Mobiele menu

Happy Walker Outstanding

Mobiliteit en een actieve levensstijl zijn belangrijk bij het gezond ouder worden. Dit draagt ook bij aan de participatie door en kwaliteit van leven van ouderen.

Het project Happy Walker Outstanding is een vervolg van het AAL project Happy Walker. In het Happy Walker project is een platform ontwikkeld die gepersonaliseerde diensten aanbiedt waarmee ouderen ondersteund worden om activiteiten buitenshuis te ondernemen.

Happy Walker Outstanding is gericht op de doorontwikkeling van twee applicaties. Voor mensen met milde dementie is een navigatieondersteuning op een smartphone ontwikkeld en beproefd met eindgebruikers. Voor de mantelzorger is een applicatie opgeleverd waarmee de persoon met milde dementie gelokaliseerd kan worden en waarmee de navigatieondersteuning op afstand ingesteld kan worden en gemonitord.

In het Happy Walker Outstanding project is ook aandacht voor de commercialisatie van de applicaties middels een marktonderzoek en de ontwikkeling van een business plan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
3204000031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. Y. Rieter-Barrell MSc
Verantwoordelijke organisatie:
TNO