Mobiele menu

Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe

Projectomschrijving

Om te zorgen dat mensen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de
maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van mensen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen.

Doel

In het project ‘Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe’ worden 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven. In totaal zullen hierdoor 120-240 mensen in beide gemeenten beter begrip hebben voor achtergronden van verward gedrag en zullen zij beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren.

Werkwijze

De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid). Dit wordt aangevuld met:

 • kennis over niet zichtbare beperkingen, zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass)
 • én praktische vaardigheden over effectief communiceren met mensen met verward gedrag

Doelgroep

De training is bedoeld voor mensen die vaker met mensen met verward gedrag te maken hebben, zoals:

 • medewerkers toegang van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte
 • loketmedewerkers van de gemeenten
 • woningbouwcorporatie SallandWonen
 • zorgprofessionals
 • team Handhaving
 • politie
 • wijkagenten
 • sleutelfiguren bij sportverenigingen
 • jongerenwerkers
 • opbouwwerkers
 • kerken
 • schooldocenten
 • ondernemers (winkeliers, horeca)
 • naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag

Borging

De kennis en vaardigheden worden in de beide gemeenten geborgd door het benoemen en in hun rol zetten van aandachtsfunctionarissen Verward Gedrag.

Samenwerking

In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

Resultaten

In dit project zijn 8 uitgebreide trainingen en 8 workshops gegeven. De doelstelling van de trainingen en workshops was het vergroten van het kennisniveau over psychische aandoeningen, om daarmee stigma tegen te gaan, handelingsvaardigheden te vergroten en een informeel netwerk op te bouwen.

Dit project is gericht op preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkomt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en sneller handelen bij een psychische aandoening dragen hier aan bij. Deelnemers geven daarnaast aan beter te weten wat ze moeten doen in crisissituaties bij iemand met een psychische aandoening.

De training wordt goed beoordeeld in de evaluaties. De training wordt zowel door de trainers als door de ervaringsdeskundigen hoog gewaardeerd. De workshops hebben een groter en breder publiek. Mensen die niet de tijd hebben om een hele training te volgen maar toch graag wat meer willen weten over het onderwerp, kunnen de workshops volgen.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

In dit project zijn 8 uitgebreide trainingen en 8 globale workshops gegeven.

Doelstellingen binnen dit project:
Vergroten van het kennisniveau over psychische aandoeningen, NAH, dementie, ASS en LVB
Tegengaan van stigma
Vergroten van de handelingsvaardigheid
Informeel netwerk creëren

Na afloop bleek dat mensen meer handelingsbekwaam worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en het minder handelingsverlegen zijn bij een psychische aandoening draagt hier aan bij. Deelnemers geven daarnaast aan dat ze beter weten wat ze moeten doen in het geval van een crisissituatie bij iemand met een psychische aandoening.

In de evaluaties wordt de training goed beoordeeld, en krijgen zowel de trainers als de ervaringsdeskundigen als waardering gemiddeld een 4,2 (uit 5)

Daarnaast is het aanbieden van workshops een succes. Op deze manier wordt een groter en breder publiek bereikt van mensen die niet de tijd en ruimte hebben om een gehele training te volgen maar toch graag wat meer willen weten over het onderwerp. Daarnaast werkt de workshop soms als inleiding voor de training; mensen willen na de workshop toch meer weten en volgen dan alsnog de gehele training.

Grip op Verwardheid in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe bestaat uit 2 onderdelen; Mental Health First Aid en Niet zichtbare beperkingen en onbegrepen gedrag. De training is onderdeel van de aanpak Personen met Verward Gedrag. Die aanpak komt voort uit de opdracht aan alle Nederlandse gemeenten om de zorg en ondersteuning aan personen met verward gedrag te verbeteren.

In de training wordt aandacht besteed aan veel voorkomende oorzaken van verward en onbegrepen gedrag. Naast psychische problemen, kunnen ook niet aangeboren hersenletsel, autisme spectrum stoornissen en een licht verstandelijke beperking oorzaken zijn voor verward of onbegrepen gedrag.
In de training wordt geleerd om vooral in een vroeg stadium signalen te herkennen en situaties rondom verward gedrag zoals we deze vaak in de media tegenkomen te voorkomen.

Succesfactor is dat mensen meer handelingsbekwaam worden in hun dagelijkse leven en hun dagelijkse werk. Dit project zit volledig op de preventie, dus de belangrijkste succesfactor is dat het problematiek in de toekomst voorkómt. Het eerder herkennen van een niet zichtbare beperking en het minder handelingsverlegen zijn bij een psychische aandoening draagt hier aan bij.

Omdat de tijdsinvestering van 7 dagdelen voor sommige mensen een belemmering vormt, is er voor gekozen de 2 onderdelen vanaf nu los van elkaar aan te bieden. Hierbij wordt gestimuleerd wel om beide onderdelen te volgen, echter dit is geen voorwaarde. Er kan ook voor gekozen worden wat tijd tussen beide onderdelen te plannen om zo de tijdsinvestering wat meer te verdelen.

De verwachting is dat het project binnen de afgesproken tijd de gestelde doelen zal behalen.

Samenvatting van de aanvraag

Om te zorgen dat personen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van personen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen. De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe zijn bezig om een sluitende aanpak te krijgen rondom verwarde personen. Het project ‘Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe’ richt zich op de onderdelen preventie (bouwsteen 2 van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag) en vroegtijdige signalering (bouwsteen 3). Het draagt daarmee bij aan een sluitende aanpak. In het project worden 8 uitgebreide trainingen (7 dagdelen, per training 10 tot 15 deelnemers) en 8 globale workshops (2 uur, per workshop 5 tot 30 deelnemers) gegeven. In totaal zullen hierdoor 120-240 mensen in beide gemeenten beter begrip hebben voor achtergronden van verward gedrag en zullen zij beter weten hoe te handelen en duidelijker te communiceren. De training bestaat uit MHFA (Mental Health First Aid; een wetenschappelijk onderbouwde training voor ‘eerste hulp bij psychiatrisch gedrag’). Dit wordt aangevuld met kennis over niet zichtbare beperkingen zoals licht verstandelijke beperking (lvb), niet aangeboren hersenletsel (nah) en autisme (afgekort als ass) én praktische vaardigheden over effectief communiceren met verwarde personen. De training is bedoeld voor mensen die vaker met personen met verward gedrag te maken hebben, zoals medewerkers toegang van de gemeente Olst-Wijhe en Raalte, loketmedewerkers van de gemeenten, Woningbouwcorporatie SallandWonen, zorgprofessionals, team Handhaving, politie, wijkagenten, sleutelfiguren bij sportverenigingen, jongerenwerkers, opbouwwerkers, kerken, schooldocenten, ondernemers (winkeliers, horeca) en naastbetrokkenen van mensen met verward gedrag. De kennis en vaardigheden worden in de beide gemeenten geborgd door het benoemen en in hun rol zetten van aandachtsfunctionarissen Verward Gedrag. In de uitvoering van dit project werken de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe samen met MEE IJsseloevers en Impluz (onderdeel van de Dimence Groep en licentienemer van MHFA Nederland).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638013006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Loenen
Verantwoordelijke organisatie:
MEE IJsseloevers

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe (regio IJsselland).