Grensverleggers in de regio

Projectomschrijving

De MDT-reis

In deze reguliere MDT-reis volgen deelnemers een programma waarbij ze uit hun comfortzone stappen en zich ontwikkelen tot 21e eeuwse leiders die lokaal het verschil maken. De jongeren krijgen twee centrale trainingsweekenden op het gebied van persoonlijk en collectief leiderschap, deep democracy, dialoog & samenwerking. Hier ontmoeten ze jongeren uit andere regio’s met bijvoorbeeld een andere geloofsovertuiging, geaardheid of afkomst.

Na deze trainingen gaan ze aan de slag met het bedenken en uitvoeren van een nieuw en verbindend evenement in hun eigen omgeving. De doelgroep en activiteiten van het evenement mogen ze zelf bedenken. Wel moeten ze lokale bewoners, jongeren en stakeholders betrekken. Ze mogen ook aansluiten bij bestaande lokale initiatieven. De jongeren worden begeleid door een jongerencoach. Bij de afsluiting ontvangen ze een certificaat.

De jongeren kunnen zich inschrijven in groepen van 5-8 personen of individueel. De tijdsbesteding is 10 weken en minimaal 120 uur.

Betekenis

  • Voor jongeren

Met deze MDT-reis ontwikkelen jongeren ondernemers- en leiderschapsvaardigheden. Ze doen een positieve leerervaring op en ontdekken hoe ze zelf actie kunnen ondernemen en impact kunnen hebben in hun eigen omgeving. In een veilige omgeving leren ze omgaan met dingen die op hun pad komen, zowel voorspoed als tegenslag. Bovendien vergroten ze hun netwerk waarmee ze hun kans op werk of een stage vergroten.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Deelnemende lokale organisaties kunnen via het train-the-trainer-principe profiteren van de kennis en ervaring van 8 partnerorganisaties, zodat ze op termijn zelf MDT-trajecten binnen hun eigen werkveld kunnen opzetten en uitvoeren. Daarnaast krijgen ze op deze manier toegang tot een uitgebreid jongerennetwerk. De inzet van deze jongeren draagt bij aan de sociale cohesie als tegenwicht voor polarisatie.
Doelgroep
jongeren van 18 tot 25 jaar van verschillende opleidingsniveaus die zich aan het bezinnen zijn op hun toekomst, bijvoorbeeld doormiddel van een tussenjaar.

Regio

Heel Nederland, in de uithoeken van zowel steden als provincies.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Arm & rijk, jong & oud, platteland & stad, boer & burger, brutaal & verlegen, geloofsovertuigingen, gender, geaardheid; afkomst; verschillen in de maatschappij zijn legio, en vaak een bron van vooroordelen & conflict. Vaak weten we eigenlijk heel weinig van de ander en bewegen we in onze eigen kringetjes. Grensverleggers in de regio is een uitdagend Maatschappelijke diensttijd programma voor jongeren die buiten hun comfortzone stappen, zich willen ontwikkelen tot 21e eeuwse leiders én lokaal het verschil willen maken. Met dit MDT-programma krijgen jongeren training op het gebied van persoonlijk en collectief leiderschap, deep democracy, dialoog & samenwerking, waarna ze in hun eigen omgeving nieuwe en verbindende initiatieven bedenken en uitvoeren. Jongeren kunnen individueel of in groep van 5-8 jongeren inschrijven. Vervolgens ontmoeten ze jongeren uit andere regio’s tijdens twee centrale trainingsweekenden en een afsluitend festival. De training en vaardigheden nemen jongeren mee naar hun lokale context om daar in 10 weken meer mensen te betrekken bij een door hen bedacht evenement dat bruggen bouwt tussen verschillende werelden. ‘Grensverleggers in de regio’ komt voort uit het eerste Grensverleggers programma en richt zich extra op het bouwen van regionale netwerken en verbinden van dunbevolkte - en stedelijke regio's. Dit is een vervolg op ons programma toegezegd in ronde 4A. In 2020 is het Youth Crossing Edges programma van start gegaan onder de merknaam Grensverleggers. Ondanks de beperkingen met corona zijn er nu al meer dan 100 jongeren in 8 regios over heel Nederland gestart in twee rondes in voorjaar 2021. De eerste ronde heeft voor een aanzienlijk deel online plaatsgevonden waarbij jongeren projecten hebben opgezet rond eenzaamheid, verbinding jong- en oud, polarisatie en schulden en in ronde twee staat emancipatie, gender, polarisatie en ontmoeting centraal. Grensverleggers is een uitdagend programma voor jongeren die zichzelf, én hun buurt, willen verbeteren. Dit nieuwe MDT traject duurt 24 maanden, waarbinnen 4 rondes gedraaid worden van het Grensverleggers programma, waarbij 330 jongeren deelnemen. Deelname betekent dat ze gedurende 10 weken minimaal 120 uur actief zijn waarvan ongeveer 40% van de tijd middels training en 60% van de tijd middels projectuitvoering in de maatschappelijke context. Hierbij is het onze visie om niet, zoals vaak gebruikelijk, te redeneren vanuit de magneetwerking van de platteland naar de stad (en daar de initiatieven opzetten), maar juist omgekeerd: juist aantrekkelijk aanbod in de regio te realiseren! Grensverleggers nodigt jongeren uit om allianties te smeden over heel Nederland tussen uithoeken en samen nieuwe mogelijkheden te creëren, voorbij aan hun huidige beperkte mogelijkheden. De doelgroep zijn jongeren van 18 tot 25 jaar van verschillende opleidingsniveaus die zich over heel Nederland in de uithoeken van samenleving bevinden. In uithoeken van steden, dan wel in uithoeken van provincies. Denk aan de waddeneilanden, Zeeland, achterhoek of andere plekken waar voorzieningen, kansen en groeimogelijkheden minder aanwezig zijn. Grensverleggers is er vooral voor jongeren in een tussenjaar, op een moment van zoeken hoe hun toekomst vorm te geven. In deze aanvraag bouwen we het Grensverleggers programma uit tot een programma dat in regio's van verschillende provincies wordt ingevuld, juist ook om meer in te kunnen zoomen op de witte vlekken op de MDT kaart. We bieden dit programma aan in Oost-Groningen, Noord-Friesland, Zuidwest-Friesland, Zuidwest Drenthe, Noord-Overijssel, Veluwe, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, Overig Zeeland, Midden-Noord-Brabant, Flevoland en midden Limburg.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110025
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
Mr. G. van Beek
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting House of Deep Democracy