Mobiele menu

Grip op verwardheid Nunspeet, Elburg, Oldebroek (NEO)

Projectomschrijving

Doel

Er is meer begrip nodig voor de achtergronden van personen die onbegrepen en verward gedrag vertonen om ervoor te zorgen dat deze personen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en een veilige leefomgeving te bieden voor alle bewoners. Ook is het belangrijk dat de omgeving van deze personen weet hoe te communiceren en te handelen. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (in samenwerkingsverband NEO) zijn daarom begonnen met de ontwikkeling van een sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag.

Werkwijze

In het project worden 10 uitgebreide trainingen, 2 losse Mental Health First Aid (MHFA) trainingen en verschillende informatiebijeenkomsten en workshops gegeven. Het doel van deze bijeenkomsten is dat de deelnemers beter begrip zullen krijgen voor de achtergronden van onbegrepen en verward gedrag en beter zullen weten hoe te handelen en te communiceren. Deelnemers zullen leren hoe onbegrip kan leiden tot escalatie en hoe benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven.

Resultaten

Circa 125 personen in het netwerk van het sociale domein binnen de NEO gemeenten zijn geschoold in grip op verwardheid. De aangeboden trainingen en cursussen hebben het kennisniveau over psychische aandoeningen, niet aangeboren hersenletsel, dementie, autisme spectrum stoornis en licht verstandelijke beperking vergroot en bijgedragen aan betere bewustwording, waardoor verward gedrag sneller gesignaleerd kan worden en toeleiding naar adequate hulp kan worden ingezet.

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun kennisniveau over de diverse aandoeningen en beperkingen is vergroot. Ook geven de deelnemers aan dat ze de praktische toepasbaarheid hiervan als sterke meerwaarde ervaren.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Circa 125 personen in het netwerk van het sociale domein binnen de NEO gemeenten zijn geschoold in grip op verwardheid.

De aangeboden trainingen en cursussen hebben het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB vergroot en bijgedragen aan betere bewustwording, waardoor verward gedrag sneller gesignaleerd kan worden en toeleiding naar adequate hulp kan worden ingezet.

Vrijwel alle deelnemers geven aan dat hun kennisniveau over de diverse aandoeningen en beperkingen is vergroot. Ook geven de deelnemers aan dat ze de praktische toepasbaarheid hiervan als sterke meerwaarde ervaren.

Samenvatting van de aanvraag

Om te zorgen dat personen met onbegrepen en verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van personen met onbegrepen en verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (in samenwerkingsverband NEO) zijn bezig om een sluitende aanpak te krijgen rondom verwarde personen. Het project ‘Grip op verwardheid NEO’ richt zich op de onderdelen preventie (bouwsteen 2 van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag) en vroegtijdige signalering (bouwsteen 3). Het draagt daarmee bij aan een sluitende aanpak. In het project worden 10 uitgebreide trainingen (training van 2 hele en 3 halve dagen, per training 10 tot 15 deelnemers), 2 losse trainingen MHFA en verschillende informatiebijeenkomsten en workshops (5 tot meer dan 30 deelnemers) gegeven. De mensen die hieraan deelnemen, zullen beter begrip hebben voor achtergronden van onbegrepen en verward gedrag. Zij zullen beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren. Ze snappen hoe onbegrip kan leiden tot escalatie naar verward gedrag én ze snappen hoe gewoon benaderen, handelen en onbevooroordeeld luisteren leidt tot beter en prettiger samenleven. De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid; een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychiatrisch gedrag’). Dit wordt aangevuld met kennis over niet zichtbare beperkingen zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass) én praktische vaardigheden over effectief communiceren met personen met onbegrepen/verward gedrag. De training is bedoeld voor mensen die vaker met personen met onbegrepen en/of verward gedrag te maken hebben, zoals medewerkers toegang en loketmedewerkers van de NEO gemeenten, woningbouwcorporaties, zorgprofessionals, team handhaving, politie, wijkagenten, sleutelfiguren bij sportverenigingen, jongerenwerkers, opbouwwerkers, kerken, docenten, ondernemers (winkeliers, horeca), vrijwilligers in de wijk en buurthuizen, bewoners en burgers en naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag. In essentie gaat het eigenlijk om iedere inwoner; iedereen heeft immers in zijn omgeving mensen met wie het contact soms wat moeilijker gaat vanwege onderliggende (wel of niet gediagnosticeerde) psychiatrische problematiek of beperkingen. Prevalentie-cijfers van bijvoorbeeld psychiatrische problematiek (een kwart van de mensen krijgt daar ergens in zijn leven mee te maken) en licht verstandelijke beperkingen (10% van de Nederlanders worden in het dagelijks leven ernstig beperkt door een lagere intelligentie) laten dit duidelijk zien. In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek samen met de GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGZ Centraal/Herstel & HerstelOndersteuning Veluwe & Veluwevallei, MEE Veluwe en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638014026
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L.G. Kooistra
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Veluwe

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de volgende 3 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland:

  • Elburg
  • Nunspeet
  • Oldebroek