kinderen. De een wordt projectmanager, de ander houdt sessies met eindgebruikers en weer een ander gaat bouwen. Ruim 30 vrijwilligers, van lassers, houtbewerkers en (grafisch) ontwerpers tot biologen en orthopedagogen, geven praktische begeleiding en sturen op het gedrag van de deelnemers. De sfeer is positief en open; er is alle ruimte voor feedback. Jongeren werken grotendeels vanuit de WALHALLAb-werkplaatsen in Groningen, Zutphen of Arnhem. Daar staan de machines en materialen.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Iedereen mag meedoen, ongeacht afkomst, kwaliteiten en bijzonderheden. En iedereen mag leren van z’n fouten. De deelnemers maken kennis met o.a. projectmatig werken, ontwerpprocessen en duurzaamheidprincipes. Ze ontwikkelen technische en sociale vaardigheden en leren dat ze de verantwoordelijkheid voor een echt project aankunnen. Ook ontstaan er bijzondere relaties. En wie zich echt verdiept in een bepaalde technische vaardigheid, kan in aanmerking komen voor een wettelijk erkend ervaringscertificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Dit project geeft jongeren vaardigheden die hard nodig zijn in onze maatschappij. Ze leren bijvoorbeeld te zien wat iemands capaciteiten zijn in plaats van uit te gaan van vooroordelen. Én ze ervaren dat werken meer kan opleveren dan alleen geld of status. Bovendien doen ze ervaring met en kennis van duurzaamheid en recycling op. De meewerkende organisaties ervaren wat de kracht van lokale samenwerking is in het bereiken van maatschappelijke doelen. Ze profiteren daarnaast van de frisse blik en creativiteit van jongeren.

Onderzoeksvragen voor het project MDT

  • In hoeverre kunnen (technische) vaardigheden tijdens de MDT ontwikkeld worden?
  • Is het mogelijk een project waarbij verschillende organisaties deelnemen, uit te voeren en aan te sturen met jongeren (onder verantwoordelijkheid en begeleiding van professionals)?
  • Wat vinden de verschillende deelnemende partijen en organisaties van het eindresultaat en het proces daarnaartoe?
  • Is er belangstelling vaker in deze samenwerkingsconstructie opdrachten uit te (laten) voeren?

Doelgroep

(Kwetsbare) jongeren van 13 tot 30 jaar

Regio

Arnhem, Zutphen, Groningen

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

MDT Project GreenBase, Samenvatting Inleiding WALHALLAb is in 2015 opgericht als uitdagende, creatieve leer/werkplek naast onderwijs of jeugdzorg. De inrichting, organisatie en uitvoering is in handen van jongeren en teams van ervaren begeleiders. Er wordt gewerkt aan serieuze (maatschappelijke) opdrachten, eigen concepten worden ontwikkeld en producten gemaakt. De jongeren in het WALHALLAb zijn van heel diverse afkomst; net zo makkelijk zie je hier thuiszitters samenwerken met Vwo’ers of autisten met ADHD’ers. Bij WALHALLAb kijken we naar de jongere met al zijn kwaliteiten en bijzonderheden. Dat is het uitgangspunt. Leren door samen te werken, te doen, moed te tonen, te ondernemen en vooral ontzettend veel lol te hebben. De krachtige WALHALLAb formule zetten we ook in voor het project waarmee WALHALLAb wil deelnemen als proeftuin voor de Maatschappelijke diensttijd. Met zo’n 100 jongeren gaan we werken aan een maatschappelijk project van omvang: het verduurzamen van een schoolplein in een krachtwijk in Arnhem. Jongeren maken kennis met projectmatig werken, ontwerpprocessen, ondernemerschap, duurzaamheidprincipes, recycle educatie, veiligheidsprincipes en nog veel meer. Tevens ontwikkelen jongeren zowel technische als sociale vaardigheden. Er wordt intensief samengewerkt met een zeer diverse groep (technische) vrijwilligers, twee maatschappelijk betrokken ondernemers en niet te vergeten de eindgebruikers van het schoolplein: leerlingen van de basisschool, hun leerkrachten, ouders en omwonenden. Doelgroep Voor dit MDT project is iedereen uit de programma doelgroep welkom. Zolang je inzet en humor toont en de wil hebt om te leren, zien we je graag. 30-50% van de deelnemers valt in de categorie kwetsbare jongeren zoals thuiszitters, statushouders, jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt etc. Jongeren kunnen zich intensief inzetten en technisch en persoonlijk ontwikkelen door 3 dagen per week bij WALHALLAb te werken. Jongeren die zich naast studie of werk willen inzetten, zullen gemiddeld 2 uur per week deelnemen over een periode van 12 maanden. Voor de werving werken we nauw samen met onze relaties uit het onderwijs en zorgveld. Werkzaamheden vinden grotendeels plaats op de WALHALLAb locaties in Groningen, Zutphen en Arnhem. Ook uitwisseling tussen de locaties en werken op de locatie van de school hoort bij het project. Werkzaamheden Wat je gaat doen of leren bepalen jongeren grotendeels zelf. De grootschalige van het project maakt het mogelijk verantwoordelijkheden over te dragen op deeltaken waarin zij zich vergaand hebben ontwikkeld. Denk aan gedelegeerde projectmanagement taken, voorbereiden en uitvoeren van sessies met eindgebruikers of het vervaardigen van een toegangspoort in hout. Je inzet, beschikbare tijd en interesse bepalen waar je je mee bezig gaat houden. Begeleiding Je leert en werkt volgens het meester-gezel principe. Er werken meer dan 30 vrijwilligers mee aan het project om jongeren te begeleiden. Hun achtergrond is divers: van lassers tot elektriciens, van biologen, verandermanagers tot orthopedagogen. Verschillende jongeren, verschillende begeleiders. Om de kwaliteit en veiligheid van de eindproducten voor het schoolplein te garanderen, wordt samengewerkt met een sociaal maatschappelijk ondernemer gespecialiseerd op dit soort trajecten. Ook voor de monitoring en evaluatie is een professionele partner aangetrokken die samen met jongeren intensieve invulling op dit gebied zal organiseren. Meerwaarde voor de samenleving en proeftuin Jongeren ontwikkelen zich persoon en technisch en maken kennis met onderschap en duurzaamheidprincipes. Dit komt ten goede aan hun eigen toekomst en de samenleving. Doordat er langdurig en nauw wordt samengewerkt met verschillende groepen jongeren en , begeleiders ontstaan er bijzondere relaties. De sociale cohesie wordt verder versterkt doordat ook de leerlingen van de basisschool, hun ouders, leerkrachten en omwonenden van de school worden betrokken bij ontwerp, uitvoering en onderhoud van hun schoolplein. Er wordt binnen deze proeftuin samengewerkt met WALHALLAb, twee sociaal maatschappelijk ondernemers, PO bestuur DeBasisFluvius, de gemeente Arnhem en vele andere maatschappelijke organisaties. Er zal in de praktijk worden ervaren wat de kracht van deze samenwerking is waarmee verschillende maatschappelijke doelen worden bereikt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002038
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van Schravendijk
Verantwoordelijke organisatie:
WALHALLAb