Mobiele menu

Haalbaarheidsonderzoek; Direct Multi Pass Solarsysteem

Conico, NRGTEQ en TUe hebben samen voetbalclub OSS’20 een onderzoek gedaan naar een innovatief energiesysteem. Er is in 5 maanden onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van het DMP Solarsysteem, gecombineerd met een warmtepomp als 2e warmtebron en PV, waarmee vergaande (100%) verduurzaming bereikt kan worden. Hierbij is tevens de toepasbaarheid binnen bestaande  sportinfrastructuur onderzocht hetgeen een beeld geeft van de commerciële haalbaarheid in vergelijking tot concurrerende producten. In de uitkomst van deze verkenning is wel een duidelijk voordeel te herkennen van toepassing van het DMP. Het voordeel kan verder toenemen indien ook ruimteverwarming via de L/Wwarmtepomp mogelijk is, maar hiervoor is o.a. LT-verwarming gewenst en derhalve vanwege de
grote diversiteit buiten het onderzoek gelaten. Voor zowel de sportverenigingen als de gemeente zal de overgang naar een duurzame tapwaterproductie geen extra kosten met zich mee hoeven brengen. Bij de economische vergelijking is echter wel sprake van een uitruil van de investering (capex) vs verbruikskosten (opex); wij stellen vast dat dit voor veel verenigingen mogelijk een moeilijk of niet te nemen stap is;
crowdfunding of een financiering vanuit de lokale overheid (eventueel via een revolving-fund) zou hier uitkomst kunnen bieden; in de berekeningen zijn wij uitgegaan van een rentelast van 2% en lineaire aflossing op de financiering. Uit diverse marktcontacten zien wij een toenemende belangstelling bij sportverenigingen voor duurzaamheid; indien dat tegen vergelijkbare kosten kan (eventueel met ondersteuning door de
gemeente), zien wij een brede toepassing voor deze oplossingsrichting.

Verslagen


Eindverslag

Conico, NRGTEQ en TUe hebben samen voetbalclub OSS’20 een onderzoek gedaan naar een innovatief energiesysteem. Er is in 5 maanden onderzoek gedaan naar de technische haalbaarheid van het DMP Solarsysteem, gecombineerd met een warmtepomp als 2e warmtebron en PV, waarmee vergaande (100%) verduurzaming bereikt kan worden. Hierbij is tevens de toepasbaarheid binnen bestaande sportinfrastructuur onderzocht hetgeen een beeld geeft van de commerciële haalbaarheid in vergelijking tot concurrerende producten.
In de uitkomst van deze verkenning is wel een duidelijk voordeel te herkennen van toepassing van het DMP. Het voordeel kan verder toenemen indien ook ruimteverwarming via de L/W-warmtepomp mogelijk is, maar hiervoor is o.a. LT-verwarming gewenst en derhalve vanwege de grote diversiteit buiten het onderzoek gelaten.
Voor zowel de sportverenigingen als de gemeente zal de overgang naar een duurzame tapwaterproductie geen extra kosten met zich mee hoeven brengen. Bij de economische vergelijking is echter wel sprake van een uitruil van de investering (capex) vs verbruikskosten (opex); wij stellen vast dat dit voor veel verenigingen mogelijk een moeilijk of niet te nemen stap is; crowdfunding of een financiering vanuit de lokale overheid (eventueel via een revolving-fund) zou hier uitkomst kunnen bieden; in de berekeningen zijn wij uitgegaan van een rentelast van 2% en lineaire aflossing op de financiering.
Uit diverse marktcontacten zien wij een toenemende belangstelling bij sportverenigingen voor duurzaamheid; indien dat tegen vergelijkbare kosten kan (eventueel met ondersteuning door de gemeente), zien wij een brede toepassing voor deze oplossingsrichting.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
5380031002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. van Ruth
Verantwoordelijke organisatie:
Conico Valves