Mobiele menu

Healthy Ageing en wijkverbetering in stad Groningen

Doel

De Groninger Healthy Ageing draait om: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief ontspannen, Gezond verplaatsen, Gezond bouwen en Gezonde voeding. Deze kernwaarden zijn leidend in alle beleidsprogramma’s gericht op de wijk. De aanpak leidde  tot het vergroten van sociale cohesie, de toegankelijkheid van zorg en services, het vervullen van behoeften en droeg bij aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Aanpak/werkwijze

Het onderzoek in de pilotwijk Selwerd was erop gericht hoe wijkinterventies beter kunnen bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Daarbij stelde het  drie doelen:

  1. Het genereren van kennis hoe er synergie kan ontstaan tussen de formele structuren in de wijk, zoals wijkteams en woningcorporaties, en informele structuren in een wijk: sociale netwerken van wijkbewoners.
  2. Inzicht vergroten in hoe initiatieven zoals een Wijkbedrijf, waar bewoners elkaar ontmoeten en activiteiten opzetten, sociale netwerken en participatie in een wijk en de toegang tot zorg bevorderen;
  3. Inzicht verkrijgen in hoe segmentatie van bewoners op basis van zelfredzaamheid en het gezamenlijk ontwikkelen van modules bijdragen aan minder fragmentatie en meer gepersonaliseerde en effectieve zorg.

Om de effecten van de wijkaanpak te meten werd een brede set van directe en indirecte uitkomstmaten opgesteld samen met alle stakeholders en de gemeente Groningen. Indirecte maten zijn bijvoorbeeld de mate van participatie in initiatieven als het Wijkbedrijf, kenmerken van (de ontwikkeling) van sociale netwerken op wijkniveau en ervaren toegankelijkheid tot formele zorg. Directe maten waren gericht op positieve gezondheid.

Samenwerkingspartners

 

Resultaten

Een gezonde stad, een gezonde wijk. Dat was de inzet van wijkvernieuwing waar niet alleen de lokale overheid en organisaties in meededen, maar ook steeds meer lokale burgerinitiatieven belangrijk waren. Hoe zorg je als gemeente dat al deze activiteiten in het sociale en fysieke domein van zo veel diverse partijen elkaar versterken? Middels een omvangrijke casestudie en een multi-case onderzoek (n=49) via secundaire bronnen gaven we ten eerste inzicht in hoe een integraal kernteam in een wijk kan sturen via diverse rollen, doelen en indicatoren. Ten tweede toonden we aan hoe een gemeente kan sturen op diverse lokale initiatieven: formele afspraken leiden vaak tot strubbelingen, terwijl sturen via een gedeelde visie, vertrouwen en betrokkenheid positiever wordt ervaren. Tenslotte hebben we m.b.v. een cluster analyse zes groepen van burgers geïdentificeerd met verschillende mate van zelfredzaamheid, die gebruikt kunnen worden om vraaggerichte ondersteuning op wijkniveau te bieden.

Producten

Titel: The interplay between formal and informal structures in a public service context
Auteur: Marleen Fluit, Manda Broekhuis en Thomas Bortolotti
Titel: Sturen met indicatoren
Auteur: Manda Broekhuis
Titel: Organising Preventive Care and Support Networks a Need for Citizen-Centred Service Delivery
Auteur: M. Fluit, T. Reindersma, H. Broekhuis, T. Bortolotti
Titel: Breaking the silos: an interdisciplinary scoping study on the roles of community organisations and social enterprises in organising public health services
Auteur: Marleen Fluit, Thomas Bortolotti, Manda Broekhuis
Titel: Trainen voor de Olympische Spelen
Auteur: Manda Broekhuis
Titel: ONDERZOEK(EN) IN EN MET SELWERD
Auteur: Manda Broekhuis

Kenmerken

Projectnummer:
531001312
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H. Broekhuis
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen
Afbeelding
Kennisbundel gezonde wijk

In de kennisbundel Gezond leven in gemeente en regio vindt u een selectie van de meest bruikbare kennis uit onderzoek naar gezondheidsaanpakken in de wijk voor gemeenten en GGD’en. In ruim 4 jaar is de kennis opgedaan in 35 projecten, met subsidie uit ons Preventieprogramma.