Mobiele menu

Grip op eenzaamheid: een e-learningmodule ter signalering en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen in het verpleeghuis.

Veel ouderen in verpleeghuizen voelen zich eenzaam. Hoewel ze niet vaak alleen zijn, missen ze intieme, langdurige relaties. Het herkennen en bespreekbaar maken van deze gevoelens is vaak moeilijk voor de betrokken mantelzorgers en zorgmedewerkers. In dit project wordt voor hen een korte online cursus ontwikkeld. De al bestaande online module “spil in de wijk” vormt ons uitgangspunt. Deze module gaat over thuiswonende ouderen. In het huidige project passen we de module aan, zodat deze geschikt wordt voor ondersteuning van ouderen in het verpleeghuis. Hiervoor gebruiken we de ervaringen van ouderen en hun omgeving. De module wordt gratis beschikbaar gesteld aan mantelzorgers en zorgmedewerkers en wordt een vast onderdeel van het verpleegkunde onderwijs van de hogescholen in Vlissingen en Rotterdam. De module wordt ook breed gedeeld via netwerken van zorgorganisaties in Zuidwest Nederland en landelijke netwerken. De module biedt handvatten voor ondersteuning van deze groep ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639642014
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G. Andringa
Verantwoordelijke organisatie:
HZ university of applied sciences