Grow2Work

Projectomschrijving

De MDT-reis

Het traject van dit reguliere MDT-project bestaat uit verschillende onderdelen. Als eerste leren de jongeren elkaar kennen en doen ze kennis op over de arbeidsmarkt. Vervolgens ontwikkelen ze hun sociale en digitale vaardigheden. Ook gaan ze aan de slag met het ontdekken van hun unieke talenten en kwaliteiten, die ze vastleggen in hun TalentenMapp. In dit ePortfolio kunnen de jongeren ook andere informatie kwijt, zoals een cv, certificaten, (video)referenties en ondersteuningsbehoeften. Daarna ontwikkelen de jongeren nieuwe vaardigheden zoals uitleg geven, actief luisteren, vragen beantwoorden en presenteren.

Tijdens een bezoek aan een praktijkschool leren de jongeren over het belang van sociale (werk)vaardigheden. Vervolgens zetten ze hun TalentenMapp in om af te spreken met werkgevers. Ze zien hoe een bedrijf werkt en oefenen met netwerken, interviewen en/of solliciteren. Werkgevers leren de talenten en kwaliteiten van de jongeren kennen. Aan het einde van de MDT-reis reflecteren de jongeren op hun ervaringen, inzichten en vaardigheden.

De jongeren krijgen gedurende het hele traject intensieve persoonlijke begeleiding van vaste trainers. Ook krijgen ze een buddy toegewezen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Tijdens Grow2Work stellen jongeren hun eigen TalentenMapp samen. Ze kunnen dit ePortfolio levenslang gratis blijven aanpassen, gebruiken en delen. Daarnaast doen ze nieuwe kennis op over de arbeidsmarkt en leren zij belangrijke nieuwe sociale (werk)vaardigheden, zoals presenteren, solliciteren, om hulp vragen en kennis overdragen. Bovendien breiden de jongeren hun netwerk uit. Daarmee verlaagt Grow2Work de drempel voor terugkeer naar school of een goede start op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of samenleving

Grow2Work biedt jongeren een actieve kennismaking met de arbeidsmarkt en is gericht op het vergroten van participatie en perspectief op werk. Werkgevers en de maatschappij zien dankzij dit project wat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen én willen betekenen voor de samenleving.

Doelgroep

Jongeren van 16 t/m 23 jaar die geen diploma hebben, geen onderwijs volgen of geen werk hebben.

