Mobiele menu

Happy Walker Outstanding

Projectomschrijving

Mobiliteit en een actieve levensstijl zijn belangrijk bij het gezond ouder worden. Dit draagt ook bij aan de participatie door en kwaliteit van leven van ouderen.

Het project Happy Walker Outstanding is een vervolg van het AAL project Happy Walker. In het Happy Walker project is een platform ontwikkeld die gepersonaliseerde diensten aanbiedt waarmee ouderen ondersteund worden om activiteiten buitenshuis te ondernemen.

Happy Walker Outstanding is gericht op de doorontwikkeling van twee applicaties. Voor mensen met milde dementie is een navigatieondersteuning op een smartphone ontwikkeld en beproefd met eindgebruikers. Voor de mantelzorger is een applicatie opgeleverd waarmee de persoon met milde dementie gelokaliseerd kan worden en waarmee de navigatieondersteuning op afstand ingesteld kan worden en gemonitord.

In het Happy Walker Outstanding project is ook aandacht voor de commercialisatie van de applicaties middels een marktonderzoek en de ontwikkeling van een business plan.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

In dit project zal een doorontwikkeling plaatsvinden van een deelresultaat van het AAL project Happy Walker, waar onder andere een prototype mobiele applicatie ontwikkeld is om mensen met milde dementie te ondersteunen bij het navigeren tijdens het wandelen. De ondersteuning moet het mogelijk maken voor de gebruiker om zelfstandig erop uit te gaan. Tevens zal een applicatie toegevoegd worden voor mantelzorgers die het mogelijk maakt om de persoon met dementie te lokaliseren, te bellen en ook alarmen te ontvangen wanneer de gebruiker zelf daar om vraagt of afdwaalt van de route. Happy Walker Outstanding heeft tot doel de ondersteuning voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger te ontwikkelen tot een te commercialiseren product. Er zal een iteratieve ontwikkeling plaatsvinden met tussentijdse evaluaties door experts en eindgebruikers. Een Nederlandse commerciele partij is al geinteresseerd en betrokken voor toekomstige exploitatie. Het project wordt uitgevoerd door Vilans, Zorgpalet Baarn-Soest en TNO in samenwerking met VISION localisation systems (Spanje) en Keruve Nederland B.V.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
3204000031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ir. Y. Rieter-Barrell MSc
Verantwoordelijke organisatie:
TNO