Mobiele menu

Grote samenwerking met kleine mensen: inventarisatie naar mogelijkheden voor structurele samenwerking tussen belangenorganisatie van kleine mensen met het zorgveld

Projectomschrijving

De Belangenvereniging van Kleine Mensen (BVKM) is een non-profitorganisatie die ondersteuning en informatie biedt aan mensen van korte lengte en hun gezinnen. De BVKM heeft recent het project Kleine Mensen met een Grote Kinderwens uitgevoerd met subsidie van ZIN. Binnen dit project is voor het eerst nauw samengewerkt met een klankbordgroep van verschillende zorgverleners. BVKM wil zich na het succesvolle project richten op meer zorgkwesties die spelen bij mensen met groeistoornissen. Ondanks de verschillen tussen de vele groeistoornissen zijn er ook generieke zorgaspecten. Met de netwerksubsidie vindt een inventarisatie plaats naar mogelijkheden voor structurele samenwerking tussen BVKM met het zorgveld. Met als doel om kennis en ervaring uit te wisselen en te komen tot een gezamenlijke strategie. Onderzocht wordt of de klankbordgroep een formele plek krijgt binnen de BVKM als ‘Adviesraad’. Een onafhankelijk ondersteuner begeleidt, adviseert en faciliteert deze inventarisatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De BVKM richt zich breed op ondersteuning en informatie aan mensen van korte lengte en hun gezinnen. Met als doel om kleine mensen te ondersteunen in het verwerven van een volwaardige en gelijkwaardige plek in de maatschappij. Vanwege de diversiteit aan groeistoornissen (>200), is de focus van de BVKM tot nu toe meer generiek geweest en gericht op sociale inclusie en gelijkwaardigheid en minder op de organisatie en kwaliteit van zorg. Ondanks de verschillen tussen de groeistoornissen zijn er echter ook generieke zorgaspecten. Door de recente samenwerking met het zorgveld binnen het project rondom kinderwens en zwangerschap is daarnaast gebleken dat er mogelijkheden liggen voor samenwerking rondom organisatie van zorg en kwaliteit van zorg en leven van kleine mensen. Er is een impuls nodig om deze samenwerking verder te inventariseren én in een netwerk te implementeren zodat we continue van elkaar kunnen blijven leren. Het beoogde netwerk bestaat uit de op te richten adviesraad met zorgverleners en de werkgroep van kleine mensen die een formele plek krijgen binnen de BVKM. Een dergelijke structurele samenwerking met de BVKM en zorgverleners komt ten goede aan mensen met een groeistoornis en aan hun zorgverleners. Door het uitwisselen van wederzijdse ervaringen en de bepaalde gezamenlijke strategie kunnen zorgverleners zorg leveren die aansluit bij de behoefte van mensen met een groeistoornis. Kleine mensen weten wat zij van de zorg kunnen verwachten en zijn geëmpowered om samen te beslissen. Verbetering van kwaliteit van zorg valt hierdoor onder de verwachte opbrengsten. Onderdeel van de strategie kan het opstellen van een onderzoeksagenda zijn en het stimuleren van onderzoek. Een onafhankelijk ondersteuner die het vertrouwen van beide partijen geniet, begeleidt, adviseert en faciliteert de inventarisatie wat de haalbaarheid van het beoogde netwerk vergroot.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
742003013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. V.J.D. Platteel
Verantwoordelijke organisatie:
Belangenvereniging Van Kleine Mensen