Mobiele menu

Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen

Projectomschrijving

Doel

De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s. De aanpak moet leiden tot het vergroten van sociale participatie, de toegankelijkheid tot zorg en services, het vervullen van behoeften en uiteindelijk de positieve gezondheid van burgers.

Aanpak/werkwijze

Het onderzoek in de pilotwijk Selwerd kent drie doelen:

  1. Het identificeren van wijkinterventies die positieve gezondheid beïnvloeden, dit is een longitudinale studie van meerdere wijken;
  2. Inzicht vergroten in hoe initiatieven zoals een Wijkbedrijf, waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten opzetten, sociale netwerken en participatie in een wijk en de toegang tot zorg bevorderen;
  3. Inzicht verkrijgen in hoe segmentatie van bewoners op basis van zelfredzaamheid en het gezamenlijk ontwikkelen van modules bijdragen aan minder fragmentatie en meer gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Producten

Titel: The interplay between formal and informal structures in a public service context
Auteur: Marleen Fluit, Manda Broekhuis en Thomas Bortolotti
Titel: Sturen met indicatoren
Auteur: Manda Broekhuis
Titel: Organising Preventive Care and Support Networks a Need for Citizen-Centred Service Delivery
Auteur: M. Fluit, T. Reindersma, H. Broekhuis, T. Bortolotti
Titel: Breaking the silos: an interdisciplinary scoping study on the roles of community organisations and social enterprises in organising public health services
Auteur: Marleen Fluit, Thomas Bortolotti, Manda Broekhuis
Titel: Trainen voor de Olympische Spelen
Auteur: Manda Broekhuis
Titel: ONDERZOEK(EN) IN EN MET SELWERD
Auteur: Manda Broekhuis

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s. De aanpak moet leiden tot het vergroten van sociale participatie, de toegankelijkheid tot zorg en services, het vervullen van behoeften en uiteindelijk de positieve gezondheid van burgers.
Het onderzoek in de pilotwijk Selwerd kent drie doelen: (a) Het identificeren van wijkinterventies die positieve gezondheid beïnvloeden, dit is een longitudinale studie van meerdere wijken; (b) Inzicht vergroten in hoe initiatieven zoals een Wijkbedrijf, waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten opzetten, sociale netwerken en participatie in een wijk en de toegang tot zorg bevorderen; (c) Inzicht verkrijgen in hoe segmentatie van bewoners op basis van zelfredzaamheid en het gezamenlijk ontwikkelen van modules bijdragen aan minder fragmentatie en meer gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Kenmerken

Projectnummer:
531001312
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H. Broekhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen