Mobiele menu

Grip on Health: Adaptation and implementation of the Participatory Approach for blue-collar workers with a low socioeconomic position

Projectomschrijving

Doel

Werkenden met een lage sociaaleconomische positie (SEP) hebben vaker last van gezondheidsproblemen dan werkenden met een hogere SEP. In de toekomst lopen deze werknemers een risico om voor langere tijd niet meer te kunnen werken. De Participatieve Aanpak (PA) is een gespreksmethodiek waarin werkenden onder begeleiding van een arboprofessional problemen op het werk oplossen. In dit project is onderzocht hoe de PA passend gemaakt kan worden voor werkenden met een lagere SEP om hun gezondheid te verbeteren.

Aanpak/werkwijze

Een behoeftepeiling is uitgevoerd om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn aan de PA. De aangepaste PA is toegepast en geëvalueerd in de praktijk met een procesevaluatie en contextanalyse.

Resultaten

Werkenden met een lagere SEP hebben vaker problemen op meerdere levensdomeinen. De PA is verbreed, zodat gezondheid in bredere zin wordt besproken en problemen op als buiten het werk worden aangepakt. Dit resulteerde in de Grip op Gezondheid interventie, die werkenden met een lagere SEP kan ondersteunen in het oplossen van problemen op meerdere levensdomeinen.

Producten

Grip op Gezondheid bestaat uit een E-learning, leidraad, en materialen die arboprofessionals kunnen inzetten bij werkenden met een lagere SEP.

Producten

Titel: A Context Analysis with Stakeholders' Views for Future Implementation of Interventions to Prevent Health Problems Among Employees with a Lower Socioeconomic Position
Auteur: R Schaap, F G Schaafsma, M A Huijsmans, A R Bosma, C R L Boot, J R Anema
Magazine: Journal of Occupational Rehabilitation
Link: https://rdcu.be/cDYLV
Titel: Improving the health of workers with a low socioeconomic position: Intervention Mapping as a useful method for adaptation of the Participatory Approach
Auteur: R.Schaap, F.G. Schaafsma, A.R. Bosma, M.A. Huysmans, C.R.L. Boot, J.R. Anema
Magazine: BMC Public Health
Link: https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-020-09028-2
Titel: E-learning over werkenden met lagere sociaaleconomische positie
Auteur: Jozien Wijkhuijs
Magazine: Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde
Link: https://www.tbv-online.nl/
Titel: Leidraad voor het implementeren van een Participatieve Aanpak voor werknemers met multiproblematiek: Grip op Gezondheid
Auteur: Rosanne Schaap, Frederieke Schaafsma, Maaike Huysmans, Cécile Boot, Han Anema
Link: https://nvab-online.nl/content/participatieve-aanpak-op-de-werkplek
Titel: Grip op Gezondheid
Auteur: Rosanne Schaap, Emma Vossen, Frederieke Schaafsma
Link: https://www.iph.nl/evaluatiewijzer/grip-op-gezondheid/
Titel: E-learning Grip op Gezondheid
Auteur: Rosanne Schaap, Frederieke Schaafsma, Emma Vossen, Maaike Huysmans, Cécile Boot, Han Anema
Link: https://landelijkeleeromgeving.nspoh.nl/login/index.php
Titel: Clientversie Leidraad Participatieve Aanpak op de werkplek
Titel: Implementatiestrategie Grip op Gezondheid
Titel: Materiaal Grip op Gezondheid
Titel: Inspiratiekaarten
Titel: Poster "Grip on Health: Useful tool to strengthen problem solving skills and to improve the health of blue-collar workers"
Titel: Poster "Development of a participatory intervention to improve the health of blue-collar workers"
Titel: Grip op Gezondheid: een gespreksmethodiek voor werknemers met multiproblematiek en een lagere sociaal economische positie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

