Mobiele menu

Healthy ageing in elderly with a low socio economic position: effectiveness of an integral approach

Vraagstuk

De dubbele vergrijzing heeft gevolgen voor ouderen, hun omgeving en de maatschappij. Zo stijgt het aantal chronische zieken en zijn ouderen vaker eenzaam en afhankelijk van (mantel)zorg. Het is daarom belangrijk om gezond ouder worden te stimuleren, vooral onder lager opgeleiden die de meeste problematiek kennen. Dit project onderzoekt hoe we ouderen hierbij kunnen ondersteunen. De focus ligt op het lichamelijk en sociaal actief blijven waarin de effectief bewezen Actief Plus beweeginterventie onderdeel is.

Onderzoek

Met 4 werkpakketten (WPs) zetten we in op een integrale wijkgerichte aanpak. WP1 betreft een community analyse naar behoeften van ouderen om gezond ouder te worden en hoe professionals in zorg en welzijn dit kunnen ondersteunen. Na interventieontwikkeling en een pilot onder ouderen en professionals in WP2 bestaat WP3 uit een wijkgericht gerandomiseerd experiment. WP4 betreft onderzoek naar bevorderende en belemmerende factoren voor de implementatie van de geëvalueerde aanpak.

Verwachte uitkomst

Ontwikkeling en implementatie van een integrale aanpak in co-creatie met ouderen met een lage sociaal economische status en stakeholders. 

Kenmerken

Projectnummer:
555002008
Looptijd: 81%
Looptijd: 81 %
2020
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. C.A.W. Bolman PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Open Universiteit