Mobiele menu

Healthy by Design. Co-creating the social and physical environment to promote a sustainable healthy lifestyle among vocational students

Voor MBO studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Het project Healthy-by-Design heeft dan ook als doel een omgevingsinterventie voor MBO scholieren te ontwikkelen gericht op het stimuleren van gezonde voeding en voldoende beweging. De belevingswereld, wensen en behoeften van de MBO studenten vormen het uitgangspunt bij de interventie. Deze worden via een innovatieve ontwerpmethode meegenomen in de interventie-ontwikkeling. Onder leiding van het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van De Haagse Hogeschool werken partners uit het onderwijs (ROC Mondriaan), het onderzoek (TU Delft) en de praktijk (ontwerpbureau Frans & Frens, GGD Haaglanden, Sportief besteed) nauw samen aan dit project. De implementatie en evaluatie van de ontwikkelde interventie vindt plaats bij het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. Het eindresultaat is een interventie die toepasbaar is binnen de Gezonde School aanpak van MBO scholen in Nederland.

Producten

Titel: 1018.3 Healthy by Design: using participatory design methods to develop a healthy lifestyle intervention for vocational students
Auteur: Gitte Kloek, Frens Pries, Fenne van Doorn, and Sanne de Vries
Magazine: Design4Health 2020 conference
Link: https://www.design4health2020.nl/
Titel: Understanding vocational students’ motivation for dietary and physical activity behaviours
Auteur: Annabelle Kuipers, Gitte C. Kloek, Sanne I. de Vries
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Titel: Effect evaluation of a peer-delivered school-based intervention promoting healthy dietary and physical activity behaviours among secondary vocational students
Auteur: Gitte Kloek *, Annabelle Kuipers, Thamar Gerritse and Sanne de Vries
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Titel: Explorative Research of Food Presentation on Instagram Among Young Adults
Auteur: Kloek, G., Salmon, S., Vries, S. de
Magazine: Journal of Nutrition, Education and Behavior
Titel: Peer-educators and professional views on the delivery of a school-based healthy lifestyle intervention for vocational students in the Netherlands: a two-year qualitative study
Auteur: Gitte Kloek, Madelief Bertens, Sanne de Vries
Magazine: Evaluation and Program Planning
Titel: De ontwikkeling van een leefstijlinterventie voor en in co-creatie met mbo-studenten.
Auteur: Kloek, G., Pries, F., Doorn, F., Bontebal, A., Kuijt-Evers, L., Vries, S.,
Titel: Using self-determination theory to understand vocational education and training students’ motivation for physical activity and healthy eating
Auteur: Kloek, G.C. & de Vries, S.I.
Titel: Participatief werken: Ervaar hoe behoeften van de doelgroep als leidraad kunnen dienen voor interventieontwikkeling.
Auteur: Bontenbal, A., Pries, F., Kloek, G.C., van Doorn, F.A.P., Kuijt-Evers, L.F.M.
Titel: Participatief werken: via contextmapping naar een gezonde school.
Auteur: Bontenbal, A.
Titel: Welke motieven zijn leidend voor gezond gedrag van mbo-studenten?
Auteur: Gitte Kloek, Annabelle Kuipers& Sanne de Vries
Titel: Healthy by Desing; de ontwikkeling van een leefstijlinterventie voor en in co-creatie met mbo-studenten.
Auteur: Kuijt-Evers, LFM
Titel: Understanding vocational students' motivation for physical activity and eating behaviours
Auteur: Gitte Kloek, Sanne de Vries
Link: https://2019.ehps.net/abstractandhandbook/
Titel: De belevingswereld van MBO-studenten: onmisbaar voor het ontwerpen van een effectieve gezondheidsbevorderende interventie.
Auteur: Pries, F., Bontenbal, A., Kloek, G., van Doorn, F.A.P., Kuijt-Evers, L.F.M., de Vries, S.
Titel: Healthy by Design
Auteur: Pries F.
Titel: Exploarative Research of food presentation on instagram among young adults.
Auteur: Kloek, G., Salmon, S., Vries, S., de
Titel: Healthy by Design: de ontwikkeling van een leefstijlinterventie voor en in co-creatie met mbo-studenten.
Auteur: Kloek, G.C.
Titel: Healthy by design: involving the target group for effective persuasive design
Auteur: Bontenbal, A., Pries, J.F.F., van Doorn, F.A.P., Kloek, G.C.
Titel: Interventie- en implementatieplan Healthy by Design
Auteur: Sportief Besteed Groep, De Haagse Hogeschool, Frens Pries Research&Design
Titel: Healthy by Design interventie
Auteur: Gitte Kloek
Titel: Healthy by Design
Auteur: Frens Pries (ontwerper)
Link: http://www.healthybydesign.nl
Titel: Healthy by Design in 150sec
Auteur: Healthy by Design
Titel: Dataset Healthy by Design: voor- en nameting
Auteur: Gitte Kloek

Verslagen


Eindverslag

Voor mbo-studenten zijn er weinig effectieve interventies die een gezonde leefstijl bevorderen. Het Lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving van de Haagse Hogeschool ontwikkelde samen met het ROC Mondriaan, TU Delft, Frens Pries Research en Design, Sportief Besteed Groep en GGD Haaglanden een leefstijlinterventie voor mbo-studenten gericht op het bevorderen van gezonde voedingskeuzes en meer bewegen. In de ontwerpfase van het project werden de belevingswereld, wensen en behoeften van mbo-studenten in kaart gebracht. Vervolgens is de interventie samen met mbo-studenten en andere betrokkenen ontworpen. De Healthy by Design (HbD) leefstijlinterventie bestaat uit twee onderdelen: een stageprogramma voor mbo-studenten Lifestyle, Sport en Bewegen en een (sociale) mediacampagne. De uitvoering vond plaats op twee locaties van het ROC Mondriaan in de regio Haaglanden. Het interventieprogramma is uitgevoerd voor-en-door mbo-studenten, onder supervisie van een HbD-coördinator. Gedurende twee schooljaren organiseerden in totaal achttien mbo-studenten, de Fitcoaches, wekelijks gezondheidsbevorderende activiteiten. De activiteiten bestonden uit sport- en voedingslessen, fitdagen en individuele coaching van medestudenten die wilden werken aan een gezonde leefstijl. De Fitcoaches waren ook de verspreiders van de (sociale) mediacampagne. In de uitvoeringsfase bereikten de Fitcoaches 3.300 medestudenten. Uit het evaluatieonderzoek blijkt dat er een positief verband is tussen blootstelling aan HbD en gezonder eten en meer bewegen. Persoonlijke factoren van de uitvoerders en het voor-en-door principe dragen bij aan het succes. De beperkte inzet van implementatiestrategieën op systeemniveau belemmert de uitvoering van de interventie. Urgentiebesef voor een gezonde leefstijl draagt bij aan de wens om de interventie te continueren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
531001111
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. G.C. Kloek
Verantwoordelijke organisatie:
De Haagse Hogeschool