Mobiele menu

Health-RI organisatie ontwikkeling

Health-RI heeft in aanloop van het verkrijgen van financiering uit het Nationaal Groeifonds een organisatie ontwikkelingsproject toegekend gekregen vanuit ZonMw. Dit heeft Health-RI in staat gesteld om te werken aan:

  • Stakeholdermanagement
  • Ontwikkeling van een duurzaam bedrijfsmodel
  • Communicatie
Resultaten

Health-RI heeft een stakeholderanalyse uitgevoerd en aan de hand hiervan bepaald op welke manier met welke doelgroep samengewerkt moest gaan worden. Verder is een duurzaam bedrijfsmodel ontwikkeld, hoe Health-RI op korte (minder dan 2 jaar), middellange termijn (2-7 jaar) en lange termijn (meer dan 8 jaar) inkomsten gaat verwerven onder meer door het aantrekken van additionele projectfinanciering, het ontwikkelen van een service portfolio en data-uitgifte aan onderzoekers en bedrijven.
Daarnaast is een communicatiestrategie uitgewerkt gericht op verschillende type stakeholders.

Rond dit project is een externe begeleidingscommissie geformeerd die tweemaal bijeen is geweest, aan de start van het project en halverwege de looptijd van het project.

Samenvatting start studie

Health-RI realiseert een landelijke gezondheidsdata-infrastructuur voor gezondheidsonderzoek gericht op het optimaal gebruik van kennis, tools, faciliteiten, gezondheidsgegevens en monsters voor effectievere, data-gedreven gezondheidszorg en preventie.

Doelstelling

Het ontbreken van een landelijk infrastructuur voor gezondheidsonderzoek data vraagt een goed georganiseerde, vertrouwde organisatie en partner die partijen bij elkaar kan brengen, opererend vanuit een sterk collectief belang en visie, en met een lange adem. Het inrichten van een duurzame verbindende Health-RI organisatie hiervoor is cruciaal. Dit project richt zich op de ontwikkeling van drie elementen van de Health RI organisatie:
•    Stakeholder management: versterking van het Health-RI netwerk
•    Duurzaam bedrijfsmodel: ontwikkeling van een toekomstbestendig financieringsmodel
•    Communicatie: actieve communicatie ter versterking van het Health-RI netwerk en de totstandkoming van een toekomstbestendig financieringsmodel

Kenmerken

Projectnummer:
848110001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M.Sc. M.N. van Rijswijk
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Health-RI