Mobiele menu

Healthy living lab: Een interdisciplinaire en participatieve aanpak gericht op het bevorderen van een gezondere omgeving

Projectomschrijving

Vraagstuk

Kan onze leefomgeving bijdragen aan gezondheid? Ja! De ooit hechte relatie tussen gezondheid en onze leefomgeving is herstellende. Veel kennis is beschikbaar, maar tussen beleid, onderzoek en (ontwerp)praktijk is op dit moment nog geen vanzelfsprekende verbinding. Het Healthy Living Lab (HLL) kan daar op inspirerende wijze verandering in brengen, met Noordoost Fryslân als casus. Het doel is de realisatie van tastbare innovaties die de inwoners van Noord-Nederland helpen om langer gezond te blijven.

Onderzoek

In Noordoost Fryslân werden vanaf 2016 6 pilots uitgevoerd met de methodiek Healthy Living Lab in 6 kernen van de ANNO gemeenten. Hierop verdergaand is binnen het project aan de hand van concrete beleidsvraagstukken binnen overheden en maatschappelijke partners de gewenste kennis in kaart gebracht en  een kennisagenda opgesteld door het consortium, bestaande uit relevante partners binnen ontwerp, beleid, praktijk, kennis en wetenschap. Het HLL heeft hierbij stakeholders en inwoners van Noord-Nederland door middel van participatieve workshops en interviews betrokken.

Resultaten

Het consortium heeft een samenwerkingsovereenkomst en een kennisagenda opgeleverd en organiseerde een leernetwerkbijeenkomst. Het consortium heeft weliswaar resultaten geboekt, maar is vroegtijdig gestopt. Het is niet gelukt de regionale samenwerking effectief op te zetten, om alle beoogde resultaten te behalen.

Samenwerkingsovereenkomst

Het consortium heeft de onderlinge samenwerking versterkt door middel van een samenwerkings-overeenkomst tussen gemeente, kennis- en ontwerppartners. Doel van deze samenwerking is toe te werken naar een lokale kennisagenda.

Kennisagenda

Er is een concept kennisagenda opgeleverd. De vier kernvragen die het HLL uit het vooronderzoek heeft gehaald, zijn:  

  1. Participatie: hoe brengen we verschillende belangen van relevante stakeholders in kaart en zorgen we voor actieve participatie, draagvlak en eigenaarschap bij al deze stakeholders?
  2. Healthy Living Lab methodiek: hoe kunnen we de HLL methodiek zo door ontwikkelen dat de methodiek uit verschillende elementen bestaat die passen bij de verschillende fasen van ruimtelijk ontwerp en uitvoer?
  3. Kwaliteit & impact: hoe kunnen we de kwaliteit en impact van HLL monitoren en evalueren, met aandacht voor proces- en gezondheidsuitkomsten, zowel gedurende als na afloop van HLL projecten?
  4. Kennis & expertise: hoe kunnen we de benodigde en nieuw opgedane kennis en expertise verzamelen, toepassen in ontwikkeling en uitvoer, delen en verder verspreiden?

Leernetwerkbijeenkomst

Op 29 januari 2019 organiseerde het consortium, met twee andere noordelijke consortia een leernetwerkbijeenkomst voor de 8 consortia van ‘Maak Ruimte voor gezondheid’. Tijdens deze bijeenkomt zijn de kennisagenda’s (concept) gedeeld en zijn concrete stappen gezet naar verdere samenwerking.

Proces

ZonMw is in gesprek gegaan met alle partners binnen dit consortium. Zo is achterhaald waarom het project vroegtijdig is gestopt en welke lessen hieruit te trekken. ZonMw heeft een deel van de subsidie terug gevorderd van het consortium.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Can the design and quality of our living environment contribute to our health? The answer is Yes! In ever more places this realization is starting to sink in due to, among others, agenda-setting conferences such as Ruimte voor Gezondheid (2012) and Building the Future of Health (2016). The once tight relationship between health and the design of our living environment, which dates back to the nineteenth century, seem to be making a recovery; health is gradually being viewed as a design task again. Now that the topic is back on the agenda, a new chapter is starting: the concretization. Indeed, while a plethora of knowledge is available, we cannot yet speak of a closely intertwined relationship between policy, research and design (practice). In the run up to the new law for spatial and urban development (Dutch: omgevingswet), which requires close collaboration between public health and the built environment, the Healthy Living Lab (HLL) aims to facilitate and accelerate the ever-closer union between policy, research and design. Northeast Frisia is a fertile ground to serve as a first case in which the HLL can be brought to effect. Inspired by the successful recent pilot, the HLL will take the next step. We do this based on concrete projects and policy questions, which are supplied by local governments and societal partners in Northeast Frisia. In addition, we develop a consortium in which we collect relevant partners in the field of design, policy, knowledge and science. For each concrete case we collect required knowledge. In this way we work on a knowledge agenda, which simultaneously accelerates knowledge coordination between our consortium partners. The lab works interdisciplinary, goal-oriented, employs existing knowledge, makes it applicable for policy and practice and in passing develops new knowledge through Learning by Doing. Here we make optimal use of the potential of the Northern knowledge institutes (UMCG, University of Groningen and the newly formed Aletta Jacobs School of Public Health), existing networks (HANNN), the power of the Northern design practice and the health-related policy ambitions. Inhabitants and users are also closely aligned to the lab. The ultimate goal is the realization of tangible innovative solutions that help the inhabitants of the Northern-Netherlands to gain more healthy years. In this way we work toward the ever-closer union between policy, research and practice. This is a pure benefit for the widely spread health ambitions. HLL aims at the creation of new products, collaborations and/or organizational forms. The innovations can be technological or social. The first successful effects (for instance, awareness, product adjustments, process insights and policy changes) are already becoming visible as a result of a successful HLL-pilot and the aftermath of the agenda-setting conference Building the Future of Health. The HLL-consortium wants to document (intermediate) results in a concrete and replicable way. To this end, we communicate and publish in policy oriented as well as science oriented (i.e., peer reviewed academic journals). The underlying proposal is aimed at strengthening the academic knowledge in the consortium. We do that, among others, through the development of a knowledge agenda, a reflection on the current knowledge and methods and through result monitoring. Our aim is to have continuous increase in performance of the HLL. The parties who participated in the pilot form the core of the HLL-consortium. From this basis in Northeast Frisia we add further partners with the aim of having the Northern-Netherlands as the workspace of the HLL. To facilitate the construction of the consortium, we will organize various workshops and related activities. Starting from the outcomes of the pilot, we will engage in interdisciplinary dialogue, thus facilitating the interaction between the different partners. Closely aligned with this process we will engage with inhabitants of the region. Together with experts in the field of health geography the inhabitants can map their living environment, indicate the (un)healthy aspects and think about potential solutions. The HLL is an initiative of the Academische Werkplaats Public Health Northern Netherlands, Sandra van Assen Stedenbouw (trans. Urban Design) and MD Landschapsarchitectuur (trans. Landscape Architecture). The initiative gained traction through the conference Building the Future of Health and a successful pilot in the municipality of Dongeradeel. The positive feedback has already led to an extension of the pilot to 6 other municipalities in Frisia. There is now a demand for a knowledge agenda, further strengthening of the consortium, more structure, more concretization and a scientific reflection on the methods and developed knowledge. This proposal is the step toward that.

Kenmerken

Projectnummer:
531001324
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2019
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.O. Mierau
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen