Mobiele menu

Health in Action; a participatory ethnographic research into work place health promotion for employees with low social economic position (SEP)

Doel

Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan gezondheid en vitaliteit. Maar werknemers met een lage sociaaleconomische positie (SEP), die vaak een slechtere gezondheid hebben, doen daar minder aan mee dan werknemers met een hogere SEP. De initiatieven sluiten vaak niet goed aan bij de behoeften, de perspectieven en de cultuur van deze groep. Daarom staat in dit project het perspectief van werknemers met een lage SEP centraal en zijn landelijke belangengroepen betrokken geweest bij het leerproces over gezondheidsbevordering voor deze groep. Samen is er een benadering ontwikkeld die hier verbetering in probeert aan te brengen.

Werkwijze

Door aanwezig te zijn op de werkvloer en interviews met werknemers te doen, hebben we hun ervaringen met en perspectieven op gezondheid en werk in kaart gebracht en op basis daarvan hebben we gezamenlijk activiteiten bedacht en ontwikkeld die hierop aansluiten.

Resultaten

Werknemers vinden gezondheid belangrijk en willen participeren als ze waardering krijgen en hun expertise wordt erkend. Om een etnografisch-participatieve aanpak succesvol te ontwikkelen is durven te experimenteren belangrijk.

Producten

Titel: Vitaal en bevlogen? Een pleidooi voor etnografisch-participatief onderzoek
Auteur: Horstman, K. & Meershoek, A.
Magazine: Podium voor Bio-ethiek
Titel: Gezondheid met de werkvloer
Auteur: Dorit Biermann-Teuscher, Bruno Fermin, Klasien Horstman, Agnes Meershoek, Lotte Thissen
Magazine: Sociaal Bestek
Link: https://sociaalbestekpremium.nl/sociaal-bestek-2021-editie-6/gezondheid-met-de-werkvloer/
Titel: Who Cares? Employees accounts of health, safety and responsibility
Auteur: D. Bierman, L. Thissen, K. Horstman, A. Meershoek
Titel: ‘Them and us’. Het kennispolitieke landschap van de publieke gezondheidszorg
Auteur: Horstman, K.
Titel: Gezondheid met de werkvloer Jaarcongres Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid: De professional centraal
Auteur: L. Thissen, D. Bierman, A. Meershoek
Titel: Gezondheid met de Werkvloer
Auteur: Bierman, D., Horstman, K., Meershoek, A. & Thissen, L.
Titel: Health in Action
Auteur: D. Bierman
Titel: Revealing appearances, telling accents: perceived signs of situated belonging and unbelonging.
Auteur: Thissen, L.
Titel: Health in Action A participatory ethnographic research into workplace health promotion for employees with low social economic position
Auteur: Thissen, L., Biermann, D, Meershoek, A, Horstman, K.
Titel: Understanding (un)belonging as ingredient of workplace health
Auteur: L. Thissen, D. Bierman, K. Horstman, A. Meershoek
Titel: Van Interventie naar participatie
Auteur: De Plaatjesmaker visuals
Titel: Promoting ‘health’ in ‘hard-to-reach’ ‘low SES employees’, what’s in a word?
Auteur: D. Bierman, A. Meershoek, L. Thissen
Titel: Health in Action: Een etnografisch-participatief onderzoek naar werk en gezondheid.
Auteur: Biermann, D. & Thissen, L.
Titel: Gezondheid met de werkvloer
Auteur: D. Bierman, L. Thissen, K. Horstman, A. Meershoek
Link: https://gezondheidmetdewerkvloer.nl/

Kenmerken

Projectnummer:
531001406
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A.M. Meershoek PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Maastricht University