Regio

Leiden en Bollenstreek, Arnhem/Nijmegen, Noord-Friesland en Utrecht.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Met de MDT Work2Grow helpen we jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk of opleiding. Work2Grow is voor jongeren van 16 t/m 23 jaar zonder startkwalificatie (geen diploma van MBO2 of hoger), die geen onderwijs volgen en geen werk hebben. Iedere jongere heeft een eigen verhaal wat maakt dat het (tijdelijk) niet lukt om op school te blijven of een baan te hebben. Work2Grow ondersteunt deze jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten en kwaliteiten, het versterken van hun netwerk, terugkeer naar het onderwijs en het vergroten van de kans op een baan. Work2Grow duurt 10 weken en 82 uur. De tijdsinvestering is ong. 8 uur per week, waarbij per traject 12 jongeren meedoen. De jongeren krijgen zo nodig een reiskostenvergoeding en volgen een breed programma. Het Work2Grow-traject bestaat uit 6 onderdelen. • In deel 1 leren de MDT-jongeren elkaar kennen en doen kennis op over de arbeidsmarkt. • In deel 2 ontwikkelen de MDT-jongeren hun sociale en digitale vaardigheden. Ze gaan aan de slag met het ontdekken van hun unieke talenten en kwaliteiten, die ze vervolgens vastleggen in hun TalentenMapp. Talentenmapp is een ePortfolio. Hierop kunnen de jongeren ook andere informatie zetten, zoals een cv, certificaten, (video)referenties en ondersteuningsbehoeften. De jongeren hebben zelf de regie over hun TalentenMapp. Ze kunnen deze op de arbeidsmarkt gebruiken om te netwerken of te solliciteren. • In deel 3 ontwikkelen de MDT-jongeren nieuwe vaardigheden zoals uitleg geven, actief luisteren, vragen beantwoorden en presenteren. • In deel 4 bezoeken de MDT-jongeren een praktijkschool. Ze vertellen de scholieren over het belang van sociale (werk)vaardigheden en helpen hen bij het maken van een eigen TalentenMapp. Zo doen de jongeren iets voor een ander en oefenen ze tegelijkertijd met hun uitleg geven, actief luisteren, vragen beantwoorden en presenteren. • In deel 5 zetten de MDT-jongeren hun TalentenMapp in om af te spreken met werkgevers (uit het netwerk van stichting GROW! of eigen netwerk). Ze zien hoe een bedrijf werkt en oefenen met netwerken, interviewen en/of solliciteren. Werkgevers leren de talenten en kwaliteiten van de jongeren kennen en maken kennis met de MDT. Natuurlijk worden de jongeren van tevoren goed voorbereid. • In deel 6 reflecteren de MDT-jongeren op hun ervaringen, inzichten en vaardigheden. Wat hebben ze geleerd? Waar hebben ze nog behoefte aan? Wat zouden ze willen ontwikkelen? Er is aandacht voor afsluiting en het invullen van vragenlijsten voor de evaluatie. De MDT-jongeren krijgen gedurende het Work2Grow-traject intensieve persoonlijke begeleiding. Zo zijn de vaste trainers erop toegespitst om de jongeren individuele ondersteuning te geven en krijgen alle jongeren een buddy (docent van Erasmus Education) toegewezen. Regelmatig bespreken we de ontwikkeling die de jongeren doormaken en blikken we terug en vooruit. Work2Grow houdt we contact met de MDT-jongeren en jongeren kunnen Young Expert worden bij stichting GROW!. Ook organiseren we elk half jaar een feestelijke bijeenkomst voor alle MDT-jongeren (incl. alumni), werkgevers, Young Experts, maatjes en partnerorganisaties. Zo creëren we een duurzaam netwerk waar de jongeren hun hele leven gebruik van kunnen maken. De werving van MDT-jongeren verloopt in samenwerking met gemeenten en bestaande MDT-programma’s. Samen met hen kijken we welke jongeren mee kunnen doen aan dit MDT-programma. Ook gebruiken we flyers, promotiefilmpjes, sociale media en natuurlijk onze eigen website. In persoonlijke, face-to-face gesprekken enthousiasmeren we de jongeren en leggen we het programma in heldere termen uit. Het Work2Grow-traject zet in op de 3 doelen van MDT. 1. Talentontwikkeling: middels workshops doen de MDT-jongeren kennis op over de arbeidsmarkt, ontwikkelen ze hun sociale (werk)vaardigheden en ontdekken ze hun talenten. 2. Iets doen voor een ander: de MDT-jongeren delen hun verworven kennis over sociale (werk)vaardigheden en de arbeidsmarkt, met scholieren en laten hen zien hoe zijn hun talenten en kwaliteiten óók kunnen vastleggen in TalentenMapp. 3. Ontmoeting tussen jongeren en andere doelgroepen: de MDT-jongeren ontmoeten scholieren, werkgevers en jonge ervaringsdeskundigen. Work2Grow is ontwikkeld in samenwerking met Young Experts. Dat zijn jonge ervaringsdeskundigen met een afstand tot de arbeidsmarkt die inmiddels werk hebben gevonden. Young Experts hebben input geleverd op de volledige inhoud van het programma, inclusief het plan van aanpak, de jongerensamenvatting, de wervingsflyer en het trainingsmateriaal. Young Experts zullen ook nauw betrokken zijn bij de uitvoering van Work2Grow: zij hebben bijvoorbeeld een belangrijke rol in het werven en enthousiasmeren van jongeren en het delen van hun persoonlijke ervaringen tijdens de trainingen (bijvoorbeeld m.b.t. zelfvertrouwen, faalangst en het belang van vragen om hulp). Ook spelen de Young Experts een belangrijke rol in het evalueren van Work2Grow als geheel.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
07430052110039
Looptijd:
2022
2024
Projectleider en penvoerder:
E. de Groot
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting GROW!