Mobiele menu

Hart voor vrouwen in Den Haag

Zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap kunnen een vroeg signaal zijn voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (HVZ). Vrouwen met deze aandoeningen in de zwangerschap moeten daarom na de zwangerschap blijvend gecontroleerd worden op aanvullende risicofactoren op HVZ om op tijd het risico op HVZ te kunnen verlagen.
Voorkomen moet worden dat de vrouw pas in beeld komt als er schade aan hart, bloedvaten en/of nieren is opgetreden en er dus geen sprake meer is van preventie van HVZ.

Doel

In het project Hart voor Vrouwen in Den Haag wilden wij de zorg verbeteren voor vrouwen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben vanwege het hebben doorgemaakt van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes. 

Aanpak

Dit project bestond uit 2 deelprojecten, namelijk een integraal zorg- en preventie aanbod voor vrouwen die gedurende de looptijd van het implementatieproject in beeld komen vanwege zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk en suikerziekte tijdens de zwangerschap en na hun bevalling deze integrale zorg en preventie aangeboden krijgen; en het opsporen van vrouwen die vanwege hun voorgeschiedenis in aanmerking komen voor een integraal zorg- en preventie aanbod.

Resultaten


In het project Hart voor Vrouwen is de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, huisartsen en vasculair internisten verbeterd door middel van regionale transmurale afspraken over wie wie welke taak heeft en wie wat doet voor vrouwen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten na een hypertensieve zwangerschapsaandoening op zwangerschapsdiabetes. Huisartsen krijgen na de bevalling advies om de betreffende vrouw op te roepen. Daarnaast hebben huisartsen vrouwen opgespoord die tot de doelgroep behoren om ze zo gericht advies te geven op het gebied van leefstijl en zo nodig een behandeling aan te bieden. Uit een eerste inventariserend onderzoek blijkt dat de vrouwen deze manier van zorg prettig vinden omdat ze persoonlijk advies krijgen hoe ze hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.

Producten

Titel: Infographic Hart voor Vrouwen
Auteur: H.M.M. Vos
Titel: Wachtkamer filpmje Hart voor Vrouwen
Auteur: H.M.M. Vos, R.C. Vos, J, Kist, J. Kant
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WhwinUHVaes

Verslagen


Eindverslag

In het project Hart voor Vrouwen in Den Haag willen wij de zorg vrouwen die een verhoogd risico op hart- en vaatziekten hebben vanwege het hebben doorgemaakt van hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap, zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes verbeteren. Dit hebben wij gedaan door de samenwerking tussen gynaecologen, verloskundigen, huisartsen en vasculair internisten te verbeteren. Door middel van regionale transmurale afspraken is duidelijk wie welke taak heeft. Huisartsen krijgen na de bevalling duidelijk advies om de betreffende vrouw op te roepen. Daarnaast zijn huisartsen vrouwen aan het opsporen die tot de doelgroep behoren om ze zo gericht advies te geven op het gebied van leefstijl en zo nodig een behandeling aan te bieden. Het blijkt dat de vrouwen deze manier van zorg prettig vinden omdat ze persoonlijk advies krijgen hoe ze hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.
Het project kent de volgende doelen: - Bij vrouwen met zwangerschap gerelateerde complicaties in de voorgeschiedenis zijn de risicofactoren op HVZ in kaart gebracht en opgespoord (case finding) binnen de praktijken die deelnemen aan de implementatie. - Er vindt een goede overdracht plaats binnen de 2e lijn (gynaecoloog, internist vasculaire geneeskunde en cardioloog), van de 2e naar de 1e lijn en binnen de 1e lijn (huisarts, praktijkondersteuner (POH), verloskundige, diëtist, fysiotherapeut, leefstijlcoach) voor alle praktijken in de regio. - De huisarts registreert de verkregen informatie goed in het huisartsen informatie systeem. - De zorg voor vrouwen met een verhoogd risico op HVZ is middels programmatische proactieve preventieve zorg vorm gegeven met behulp van leefstijladviezen en eventueel (preventieve) medicatie. Follow up frequentie: o één keer per jaar gedurende de eerste vijf jaar post partum; o daarna één keer per drie jaar, totdat er redenen zijn om de controles weer frequenter uit te voeren vanwege een verhoogde bloeddruk of andere risicofactoren volgens de huidige richtlijnen.

Kenmerken

Projectnummer:
849600009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.M.M. Vos
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden University Medical Center