Mobiele menu

Haalbaarheid en effectiviteit van financiële prikkels ter bevordering van lichamelijke activiteit als onderdeel van zelfmanagement bij diabetes- en hart- en vaatziektepatiënten

Hoe kunnen mensen met diabetes en hart- en vaatziekten gestimuleerd worden om gezonder te gaan leven? In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners patiënten bij meer bewegen en gezonder eten, vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Er werd onderzocht of het haalbaar is om een GLI structureel in te zetten in de zorg. Daarbij werd onderzocht wat de acceptatie door patiënten en zorgverleners is van de inzet van financiële prikkels. Het onderzoek heeft aangetoond dat het belangrijk is om aan te sluiten bij de voorkeuren van de doelgroep voor een financiële prikkel. Potentiële deelnemers aan een GLI prefereren een positieve prikkel boven een negatieve, hoewel een negatieve prikkel soms wel als acceptabel wordt gezien. De patiëntenpopulatie en mensen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen verwachten een financiële prikkel te ontvangen van hun zorgverzekeraar. Mensen uit de algemene populatie hebben deze verwachting van hun werkgever. Zorgprofessionals, managers en beleidsmedewerkers prefereren ook een positieve prikkel. Ze zien een dergelijke prikkel als mogelijkheid om de participatie en therapietrouw van de GLI te bevorderen. Om succesvolle implementatie van de GLI te realiseren, moet er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is een positieve houding van alle betrokkenen essentieel.

Verslagen


Eindverslag

Er is weinig bekend over de effectiviteit van financiële prikkels bij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), omdat er weinig goede studies zijn uitgevoerd. Voorkeuren van de doelgroep voor de financiële prikkel bepalen is belangrijk. Potentiele deelnemers prefereren een positieve prikkel boven een negatieve, hoewel een negatieve prikkel soms wel als acceptabel wordt gezien. Patiëntenpopulaties en mensen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen verwachten een financiële prikkel te ontvangen van hun zorgverzekeraar. Mensen uit de algemene populatie hebben deze verwachting van hun werkgever. Zorgprofessionals, managers en beleidsmedewerkers prefereren ook een positieve prikkel. Ze zien een dergelijke prikkel als mogelijkheid om de participatie en therapietrouw van de GLI te bevorderen. Om succesvolle implementatie van de GLI te realiseren, moeten er aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan en is een positieve houding van alle betrokkenen essentieel.

Dit project betreft een onderzoek in de eerstelijnszorg waarin wordt nagegaan of en hoe mensen met diabetes en hartvaatziekten gestimuleerd kunnen worden om gezonder te gaan leven? Vanuit de eerstelijnszorg (huisarts en praktijkondersteuner) worden patiënten met deze (chronische) aandoeningen gestimuleerd om deel te nemen aan een GLI. In een Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) begeleiden hulpverleners (fysio's, dietisten en praktijkondersteuners) gedurende enige tijd patiënten bij meer bewegen en gezonder eten, vervolgens moeten patiënten dit gedrag zelfstandig voortzetten in hun dagelijks leven. Er wordt onderzocht of een financiële prikkel (een cadeaubon of i.d.) patiënten helpt om de GLI af te maken en zelfstandig het nieuwe gedrag ook vol te houden. Met vragenlijsten wordt nagegaan welke financiële prikkels worden gekozen in bepaalde situaties. De resultaten van deze ‘keuzes op papier’ bepalen de vorm en hoogte van de vergoedingen (de financiele prikkel) in het praktijkexperiment. Het praktijkexperiment wordt uitgevoerd bij Zorggroep Syntein samen met CZ Zorgverzekeraar, GGD Hart voor Brabant, Tranzo en RIVM. Twee groepen GLI deelnemers worden met elkaar vergeleken: 1 interventiegroep die onder bepaalde voorwaarden een financiele prikkel ontvangt en een vergelijkingsgroep van GLI deelnemers die niets ontvangen. Tijdens en na de GLI wordt gemeten hoe het gaat met patiënten uit de drie groepen en welke groep de beste resultaten laat zien (maken ze de GLI af en houden ze gezonder gedrag zelfstandig ook langer vol, ervaren gezondheid).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
525001006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. L.A.M. van de Goor
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg