Groen Traineeship

Projectomschrijving

MDT-reis

Tijdens deze MDT gaan jongeren in een groep van 12 deelnemers aan de slag bij verschillende organisaties zoals Staatsbosbeheer, IVN Natuureducatie, Landschappen , Natuurmonumenten,  NIVON, SoortenNL (waaronder de Vlinderstichting) en Natuur en Milieu.
De jongeren zijn 5 maanden lang 1 dag in de week actief voor een project dat bij hen past.  Het gaat erom dat ze ‘hands on’ toewerken naar een concreet eindresultaat. Plastic rommel in Nederlandse rivieren opruimen bijvoorbeeld of de palingstand monitoren. Vast onderdeel van deze MDT zijn trainingen en workshops. Die helpen de jongeren om hun project zo goed mogelijk uit te voeren. Zo leren zij niet alleen hoe je een groen evenement organiseert maar ook hoe je vlinders telt en een voedselbos beheert.   

Betekenis

  • Voor jongeren

Deze MDT biedt jongeren een leuke en leerzame tijd waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen en interessante mensen ontmoeten. Goed voor hun netwerk en een eventuele toekomst bij een groene organisatie. Bovendien kunnen zij met deze groene MDT in tijden van corona en zorgen om het milieu ook echt een verschil maken. Hun positieve bijdrage is niet alleen goed voor de Nederlandse natuur en het milieu, maar ook voor hun eigen welzijn. Kers op de taart is een landelijke ontmoetingsdag waar de jongeren aan een breed publiek laten zien hoe zij met hun groene MDT-reis hebben bijgedragen aan een duurzamere wereld. Na afronding van dit traject ontvangen alle jongeren een certificaat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Door de ideeën van de trainees komen meer mensen in aanraking met de Nederlandse natuur en het milieu en worden nieuwe groepen bij groene organisaties en hun projecten betrokken. Dankzij de frisse blik en inzet van de jongeren biedt dit project organisaties kansen voor vernieuwing én verjonging. Zo kunnen zij hun duurzame en natuurinclusieve missie ook voor de toekomst veilig stellen.

Doelgroep

Jongeren van 16 tot en met 27 jaar met interesse in natuur, landschap, milieu en duurzaamheid.

Regio

Landelijk

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Groen Traineeship: voor een groen hoofd, hart en handen Voor jongeren van 16 t/m 27 jaar oud is door een groep groene organisaties het Groen Traineeship ontwikkeld. Jongeren kunnen voor enkele maanden voor ongeveer één dag in de week aan de slag voor natuur en duurzaamheid in Nederland. Bijvoorbeeld door zeldzame diersoorten te helpen, een overtuigende campagne opzetten om plasticvervuiling te verminderen, of door een Tiny Forest te beheren. Na afronding van het Groen Traineeship ontvangen de deelnemers een certificaat en een aanbevelingsbrief. Maar het belangrijkste is natuurlijk: een leerzame en leuke tijd met andere jongeren, een groener tintje van hun CV, de ruimte om zich te ontplooien, zichzelf te leren kennen, een netwerk op te bouwen en bij te dragen aan een betere wereld. We streven naar een in alle opzichten gemêleerde groep. We zien het Groen Traineeship als een mooie kans voor mensen die een tussenjaar doen, net klaar zijn met hun school, iets extra's willen doen naast hun opleiding, of werkervaring op willen doen. We zien voor iedereen kansen. Het Groen Traineeship heeft zich in de proeftuinfase ontwikkeld tot een stevig programma waar we bijna 200 jongeren bediend hebben. Ook binnen de beperkingen van de corona-crisis hebben we snel kunnen schakelen en (bijna alle) traineeships naar online kunnen omvormen. We willen nu opschalen naar MDT-plekken voor 585 jongeren in samenwerking met 16 groene organisaties door het hele land. Het Groen Traineeship is als MDT-proeftuin opgericht door 7 natuur- en milieuorganisaties met ruggespraak van drie jongerenverenigingen. In het nieuwe traject is de samenwerking uitgebreid naar 16 organisaties. In deze coalitie zullen we meer jongeren een plek kunnen bieden, is er een grotere landelijke spreiding, en worden de fundamenten gelegd voor een coalitie die in de toekomst grotendeels zelfstandig kan voortbestaan. Alle partnerorganisaties hebben een gedeelde missie om een duurzame en natuurinclusieve toekomst te realiseren voor de generaties waar de jongeren zelf deel van uitmaken. En zijn zeer enthousiast over de bijdragen van de jongeren in de proeftuin periode; het enthousiasme van de jongeren werkt aanstekelijk, de opbrengsten vaak boven verwachting en geven bovendien inzicht in hoe de organisaties meer jongeren kunnen betrekken. Het traineeship brengt veel energie en positiviteit bij alle betrokkenen.De jongeren zelf geven aan blij te zijn met de impact die ze maken. De doelgroep bestaat uit alle jongeren van 16 tot en met 27 jaar die interesse hebben in natuur, landschap, milieu en duurzaamheid. Het Groen Traineeship is voor iedereen, dus buiten de leeftijdsbepaling en Nederlands als voertaal, zijn er geen uitsluitende criteria. Specifiek is onze doelgroep op zoek naar zelfontplooiing, impact maken, en nieuwe mensen ontmoeten. Het traject loopt van eind 2020 tot eind 2022. Er worden 5 blokken aangeboden waarin in totaal 50 projecten worden gefaciliteerd. Er zijn 3 lange blokken van 120 uur per deelnemer (1 dag / week) en 2 intensieve zomerblokken van 80 uur per deelnemer (meerdere dagen / week). Gemiddeld doen er 12 deelnemers per project mee. 2x per jaar word er een landelijke dag georganiseerd en meerder malen per jaar worden er natuurwerk gerelateerde activiteiten georganiseerd voor alle trainees (ook oud trainees). Zo blijven ze elkaar ontmoeten en groeit het traieeeship naar een mooi jong en groen netwerk.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743004007
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Buis