English summary Many blue-collar workers have one or more chronic diseases. Others do not have a chronic disease, but have a high degree of sickness absence, i.e. frequent or of long duration. Blue-collar workers with health problems have, relative to white-collar workers, a larger risk for health deterioration for 3 reasons. They have: 1) heavy WORKING CONDITIONS, such as physically demanding work; 2) more often a low SOCIOECONOMIC POSITION (SEP), implying that their LIVING CONDITIONS are poorer; 3) less DECISION LATITUDE and PROBLEM SOLVING SKILLS to adapt these heavy working and living conditions. The Participatory Approach (PA) is an evidence-based approach to improve worker health. PA can increase decision latitude and skills of workers with low SEP to adapt their heavy working and living conditions and thus to improve health. Based on positive previous experiences Tata Steel asked to apply PA to their workers in steel factories with chronic diseases or high dropout risk. Before implementation, PA needs to be adapted to match this target group. For the adaptation we will align to the positive health approach. Research questions: 1) How can PA be adapted to workers in steel factories with chronic diseases or high dropout risk? 2) To what extent and in which way is the adapted PA used by the workers in steel factories? 3) To what extent does PA improve decision latitude and skills, working and living conditions, and health? 4) What are facilitators and barriers for successful implementation of PA in other industries and sectors? Strategy: 1) Adaptation of PA to match the target group, resulting in the Grip on Health intervention. 2) Pilot implementation of Grip on Health at steel factories. 3) Process evaluation focusing on whether workers used Grip on Health, whether it was conducted as planned, which facilitators and barriers workers and health professionals experienced and whether it improved working and living conditions and health. 4) Problem analysis focusing on facilitators and barriers for future implementation in other industries and sectors. 5) Development of implementation plan based on obtained insights in previous steps. In all parts of the project we will collaborate with the target group, supervisors, occupational health experts and other stakeholders to develop an implementation plan for large-scale implementation. This will contribute to increasing decision latitude and skills of blue-collar workers that enables them to adapt their heavy working and living conditions and thus to improve their health.
Nederlandse samenvatting Veel blue-collar werkenden hebben één of meer chronische ziekten. Anderen hebben geen chronische ziekte, maar verzuimen vaak of langdurig. Deze blue-collar werkenden hebben, t.o.v. white-collar werkenden, een groter risico op gezondheidsverslechtering om 3 redenen. Ze hebben: 1) zwaardere WERKOMSTANDIGHEDEN, zoals fysiek zwaar werk; 2) vaker een lage sociaaleconomische positie (SEP), en dus slechtere LEEFOMSTANDIGHEDEN; 3) minder REGELMOGELIJKHEDEN en VAARDIGHEDEN om hun zware werk- en leefomstandigheden aan te passen. De Participatieve Aanpak (PA) is een bewezen effectieve aanpak om gezondheid van werkenden te bevorderen. PA kan de regelmogelijkheden en vaardigheden bij werkenden met lage SEP en hun gezondheid verbeteren. Gebaseerd op positieve ervaringen heeft Tata Steel gevraagd PA toe te passen bij werkenden in staalfabrieken met chronisch ziektes of een hoog uitvalrisico. Voor implementatie, moet de PA passend worden gemaakt voor deze doelgroep, waarbij PA ingebed zal worden in de context van positieve gezondheid. Onderzoeksvragen: 1) Hoe kan de PA passend worden gemaakt voor de doelgroep? 2) In welke mate en op welke manier wordt PA gebruikt door werkenden in staalfabrieken? 3) In welke mate verbetert PA regelmogelijkheden, vaardigheden, werk- en leefomstandigheden en gezondheid? 4) Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren voor succesvolle implementatie van PA in andere industrieën en sectoren? Plan van aanpak: 1) Passend maken van PA bij de doelgroep, resulterend in de Grip op Gezondheid interventie. 2) Pilot implementatie van Grip op Gezondheid bij staalfabrieken van Tata Steel. 3) Proces evaluatie gericht op deelname aan Grip op Gezondheid, protocoltrouw, bevorderende en belemmerende factoren die werkenden en professionals ervoeren, tevredenheid en verbetering in werk- en leefomstandigheden en gezondheid. 4) Probleem analyse gericht op bevorderende en belemmerende factoren voor toekomstige implementatie in andere industrieën en sectoren. 5) Ontwikkeling van implementatieplan gebaseerd op verkregen inzichten in eerdere fases. In alle fases van het project werken we nauw samen met de doelgroep, leidinggevenden, arbeidsdeskundigen en andere stakeholders t.b.v. een implementatieplan gericht op toekomstige implementatie. Dit zal bijdragen aan meer regelmogelijkheden en vaardigheden bij blue-collar werkenden om zware werk- en leefomstandigheden aan te passen om gezondheid te verbeteren.

Kenmerken

Projectnummer:
531001404
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.G. Schaafsma
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc