Mobiele menu

GrowH! Growing up healthy: Obesity prevention tailored to critical transition periods in the early life-course

Interventies gericht op het voorkomen van obesitas zijn nog altijd weinig effectief. Om de lasten van obesitas en gerelateerde cardio-metabole ziekten te verminderen is het belangrijk om op jonge leeftijd risicofactoren voor obesitas te verminderen.
Project GrowH! ontwikkelt en test interventies die beter aansluiten bij de doelgroep en daardoor mogelijk effectiever zijn, middels twee benaderingen: 1) Op basis van bestaande longitudinale gegevens wordt de impact van veranderbare risicofactoren berekend en bepaald welke interventies in theorie het meest effectief zijn en in welke fase van de levensloop; 2) Door middel van een participatieve aanpak worden interventies ontwikkeld en geïmplementeerd samen met jongeren en gezinnen. Daarnaast wordt vanuit een systeem-perspectief aanbevelingen gedaan voor het opschalen (regionaal, nationaal, internationaal) van de ontwikkelde interventies.
‘GrowH!’ is een internationaal project waarin diverse partijen uit wetenschap en praktijk samenwerken.

Producten

Titel: Adapting the Dutch Kids in Action project to the context of Spain.
Auteur: Pilar De Miguel-Etayo, Laura Belmon, Luis Moreno, Teatske Altenburg
Titel: Chic@s en Acción: Creciendo Sanos! Adaptando el proyecto holandés “Kids in Action” al contexto de España.
Auteur: Pilar De Miguel-Etayo, Laura Belmon, Luis Moreno, Teatske Altenburg
Titel: Systems frameworks for childhood obesity prevention: a scoping Review.
Auteur: Laura Belmon, Pilar De Miguel-Etayo
Titel: Chic@s en Acción: Creciendo Sanos! Adaptando el proyecto holandés “Kids in Action” al contexto de España.
Auteur: Pilar De Miguel-Etayo, Laura Belmon, Luis Moreno, Teatske Altenburg
Titel: Systems frameworks for childhood obesity prevention: a scoping Review.
Auteur: Laura Belmon, Pilar De Miguel-Etayo
Titel: Adapting a Dutch participatory action research project with children to another context in Spain.
Auteur: Laura Belmon, Pilar De Miguel Etayo, Luis Moreno, Teatske Altenburg
Titel: Adapting a Dutch participatory action research project with children to another context in Spain.
Auteur: Laura Belmon, Pilar De Miguel Etayo, Luis Moreno, Teatske Altenburg
Titel: Adapting the Dutch Kids in Action project to the context of Spain.
Auteur: Pilar De Miguel-Etayo, Laura Belmon, Luis Moreno, Teatske Altenburg

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
529051025
Looptijd: 97%
Looptijd: 97 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
TM Altenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc